תקציב עיריית חיפה לשנת 2019 יעמוד על סך של כ – 4 מיליארד ₪

בניין עיריית חיפה (צילום: ירון כרמי)

ועדת הכספים של עיריית חיפה אישרה אמש [ב' 28/01/19] את תקציב העירייה לשנת 2019 המסתכם בכ – 4 מיליארד ₪ מהם כחצי מיליארד ₪ תקציב בית החולים בני ציון. התקציב הרגיל של העירייה כולל תוספת של כ-100 מיליון ₪ המיועדים בעיקר לתחומי החינוך, התרבות הרווחה והספורט. בתוך כך יוגדל בכ – 25% תקציב התמיכות לתנועות נוער, אגודות ספורט וגופים חברתיים העוסקים ברווחת התושבים.

בבסיס התקציב עומדים צעדי התייעלות המבוססים על איגום משאבים ושינוי סדרי עדיפות שאפשרו את הגדלת תקציבי תנועות הנוער, קבוצות ספורט, ארגונים חברתיים ודאגה לאיכות חיי התושבים והסביבה.

לראשונה תוקם יחידה עירונית סביבתית, שתעסוק בפיקוח ובאכיפת כלל המטרדים הסביבתיים במפרץ וברחבי העיר חיפה.

כ – 20 מיליון ₪ מתקציב הפעילות מיועדים לנושאים כגון: סבסוד צהרונים בגני ילדים ובבתי ספר יסודיים, בדגש על שכונות מוחלשות, פרויקט הזנה במסגרות החינוך המיוחד, הוספת קייטנות, תוספת שעות עבודה לסייעות ומלוות בהסעות לגני הילדים ובתי הספר. במקביל הוגדל גם תקצוב מוסדות החינוך העצמאיים והמוכרים, בכלל המגזרים, מתוך הכרה שכל תלמיד חיפאי זכאי לסיוע ותמיכה עירונית. כמו כן תורחב הפעילות התרבותית במגזר הדתי, והדתי לאומי וכן תורחב פעילות הספריות העירוניות והמרכזים הקהילתיים ברחבי העיר.

משאבים נוספים יושקעו בהנגשת מבני ציבור, שדרוג תשתיות ופיתוח חופי הרחצה. במסגרת תוספת שתוענק לשירותי הרווחה העירוניים, יורחבו ויתוגברו גם שירותי הרווחה לילדים בעלי צרכים מיוחדים וישודרגו שירותי מרכזי התעסוקה למטופלי שירותי הרווחה.

בנוסף תוקם לראשונה בחיפה יחידה סביבתית עירונית שתפעל לטיפול במפגעים סביבתיים. היחידה מוקמת במסגרת החזון אותו התוותה ראש העיר ד"ר עינת קליש לשיפור איכות החיים בעיר תוך גיוס מיטב המתכננים, המהנדסים ועורכי הדין המתמחים בנושא ובכך לחזק את היכולת ליזום ולקדם מהלכים עירוניים משמעותיים בתחומים אלו. היחידה תפעל בשיתוף ובאמצעות אגפי העירייה השונים אל מול גורמים חיצוניים כמו המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים חיפה לאיכות הסביבה. מלבד הטיפול במפרץ חיפה, תעסוק היחידה בין היתר גם בקידום שכונות ירוקות, אנרגיה חלופית, תכנון סביבתי, ופעולות נוספות לצמצום מזהמים ומפגעים סביבתיים.
בשנה הקרובה יוקדשו אמצעים רבים להנעת פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית במתכונת מתקדמת כפי שלא נעשו עד כה בחיפה. הפרויקט ישלב שינויים רבים גם במנהל ההנדסה באופן העבודה בהשקעות הכספיות ובתכנון המערכת כולה.

מרכיב מרכזי נוסף בתקציב השנתי הנו תחזוקת העיר וניקיונה, אשר יוקדש לשדרוג צי הרכבים התפעוליים העירוניים לרכבים חסכוניים וירוקים המונעים בגז או במנועים מתקדמים שאינם מזהמים. כמו כן יושם דגש במסגרת תכנית העבודה העירונית על הוספת שירותים ציבוריים ברחבי העיר, כגון שדרוג ואחזקת פארקים וגנים ציבוריים, תחזוקת חופי הרחצה העירוניים ועוד.

תקציב העירייה לשנת 2019 יובא לאישור מועצת העיר, בישיבה שלא מן המניין שתתקיים בתאריך ה-28.2.

 

לא ניתן להגיב