‘חָמֵשְנָתי’ במכללה האקדמית לחינוך אורנים • תוכנית חדשה • תואר ראשון + תואר שני + תעודת הוראה ב- 5 שנים • יום פתוח – 6/3/20

החל משנת הלימודים הבאה, תשפ”א, 2020 – 2021, יונהג מסלול לימודים חדש, ‘חמשנתי’, במכללה האקדמית לחינוך אורנים. התוכנית החדשה, שאורכה רק 5 שנים, תאפשר לסטודנטים, שיבחרו ללמוד בה, התמקצעות בתחומים מגוונים, בפרק זמן קצר יותר. הן במהלך לימודי התואר הראשון והן במהלך התואר השני, יתנסו הסטודנטים, בהוראה, תוך הקפדה על תהליך מקצועי וייחודי של הכשרה והדרכה, הלכה למעשה, במערכת החינוך, בתוך גני הילדים ובתי הספר השונים, לצד הלימוד העיוני במכללה.

הנהלת המכללה האקדמית לחינוך אורנים, יזמה את התוכנית ‘חמשנתי’ המהפכנית, כשמול עיניה, ניצב המודל של מערכת החינוך של פינלנד. מודל המהווה השראה ליישום ברחבי העולם. לשם השוואה, בעוד, שכיום, בישראל, רק כ 40% מהמורים, העוסקים בחינוך והוראה, הם בעלי תואר שני, בפינלנד, כל המורים מחויבים להשלים לימודי תואר שני. זאת, כתנאי לקבלת רישיון לעסוק בהוראה.

לימודי התואר השני, במכללת אורנים, מעמיקים את ההתמקצעות של הסטודנטים, ומתמקדים בהבנה, מחקר ושיפור של המעשה החינוכי. אין ספק, כי בוגרי התוכנית החדשנית, ‘חמשנתי’, בה לומדים, באופן רציף תואר ראשון + תואר שני + תעודת הוראה, יגיעו למערכת החינוך, כשיש להם הכלים הטובים ביותר לחולל שינוי בדפוסי ההוראה והחינוך, בגני הילדים ובבתי הספר.

ד”ר ניר מיכאלי, רקטור המכללה האקדמית לחינוך אורנים:

זהו צעד נוסף לקראת השינוי בהכשרת המורים, שגם עולה בקנה אחד עם מגמות שינוי במדיניות משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה. ראוי שכל מי שעוסק בהוראה ובחינוך יהיה בעל תואר שני, אבל ברור לנו, שמדובר בתהליך הדרגתי, שמתחיל אצלנו כבר בשנת הלימודים הקרובה.

פרופ’ יעל פויס, נשיאת המכללה האקדמית לחינוך אורנים:

המסלול יזמין לשורות המחנכים והמורים, מועמדים ראויים, שיש בידם הכוח והרצון להיאבק על שיפור מערכת החינוך.

פרטים נוספים והרשמה לתוכנית ‘חמשנתי’ – כבר ביום הפתוח במכללה האקדמית לחינוך אורנים, בתאריך 6/3/20, בין השעות 9:00 – 12:00

מכללת אורנים (צילום: מכללה אורנים)
מכללת אורנים (צילום: מכללה אורנים)

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.