חדשות חיפה

דירקטוריון “יפה נוף” משותק כמעט לחלוטין במשך חצי שנה

סטודיו לפילאטיס – WB

לכבוד:
מר יונה יהב – רה”ע חיפה
מר ג’קי ואקים- יו”ר דירקטוריון יפה נוף

מכובדי שלום רב,

עלי לציין כי במשך חצי שנה (!) לא כונסה ישיבת דירקטוריון של חברת “יפה נוף” וחברת הבת שלה “נוף כרמל ים” ולמעשה דירקטוריון החברה משותק כמעט לחלוטין בתקופה הזו!

כמו כן יש לציין כי החברה פועלת כבר 8 חודשים עם מנכ”ל “זמני” ועד כה לא מונה מנכ”ל קבוע לחברה!
לפני מספר שבועות פורסם דו”ח מבקר המדינה, מהחמורים שפורסמו, בנושא פרויקט המטרונית, אותו ביצעה וניהלה חב’ “יפה-נוף”. הדו”ח מציין שורה ארוכה של מסקנות קשות, חלקן בחומרה יתרה כנגד התנהלות החברה. למרות זאת, עד כה לא מצא לנכון יו”ר הדירקטוריון לכנס את הדירקטוריון לדיון בדו”ח החמור הזה.
יש לציין שגם בתקופה בה כונס הדירקטוריון בשנת 2013 לא הובא לידיעת חברי הדירקטוריון כל מידע על הבדיקה מטעם מבקר המדינה בנושא זה ולא הוצגה לדירקטוריון או לועדת הביקורת של החברה שום טיוטא מהתייחסות החברה לממצאי מבקר המדינה בנידון.
כאשר שאלתי את יו”ר הדירקטוריון ואת הממונה על התאגידים העירוניים בעירייה מדוע לא מכנסים כל כך הרבה זמן את הדירקטוריון, השיבו לי כי העירייה לא מצאה עד כה את הזמן למנות נציגים מטעמה כחברי דירקטוריון וכן הזכירו את תקופת הבחירות המקומיות- שלקראתה הוחלט לא לכנס את הדירקטוריונים בכל התאגידים. יש לציין כי בשום פניה רשמית מטעם העיריייה ומטעם החברה לא צויין כי תפקידינו כחברי דירקטוריון תם לקראת הבחירות, כך שאחריות חברי הדירקטוריון, חלה לכאורה גם בתקופה הזו. על אף זאת הדירקטוריון היה משותק כאמור מפעילותו.
עם זאת התברר לי כי היו תאגידים בהם מועצות המנהלים כונסו זמן קצר לאחר הבחירות.
למעשה ליו”ר הדירקטוריון של “יפה נוף” עמדו כמה דרכים לכנס את הדירקטוריון, כמו שנעשה למשל בתאגיד אתו”ס ותאגידים אחרים.
במצב זה, קשה להבין כיצד יכולים חברי הדירקטוריון לשמש כאחראים להתנהלות החברה ולדעתי הם אינם יכולים להחשב כאחראים בנסיבות הללו.
לעומת זאת נראה בעליל שכל האחריות להתנהלות החברה נופלת כעת רק על יו”ר הדירקטוריון ולא על שאר חבריו!
לטעמי יש פה מצב לקוי ביותר מבחינת דרישות החוק ואני מתפלא שאין לכך שום התייחסות מהיועצת המשפטית של החברה, מהיועץ המשפטי של העירייה ומהממונה על התאגידים בעירייה…
אוסיף ואומר כי בתקופת כהונתי, עלו בדירקטוריון כמעט בכל ישיבה עניינים הקשורים לפרויקט המטרונית. לשאלות שהפנו חברי דירקטוריון ובכללם אנוכי, ניתנו תמיד תשובות מצד היו”ר שהציגו תמונה אשר ללכאורה עלה ממנה כי הפרויקט מתנהל תחת כל האישורים והכללים הנדרשים, הן מהבחינה ההנדסית והן מהבחינה התקציבית והמשפטית ולכל בעיה שהועלתה ניתנו תשובות שסיפקו את הגורמים המאשרים. לא זכור לי כי יו”ר החברה והמנכ”ל הציגו בפני חברי הדירקטוריון טענות, השגות ותלונות מצד גורם רשמי, עירוני, ממשלתי או מצד מבקר המדינה ביחס לפרויקט.
על כן רבה מאד היתה הפתעתי כאשר התפרסמו המסקנות החמורות שהציג דו”ח המבקר האחרון. כאמור, טענות המבקר היו ידועות להנהלה וליו”ר הדירקטוריון לפני חודשים רבים, כאשר הוגשה להם טיוטא לתגובה מטעם המבקר אך הם מעולם לא הציגו את הדברים לאשורם בפני הדירקטוריון!
עלי לציין כי במקביל מתנהלים פרויקטים נוספים וגדולים מטעם החברה, בהם מושקעים מליוני ₪ ולאורך חודשים רבים ובמשך תקופה ארוכה לא נמסר גם על כך שום דיווח לדירקטוריון.

כדוגמא לכך: אציין כי נדרשת לדעתי בהקדם הקמת ועדה עירונית ביחד עם “יפה-נוף” לבחינת ההתנהלות של החברה והעירייה בנושא הרכבל מתחנת “לב המפרץ” לכיוון ההר. זהו פרויקט עתיר בעיות, שנוי במחלוקת מיומו הראשון ביחס לתוואי הבעייתי שלו והוא ניצב מול קשיים רבים שמטילים בספק את הִתכנות ביצועו וכדאיותו. האם גם במקרה זה נחכה לדו”ח המבקר הבא, במקום לבחון את כל התהליך מחדש בעצמנו?

כללית היריון בטלפון אחד WB

לאור כל האמור לעיל, אני רואה את ההתנהלות הזו בחומרה ועלי להביע חשש כבד כי שיתוק פעולת הדירקטוריון עלול להביא לסכנה להמשך פעילות החברה וסיכון מיותר של חברי הדירקטוריון עצמם, עם כל המשתמע מכך!
אני דורש כי הדירקטוריון יכונס מיד ולכל המאוחר בשבוע הראשון של חודש מרץ השנה!

בברכה,
ירון חנן
חבר הדירקטוריון
חבר מועצת העיר
מסיעת “הירוקים של חיפה”

העתקים:
חברי הדירקטוריון
מ”מ המנכ”ל
הממונה על התאגידים העירונייים
יו”ר ועדת הביקורת
היוע”מ

גאקי_ואקים.JPG

ג’אקי ואקים- יו”ר דירקטוריון יפה נוף
צילום: סמר עודה, חי פה בשטח

הערת מערכת חי פה: עוד בעניין הבקרה התקציבית בחיפה

[topic:z3619vkh]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=12959[/topic:z3619vkh]
[topic:z3619vkh]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=12898[/topic:z3619vkh]
[topic:z3619vkh]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=12910[/topic:z3619vkh]

הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB
תגובות
בטעינה...