התנועה לאיכות השלטון: "מגרש בבעלות עיריית חיפה נמכר על ידי עמותת "היכל אליהו" ב-57 מיליון ש"ח"

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בחיפה כנגד עיריית חיפה לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לחלקת אדמה אותה קיבלה עמותת "היכל אליהו" ברחוב יפה נוף בחיפה.

העירייה בתגובה לחי פה:

"לא היה ולא נברא! הקרקע מעולם לא הייתה בבעלות עיריית חיפה"

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בחיפה כנגד עיריית חיפה, לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לחלקת אדמה, אותה קיבלה עמותת "היכל אליהו" ברחוב יפה נוף בחיפה

בעתירה מבקשת התנועה מבית המשפט להורות על עיריית חיפה למסור לידיה פרוטוקולים, החלטות מועצה, תרשומות דיונים וכל מסמך שהוא משבע השנים האחרונות הנוגע למגרש שמסומן כגוש 11686, חלקה 22 ברחוב יפה נוף ולעמותת "היכל אליהו" שקיבלה את השטח ללא כל עלות כדי להגשים את מטרותיה.

מעיריית חיפה נמסר בתגובה כי מעולם לא היו לה זכויות בקרקע, ולכן לא הייתה לה כל נגיעה למכירתה של הקרקע בשנות ה-60

 

שטח יוקרתי

לתנועה לאיכות השלטון הגיעה פנייה שעניינה במגרש שמסומן כגוש 11686, חלקה 22 ברחוב יפה נוף, בשכונת הכרמל בחיפה, שמספרו 38 והתנהלות תמוהה סביב שאלת השימוש בו. מדובר באזור יוקרתי בעיר חיפה, שטח ממנו ניתן להשקיף על כל מפרץ חיפה, וברחוב בו ממוקמים מספר מלונות וכן הכניסה העליונה לגנים הבהאים. שוויו של המגרש בא לידי ביטוי במכירתו לאחר מכן תמורת עשרות מיליוני שקלים.

כתבות נוספות בחי פֹּה - חדשות חיפה:
גוש 11686 חלקה 22 – השטח שנמסר לעמותה

 

עיריית חיפה מסרה את השטח לעמותה

ככל הידוע לתנועה, המגרש שימש את שלטונות המנדט הבריטי לצרכים צבאיים ועם עזיבת המנדט והקמת מדינת ישראל הועבר באופן טבעי לחזקת המדינה. המגרש הועבר לבעלותה של עיריית חיפה לצרכי ציבור בלבד.
בשנות ה-60 עיריית חיפה העבירה את המגרש לידי עמותת "היכל אליהו – אגודה לבניין בית כנסת בהר הכרמל" כדי שתקים בית כנסת ואודיטוריום שיכיל פרטי אומנות העוסקים באליהו הנביא ותולדות חיפה.

העמותה לא הוציאה לפועל את התכנית

ככל הידוע לתנועה, לאורך עשרות שנים, בניית המבנה שלשמו הוקצה השטח הנחשק לא יצאה לפועל. כפועל יוצא מכך, בשל הקצאת הקרקע ככזאת שמיועדת למטרה ציבורית, עמותת היכל אליהו לא שילמה על הקרקע היטלים, מסי רכוש וארנונה כלל.

במשמרת של מצנע

התנועה לאיכות השלטון טוענת כי בשנת 1997 (עמרם מצנע היה אז ראש עיריית חיפה) נערך הסכם הבנות בין עיריית חיפה, עמותה נוספת בשם "אוהל מאנה כץ" ועמותת היכל אליהו. עניינה של עמותת "אוהל מאנה כץ" הינו בתפעול מוזיאון "מאנה כץ" שמציג את יצירותיו של האומן האמור. במסגרת הסכם זה נקבע כי עמותת היכל אליהו תמכור את המגרש שנמצא בבעלותה ובכסף שיתקבל יבנה מבנה חדש לחלוטין בשטחו של מוזיאון מאנה כץ במקומו של המבנה שקיים שם כעת. בחלק אחד של המבנה ישכון המוזיאון ליצירותיו של מאנה כץ ובחלק השני ישכון בית הכנסת של עמותת היכל אליהו. עיריית חיפה אף התחייבה לשלם כל כסף שיחסר להשלמת הבנייה.

הסבת ייעוד הקרקע למגורים

לשם קידומו של אותו הסכם נערך, למעלה מעשר שנים לאחריו, דיון בוועדת המשנה לתוכניות א' במשרד הפנים שעניינו הסבת ייעודו של המגרש מקרקע לתועלת הציבור לקרקע לבנייה רוויה. במסגרתה נכחו גם נציגי עמותת אליהו ואכן הוסכם בסופה להסב את ייעודה של הקרקע המדוברת מקרקע ציבורית לכזו שניתן לבנות עליה באופן פרטי כדי שהכסף ממכירת המגרש תועבר לצורכי מימושו של הסכם.

העמותה עושה בנכס משהו שונה לגמרי

ככל הידוע לתנועה לאיכות השלטון, גם הסכם זה לא קודם כלל. מפרוטוקולי עמותת היכל אליהו עולה כי בשל אי התקדמות ההסכם, החליטה הנהלת העמותה לפנות אל אפיקים אחרים כדי לקדם את מטרותיה.
ואכן, עמותת היכל אליהו חתמה על הסכם עם בית הספר הריאלי בחיפה במסגרתו נקבע כי יוקם במתחם סניף יסוד אחוזה של בית הספר הריאלי מבנה בן ארבע קומות שיכלול כיתות, מעבדות, אודיטוריום ובית כנסת.
לצורך הקמת המבנה האמור התחייבה עמותת היכל אליהו להעביר לבית הספר הריאלי 25 מיליון ₪ לצורך בניית המבנה ותפעולו. כאשר לשם מימוש ההסכם מכרה העמותה את המגרש לקבוצת שכטר בסכום של 57 מיליון ₪ .
התנועה פנתה אל ראש עיריית חיפה, יונה יהב בבקשה לדעת האם העירייה בראשותו הייתה מודעת לכלל השתלשלות העניינים האמורה.

העירייה סירבה להגיב לפניית העמותה לאיכות השלטון

מאחר והעירייה לא השיבה לפניות התנועה, נאלצה התנועה להגיש עתירה כדי לקבל מידע ומסמכים רלוונטיים בנושא.

מהעירייה נמסר בתגובה:

לעיריית חיפה לא היו מעולם כל זכויות בקרקע האמורה ועל כן לא הייתה לה כל נגיעה למכירתה בשנות ה – 60.

הקרקע בה מדובר נרכשה על ידי העמותה בשנות ה – 50 בתמורה ממנהל [כיום רשות] מקרקעי ישראל. לעירייה לא היו במגרש זה זכויות קניין כלשהן, לפני או אחרי רכישתו ע"י העמותה.  

אנחנו בחי פה נמשיך לעקוב אחר הפרשה ונעדכן אתכם

תגובה
  1. זלמן אמר/ה

    באם התנועה לאיכות השלטון לא תפרסם מייד את כל המסמכים, תרשומות, פרוטוקולים ודפי בנק לגבי מימון מהרשות הפלסטינאית, תוגש נגדם מיד עתירה לבית המשפט המחוזי…

לא ניתן להגיב