ראש המועצה עוספיה נכשל באישור התקציב | יזומן לשימוע

חברי מועצת עוספיה פוזרו מכוח החוק וזאת לאחר שתקציב המועצה לא אושר גם אחרי ההארכה שניתנה. ראש המועצה יחד עם ראשי רשויות נוספים שלא אישרו את התקציב יזומנו לשימוע שבו יוחלט על המשך כהונתם.

יש לציין כי שר הפנים אריה דרעי, העניק לרשויות שבהן לא הצליחו לאשר את התקציב, ארכה של 14 ימים מעבר לתאריך הקובע (30.06.2019), על מנת לאפשר להן לממש את ההליך הדמוקרטי במליאות המועצה. התקציב לא אושר ברשויות אלה, למרות שלראשי הרשויות ניתנה חצי שנה לאישור התקציב, מאז הבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 2018.

בקרוב יזומנו ראשי הרשויות לשימוע בפני מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן, שיעביר את המלצתו לשר הפנים דרעי. השר דרעי, יכריע האם ימשיכו ראשי הרשויות לכהן בתפקידם, או שימונה במקומם ראש רשות ממונה מטעם משרד הפנים. לשימועים יוזמנו גם חברי המועצות המודחים, כדי שיסבירו מדוע כשלה המועצה בה כיהנו באישור התקציב.

המועצה המקומית עוספיה (צילום: דף הצעירים בהיג' מנסור)

לא ניתן להגיב