אַהֲבָה לִדְמּות דִמְיֹונִית – תמרה אמיתי

שיר מתוך - "אלוהים- מה זה בכלל?" - ספרה החדש של תמרה אמיתי

אַהֲבָה לִדְמּות דִמְיֹונִית

הַדָתִיִים הַמַאֲמִינִים,
הַנֶאֱמָנִים וְהַכֵנִים,
אֶת כַוָנֹות הָאֵל תָמִיד מְבִינִים.
ּכְשֶטֹוב לָהֶם וְלִבָם מִתְרַחֵב,
הֵם מֹודִים לֹו מִקֶרֶב לֵב.
כְשֶהֵם נֶחְבָלִים, הֵם מִתְנַצְלִים
עַל אִי מִלּוי הַמִצְוֹות הַמְצֻוֹות.
וכְשֶקֹורֶה אָסֹון אָיֹם וְנֹורָא,
הֵם מַאֲשִימִים אֶת כָל הַחֶבְרָה;
ׁשֶעַל הַשַבָת לא ׁשָמְרָה
וְעַל ׁשְאַר מְאֹות הַמִצְוֹות.
וְכָך אֶת אֱלֹוהֵיהֶם ”הָרַע”
הֵם עֹוטִים בְטָהֳרָה
וְקֹובְעִים אֵיְך יְנֹהֲלּו חַיֵינּו,
כִיכָל מִלָה נֶאֶמְרָה ”מִפִי אֱלֹוהֵינּו”!

השבת הקדושה איור דני אמיתי
 איור: דני אמיתי

 

תמרה אמיתי (צילום: רוני ברששת)

“אלוהים – מה זה בכלל?” – מאת תמרה אמיתי. איורים: דני אמיתי.

הוצאת סטימצקי 2019.

ניתן לקנות בכל חנויות הרשת סטימצקי.

תגובות
בטעינה...