ארגון אלמגור לחברי מועצת העיר: “ההחלטה לתמוך בתיאטרון אלמידאן הינה פוליטית ולא עניינית”

ארגון אלמגור פנה לחברי מועצת העיר חיפה שלא להביא את ההחלטה למתן תמיכה לתיאטרון אלמידאן לשנת 2017 לישיבת המועצה שאמורה להתקיים ביום שלישי 05.12.17.

ארגון אלמגור פנה במכתב לחברי מועצת העיר חיפה בעניין ההחלטה למתן תמיכה לתיאטרון אלמידאן לשנת 2017 שאמורה להתקבל מחר (שלישי) בישיבת המועצה

מנכ”ל הארגון מאיר אינדור ונציג הארגון יוסי צור, ציינו במכתב כי נראה שההחלטה לתמוך בתיאטרון אלמידאן היינה פוליטית ולא עניינית, וכי לדעתם מדובר ברשלנות אמתית בכספי ציבור, כספי משלמי הארנונה החיפאים וכי הם בטוחים שנושא זה יעלה במסגרת מערכת הבחירות המתקרבת בשנת 2018.

לטענתם כספי התמיכה ניתנים מתשלומי הארנונה של תושבי חיפה ואסור לעירייה לחלקם בניגוד לחוק. בנוסף, הם דרשו לעצור את ההליך ולא להביא את ההחלטה למועצת העיר שאמורה להתקיים מחר שלישי, וכי יש להמתין להחלטת בג”צ ולבחינת הנתונים, האם התיאטרון ממלא את התבחינים שעיריית חיפה עצמה הגדירה.

יש לציין כי בדיון בג”צ שהתקיים ב-13 לנובמבר, משרד התרבות התחייב להעביר לתיאטרון רשימת דרישות לנתונים בתוך 7 ימים, וזה בוצע, כמו כן המשרד התחייב להעביר החלטתו בתוך 30 יום מקבלת הנתונים מהתיאטרון. עד ליום ראשון ה-3 לדצמבר התיאטרון לא העביר את הנתונים למשרד התרבות.

במכתב עוד טענו והדגישו בארגון, כי  לא ברור מדוע אצה הדרך לעירייה לאשר תמיכה לתיאטרון אלמידאן לשנת 2017 כאשר מתנהל הליך משפטי בבג”צ בין התיאטרון ומשרד התרבות שנסב סביב זכאות התיאטרון לתמיכה. ומדוע לא לחכות לסיום ההליך בבג”צ?

טענות נוספות וחשובות שצויינו במכתב:

