התו הסגול • הסכם חדש שמסדיר את העסקת עובדי המגזר הציבורי החל מהיום 3/5/20 ועד לסוף חודש יוני

הסכם חדש שמסדיר את אופן העסקתם של עובדי המגזר הציבורי, נכנס לתוקפו היום ראשון 3/5/20 ויימשך עד לסוף חודש יוני. המטרה: הגדלת היקף השירות שניתן לציבור ולאפשר למספר רב של עובדים, ככל הניתן, לחזור לעבודתם תוך הקפדה על הנחיות "התו הסגול".

התו הסגול, הוא שורה של כללים שנועדו להבטיח שמקום העבודה מתנהל באופן המונע העברה של נגיף הקורונה בין העובדים והוא מחולק לשניים תו סגול לקבלת קהל ותו סגול להעסקת עובדים.

הכללים המרכזיים של התו: מינוי אדם מטעם הנהלת העסק או החברה, שתפקידו לאכוף את הכללים ולבצע את הדרוש לצורך העמידה בכללים. שמירה על כללי היגיינה במקום העבודה. בדיקת חום בכניסה. שמירה על מרחק שני מטר בין אדם לאדם. קיום פגישות ודיונים יתאפשר עד שמונה עובדים בחדר. איסור התקהלות בפינת הקפה ובמטבחונים. אכילה בחדרו של העובד ככל האפשר. שיבוץ כל עובד באותה קבוצת הסעה ואותה משמרת, ככל האפשר. הפחתת צפיפות, כך שלדוגמה בחדר שגודלו עד 20 מ"ר, יוכלו לעבוד שני עובדים בלבד , ואם המקום ערוך וישנה מחיצה שתמנע העברת רסס אז מותר יותר משניים. חדר שגודלו מעל 20 מ"ר, יכולו לעבוד בו עד חמישה עובדים או מספר גדול יותר אם ישנה מחיצה.

על פי ההסכם החדש, שאליו הגיעו הממונה על השכר במשרד האוצר ויו"ר ההסתדרות, בתיאום עם יו"ר מרכז השלטון המקומי, המעסיקים במגזר הציבורי, יפעלו להשיב למתכונת עבודה מלאה, מספר גבוה ככל הניתן של עובדים המועסקים על ידם, תוך שמירה על בריאותם והקפדה על תנאי "התו הסגול". כמו כן, המעסיקים יוכלו לבצע שינויים בסדרי העבודה ובמתכונת ההעסקה, כמו: שינוי שעות העבודה הרגילות, הפרדה בין קבוצות וניוד עובדים.

עובדים שעל אף המאמצים, לא ניתן יהיה להעסיקם עקב המגבלות השונות, ישהו ב"חלף חל"ת" בחסות המעסיק ותשולם להם קצבת "חלף אבטלה" על ידו. המעסיק יבצע הפרשות בגין הקצבה לקרנות הפנסיה וההשתלמות לטובת המשך רציפות הזכויות של העובדים.

הממונה על השכר, קובי בר נתן:

ההסכם החדש מייצר  מנגנון גמישות הולם למעסיקים במגזר הציבורי. הוא מאפשר להרחיב את השירותים הניתנים לציבור בשל הגדלת מספר העובדים שחוזרים לעבוד. במקביל, הוא נותן מענה לעובדים שלא ניתן להעסיקם. אני מעריך את יו״ר ההסתדרות על הירתמותו לטובת המאמץ המשותף בהגעה להסדר זה.

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד:

ההסכם הוא שלב משמעותי להשבת השגרה ולהגדלת היקף המענה שמדינת ישראל מעניקה לציבור בימים אלו. דאגנו לחזרה אחראית של העובדים לעבודה סדירה, תוך פרישת רשת ביטחון והבטחת רצף זכויות גם למעט העובדים שבשלב זה, עדיין לא יוכלו לחזור לעבודתם. לא נשאיר אף אחד מאחור. אני מודה לממונה על השכר שסייע להסכם לקרום עור וגידים ומחזק את העובדים בברכת בריאות איתנה וחזרה ברוכה לשגרה.

יו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס:

השלטון המקומי ממשיך לדאוג לעובדיו ולהעניק להם ביטחון תעסוקתי בהסכם קיבוצי חדש שייתן מענה כולל למצב הקיים. ההסכם חל על העובדים שלא צפויים לשוב למעגל העבודה בקרוב עקב המגבלות הקיימות, ומבטיח את המשך השתכרותם כמעט במלואה.
2 תגובות
  1. רפי+חסון+ומשפחתו. אמר/ה

    הסכם טוב מאוד.

  2. ליאור אמר/ה

    היה נחמד לו הייתם מצרפים קישור להסכם גופו .

לא ניתן להגיב