דגל ישראל יונף מעל בית הגפן בחיפה בעקבות פניית שי גליק, מנכ”ל “בצלמו”

דגלים רבים מונפים מעל בית הגפן, אך דגל ישראל אינו אחד מהם. מצב זה הולך להשתנות. בעקבות פניית ארגון “בצלמו” לבית הגפן, בדרישה להניף את דגל ישראל מעל המבנה, כמתחייב בחוק, הודיע מנכ”ל בית הגפן, אסף רון, כי דגל ישראל אכן יונף מעל בית הגפן. ההתכתבות בין הארגונים מובאת להלן, בקצרה, לעיונכם.

שי גליק מנכ”ל בצלמו שפנה בעניין לבית הגפן מסר לחי פה: אני מברך את חברי ההנהלה החדשים וביניהם רג’א זעאתרה, שבוחרים לראשונה לכבד את מדינת ישראל ולהניף את דגל ישראל מעל המוסד. בטוחני שגם התיאטרון הערבי החדש, אמגד, ילך בעקבות בית הגפן ויניף אף הוא את דגל מדינת ישראל. הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון.

שי שמאי גליק (צילום: אלבום אישי)
שי שמאי גליק (צילום: אלבום אישי)

מכתבו של שי גליק לעיריית חיפה

לכבוד ראש העיר חיפה ויו”ר זמני בית הגפן ד”ר עינת קליש רותם
יועמ”ש עיריית חיפה
מנכ”ל עירית חיפה
יו”ר תאגיד בית הגפן המיועד מר רגא זעתרה
מנכ”ל בית הגפן מר אסף ורון

הנידון: הפרת חוק הדגל

בשם מרשי שי שמאי גליק מנכ”ל ארגון בצלמו ארגון זכויות אדם ברוח יהודית מטעם עמותת מוסרי ע”ר 580622041
שלום רב,

 1. חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש”ט-1949 סעיף 2א ס”ק 2 וכן ס”ק ד קובע שדגל ישראל יונף בכל תאגיד ציבורי.
 2. בית הגפן הינו תאגיד עירוני וככזה הוא מחוייב בהנפת הדגל.
 3. יו”ר התאגיד הינו חבר מועצה ובית הגפן מפורסם באופן רשמי באתר העיריה כתאגיד עירוני ניתן לראות פה – https://www.haifa.muni.il/business/lists/list/allitems.aspx
 4. בנוסף מבנה בית הגפן הינו מבנה עירוני ציבורי ולא פרטי. הינו מוגדר כעמותה עירונית
 5. כל דברים אלו מובילים למסקנה ברורה על חובת הנפת הדגל בבנין. נשמח לדעת מי האחראי על הנפת הדגל בתאגידים עירוניים?
 6. כמו כן נודה להחלטה מיידית על הנפת גדל ישראל במקום. בהתאם לחוק. נזכיר גם שלפני מספר חודשים התחייב המנכ”ל אסף ורון בפני נציג הבית היהודי לקיים את החוק אך זה מעולם לא קרה.
 7. נזכיר ס”ק ג ד וכן ה קובע – העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שנה.
  לביצוע ההנפה וההצבה בכל מקום מהמקומות המנויים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יתמנו אחראים; נעברה עבירה על הוראות סעיף זה, ניתן להאשים בה גם אחראי שנתמנה כאמור.
  נאשם אדם בעבירה על הוראות סעיף זה, תהא זו הגנה טובה אם הוכיח כי נקט בכל האמצעים הסבירים לקיום ההוראות האמורות.
 8. ככל שלא נקבל תשובה תוך 30 יום מיום שליחת המכתב נפנה ליועמ”ש לממשלה להעמיד לדין את האחראים על כך.
  בברכה
  עו”ד מיכאל ליטווק

העתק :
היועמ”ש לממשלה
פרקליטה המדינה
המשנה לפרקליט לעניינים מיוחדים ממונה אכיפת חוק הדגל הגברת נורית ליטמן
סגן ראש העיר דוד עציוני
סגן ראש העיר לזר קפלון
סגן ראש העיר מיכי אלפר
נציב הבית היהודי חבר מועצה מיכי אלפר


אסף רון - מנכ"ל בית הגפן (צילום: ירון כרמי)
אסף רון – מנכ”ל בית הגפן (צילום: ירון כרמי)

תשובתו של אסף רון – מנכ”ל בית הגפן

תשובתו של אסף רון, מנכ"ל בית הגפן, לעניין הנפת דגל ישראל
תשובתו של אסף רון, מנכ”ל בית הגפן, לעניין הנפת דגל ישראל
דלג ישראל יונף מעל בית הגפן (צילום והדמיה: ירון כרמי)
דלג ישראל יונף מעל בית הגפן (צילום והדמיה: ירון כרמי)

הגיבו כאן לכתבה