 • במסמך “תבחינים לתמיכה בתיאטרון. ערבי” הקיים באתר האינטרנט של העירייה , תנאי סף 3 אומר “בשנה שקדמה להגשת הבקשה המוסד קיים לפחות 12 הצגות ומופעים מהם 4 הצגות מקור”, מנתוני משרד התרבות שהוגשו לבג”צ ידוע כי בשנת 2016 קיים התיאטרון 9 הצגות בלבד. מדוע אושרה התמיכה אם אינו עומד בתנאי הסף?
 • ראה כי התמיכה אושרה שלא לפי תבחינים אלא לפי זהות המוסד המבקש, בפס”ד עע”מ 343/09 – השופט י’ עמית – “יש להבחין בין שיקולים זרים לבין שיקולים הנובעים ממניעים פסולים, במקרה הנדון, ככל שהחלטות העירייה מבוססות על זהות הארגון מבקש התמיכה ולא על הפעילות בעבורה מתבקשת התמיכה”
 • יש טעם לפגם כאשר במסמך “תבחינים לתמיכה בתיאטרון ערבי” כתוב “במסלול התמיכות ידונו מוסדות , אשר עיקר עיסוקם קיום תיאטרון ערבי בחיפה” בלשון רבים כאשר ידוע שיש רק תיאטרון יחיד, גם כפי שמופיע במסמך “תמיכות שאושרו לשנת 2017.xlsx” שם בקטגוריית תיאטרון ערבי יש רק תיאטרון אחד וסכום אחד. זה נראה לכאורה כמו “משחק מכור” מראש
 • בפס”ד עע”מ 343/09 “הוראות החוק מחייבות את הרשויות לנהוג בחלוקת תקציביהן בשוויון ובסבירות, הכל תוך יצירת תבחינים ברורים, שקופים ועניינים המקיימים ערכים אלו.” וכן “ככלל אין לשום גוף זכות קנויה לקבלת תמיכה מהמדינה, אך משהחליטה הרשות לתמוך ולקבוע מבחני תמיכה למוסדות, עומדים מבחני התמיכה לבחינה אם יש בהם כדי להפר את עקרון השוויון”
 • גם ללא תנאי הסף שהתיאטרון אינו עובר, יש משקל תבחינים הראשים שבו התוצר האומנותי הינו 50% ומכיוון שבשנת 2016 לא הופקו הצגות ובוצעו רק 9 הצגות מדוע אושרה כל התמיכה ולא נלקחה לפי ביצועים בפועל?
 • העירייה הצהירה בעבר כי לא תעביר תמיכת 2016 כל עוד משרד התרבות לא מעביר את תמיכתו. בפועל העירייה העבירה את כספי התמיכה ל-2016 כאשר משרד התרבות לא העביר אותם עד היום. נראה שזה חוזר על עצמו גם ב-2017. לאחר קבלת החלטה בבג”צ המתנהל כעת תדרש העיריה לעמוד בהחלטתה ולדרוש מהתיאטרון להשיב את התמיכה עבור שנת 2016 שקיבלה שלא כדין.
 • אם לצורך תמיכת 2017 העומדת כעת לאישור נלקחו נתונים של ביצועי 2017 (ולא רק של 2016)? נתונים שיספרו שוב בשנה הבאה בתמיכת 2018? האם יש בכך עבירה על הנוהל לפיו תבחיני התמיכה ילקחו רק “מהשנה שקדמה לבקשה”? יש לבחון אך ורק נתונים של 2016.
 • תבחינים לתמיכה במוסדות תרבות ואמנות נלקחת התמיכה לפי “חלוקת התמיכות לפי בסיס כל אחד מהתבחינים לעיל תתבצע ע”פ שיטת הניקוד המפורטת להלן. כל מוסד תקבל את חלקו היחסי בתמיכה לפי יחס מספר הנקודות שלו לסה”כ הנקודות של כלל המוסדות באותו תבחין”, כאשר יש רק תיאטרון ערבי יחיד איך מחושבת התמיכה? מה הם האחוזים שלפיהם חושבה התמיכה לשנת 2017? או שמא אוטומטית נלקחים 100% ללא כל בדיקה עניינית? איך מיושם כאן עקרון השיוויון?

בעקבות כל מה שנאמר במכתב הארגון דורש מהנהלת העירייה ולפי חוק חופש המידע לקבל לידיו את פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית שבחנה ואישרה את התמיכה, במיוחד את החישובים שנעשו ואשר מראים עמידה בתנאי הסף ובתבחינים של העירייה עצמה. כמו כן  ארגון אלמגור דורש לקבל לידיו מהנהלת העירייה ולפי חוק חופש את הפרוטוקול של ישיבת ועדת המשנה לתמיכות ובמיוחד את הנתונים שהובאו בפני ועדת המשנה המסבירים מדוע יש לאשר ולהמליץ למועצה את אישור התמיכה.

במידה ותתקבל החלטה לתמיכה בתיאטרון ללא הסבר משכנע מדוע התמיכה ניתנה למרות אי עמידה בתבחינים הכמותיים והאיכותיים, הארגון  יגיש עתירה מנהלית נגד עיריית חיפה שתבוא ותסביר את התבחינים, איך חושבו ומדוע התקבלה ההחלטה בוועדה המקצועית לאשר את התמיכה. מדוע התקבלה ההחלטה בועדת המשנה לתמיכות להמליץ למועצה על התמיכה וכן לגבי החלטה של המועצה ככל שזו תתקבל מחר.

הגיבו כאן לכתבה

תודה על המשוב. לאן תרצו להמשיך מכאן?

 1. להגיב לכתבה
 2. לדף הבית של חי פה
 3. למדור תרבות ואירועים בחיפה
 4. סגור והמשך בכתבה זו