שליטת חיפה בנמל – הצעה לסדר במועצת העיר

08062012_068.JPG

שליטת חיפה בנמל – הצעה לסדר במועצת העיר מאת שמואל גלבהרט
צילום: חי פה בשטחלכב' גב' ברכה סלע, מזכיר העיר חיפה
הנדון: הצעה לסדר למועצת עירית חיפה

 

שליטת העיריה בנמל, במקום השתלטות הנמל על העיר.

 

אין חולק על כך שנמל חיפה עתיד להיות המנוף הכלכלי והתעסוקתי מספר 1
של העיר חיפה, והצפון כולו. עם קידום תכניות הפיתוח שלו, בשילוב עם פיתוח
רשת מסילות הרכבת, הנמל יהיה השער לחיפה, לישראל, ולמזרח התיכון כולו.
כמובן אין בכך כדי לשחרר אותנו מפיקוח ובקרה על תכניות אלו, לבל יבואו על
חשבון תכניות אחרות, חשובות לא פחות, ובהן פארק הקישון, פעילות הספורט
הימי, קרית חיים, ועוד.
תכליתה של הצעה לסדר זו – להניע את עירית חיפה לרכוש את השליטה בנמל
חיפה, כמקובל בערי נמל רבות בעולם כולו.
הנמל עומד בפני הפרטה, ובין הגורמים שכבר הביעו ענין ברכישת השליטה
בו: ועדי העובדים, הארגונים הכלכליים בחיפה, ומשפחות ההון בישראל. תמוה
שדווקא עירית חיפה לא הביעה עד כה, לפחות ככל הידוע לנו, כל ענין בנושא.
שליטת העיריה בנמל מתחייבת ומתבקשת. היא תאפשר לנו בקרה על תכניות
הפיתוח שלו, התאמתן המלאה לצרכי העיר חיפה, מניעת פגיעה בפרוייקטים
אחרים, ניטור ופיקוח על שינוע חמרים מסוכנים, פתיחה בהקדם של מערב הנמל
כחזית ים אורבנית תיירותית, וחשוב לא פחות – קבלת חלק יחסי ראוי ברווחי העתק
הצפויים לנמל לאחר הרחבתו, כפי שחברת נמלי ישראל צופה.
העיריה אינה חייבת לרכוש את השליטה במלואה, די אם תרכוש 51%, אבל
לא פחות מכך, לבל תשוכפל ההפרטה הכושלת של מת"מ, שהשאירה לנו
49.9% שליטה על הנייר, ואפס מאופס בפועל…
יתרת השליטה יכולה להתחלק בין יתר המעוניינים, ובלבד שבהסכמים ההדדיים
ייקבע באופן הנחרץ ביותר מעמדה של עירית חיפה, או גורם עירוני אחר מטעמה,
כבעלים בכירים על כל המשתמע מכך. העיריה יכולה להיות מיוצגת לענין זה ע"י
החברה הכלכלית, או ע"י תאגיד עירוני ייעודי שיוקם למטרה זו.
הדיון בהצעתי לא אמור להכנס לגופו של הנושא ופרטיו המורכבים. אני קורא
למועצת העיריה לא להסיר אותו מסדר היום רק בגלל שהוגש מטעם סיעה
באופוזיציה, אלא להעביר אותו לבדיקה יסודית ע"י צוות של הגורמים הכלכליים
והמשפטיים בעיריה ובתאגידיה, בשיתוף יועצים חיצוניים. בדיקה מיקדמית
שביצעתי בעצמי מול גורמים קרובים לנושא, מצאה אצלם תמיכה רבה, כמובן
בתנאי שהנושא יטופל במקצועות ובאחריות.

בברכה
שמואל גלבהרט, אדריכל ומתכנן ערים
יו"ר הירוקים של חיפה

לא ניתן להגיב