עבירות צווארון לבן: 5,792 פסקי דין אינם משקרים – אין הרתעה בענישה הקלה מדי • פרשנות

בעיית הענישה הבלתי הולמת והבלתי מידתית של עברייני צווארון לבן בישראל מתקבלת בציבור הישראלי כענישה לא מספיקה, שלא מרתיעה עבריינים לבצע פשע צווארון לבן. במאמר זה אציג את המחקר הסטטיסטי שערכתי על רמת הענישה בעבירות מסוג זה.
המאמר מספק נתונים על היקף הענישה והמלצות לשינוי.


הנה מספר דוגמא לעבירות המכונות "צווארון לבן":

אלה הן עבירות כלכליות ששודדות את קופות החברות והמדינה: מרמה והפרת אמונים, לקיחת שוחד, מתן שוחד, קבלת דבר במרמה, קבלת דבר בתחבולה, עבירות זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח, סחיטה באיומים, עבירת עושק, הונאה, זיוף בולים, עבירות מרמה, סחיטה ועושק, גניבה, עבירות בשירות הציבור וכלפיו, עבירות זיוף.

הענישה לא מרתיעה

הענישה הקלה-מדי של עברייני צווארון לבן בישראל, אשר נתפסת בציבור בישראל כענישה שלא מרתיעה עבריינים מלבצע פשעי צווארון לבן. הסטטיסטיקה של פסקי הדין שבדקתי בנושא של הענישה מצביעה על ״תג מחיר נמוך״ שמשלם העבריין על עבירה פלילית של צווארון לבן.

קיימת הערכה כי היקף הלבנת ההון בישראל הנו בסכומים של בין 50-200 מיליארד ש"ח בשנה (רק לידיעה: תקציב המדינה עומד על כ- 480 מיליארד ש"ח לשנה).

נתון מעניין נוסף הוא שיש כ 15,000 אסירים בבתי כלא בישראל, אבל רק כ-100 עד 150 אסורים על רקע כלכלי של עבריינות צווארון לבן. כאמור, בדקתי 5,792 פסקי דין, שכללו 15 סוגי עבירות צווארון לבן (לפי חוק העונשין 1977) שבוצעו במדינת ישראל בין השנים 2000-2016 .

דוגמאות לתיקים פליליים על פשעי עבריינות צווארון לבן:

 • עבריינות תכסיסנית ‏במכרז של עיריית ת"א: בפסיקה נקבע, לא אחת, כי בעקרון יהיה שוויון ההזדמנויות בדיני המכרזים הציבוריים, המציעים יעמדו בתנאי הסף של המכרז, ויהיה מצב שוויוני לכל המתחרים בתחרות.
 • עבריין צווארון לבן הנו מי שמשתתף במכרז תוך שאינו מקיים את תנאי המכרז, ומטיל על איש-קש, ליצור מצג של קיום תנאי המכרז, ואינו פועל בתום-לב ובהגינות.
 • עבריין שהורשע בבימ"ש בעבירות גניבה ומרמה ובעבירות מיסוי וכלכלה. בימ"ש השלום השית על המבקש מאסר לריצוי בפועל, חודשים של מאסר על תנאי למשך שלוש שנים וקנס כספי.
 • כתב אישום חמור על עבירות מס והלבנת הון תוך ניהול בנק פרטי שנותן שירותים למלכי השוק האפור. אלה גלגלו מחזור שנתי של 1.5 מיליארד שקל והיו מלווים בריבית גבוהה ברחבי ישראל. אחד מהם היה בני רביזדה, "מלך השוק האפור".
 • חיים ברביבאי, ראש העיר קריית שמונה, הורשע בעבירות של שוחד בחירות, מרמה והפרת אמונים ורישום כוזב במסמכי תאגיד. קיבל תרומות מקבלנים.
 • פרקליטות המדינה העמידה לדין את שוקי פורר, ראש העיר רחובות, בגין עבירות של שבועת שקר, קשירת קשר לביצוע פשע, הפרת אמונים ועבירות נוספות כמו בעבירות הקשורות לאיסוף כספים לקמפיין הבחירות לעירייה.

ענישה לא מידתית

עיוות במערכת המשפט בתפישת פשיעת הצווארון הלבן בישראל, הצביעה על ענישה לא-מידתית, יחסית למתחם העונש המכסימלי.

לדוגמא:
א) בשלושה סוגי עבירות, בעלות מספר רב של עבריינים, (מרמה והפרת אמונים, הונאה תוך כוונה להתחמק), נפסקו גזרי דין בשיעור של 20% מהעונש המכסימלי.

ב) בעבירות קבלה במרמה ומתן שוחד נפסקו גזרי דין בשיעור של 35% מהעונש המכסימלי.

ג) נמצא כי בשני סוגי עבירות זיוף, בעלות מספר רב של עבריינים, נגזרו עליהם עונשי מאסר בשיעור של כ – 40% מהעונש המכסימלי

ד) בעבירות הונאה נפסקו גזרי דין בשיעור של כ-20% מהעונש המכסימלי.

ה) בעבירות אחרות בעלות מספר קטן יחסית של עבריינים כמו לקיחת שוחד והונאה בניירות ערך נפסקו גזרי דין בשיעור של כ 20% מהעונש המכסימלי.

ענישה וחלוקה מגדרית

נמצא כי גברים בוגרים (עד 40) מהווים כ-60% מהעבריינים וגברים מבוגרים (מעל גיל 40) מהווים 32% מהעבריינים.
נשים בוגרות מהוות 7% מהעבריינים ונשים מבוגרות מהוות כ-3% מהעבריינים.

גברים עבריינים נענשו בממוצע בתקופת מאסר של 2.3 שנים, לעומת נשים עברייניות שנענשו בתקופת מאסר ממוצעת של 10 חודשים, כלומר שתקופת המאסר של גברים ארוכה מתקופת המאסר של נשים פי 2.8, בממוצע.

עוד מצאתי כי העונש הכספי שנגזר על העבריינים המבוגרים (גברים ונשים) בגילאי 40-67, הוא בשיעור גבוה יותר מהעונש של עבריינים בוגרים עד גיל 40 שנה – בשיעור שנע בין 40%-80%.

רמת החיים שלנו נפגעת

ההרתעה מפני ביצוע עבירות צווארון לבן היא מוגבלת, לפי דעתי.
מצב זה גורם לפגיעה בלתי נסבלת בתחושת הצדק של האזרחים כי עבירות צווארון לבן גורמות לשוד קופת האוצר של מדינת ישראל. לכן אנחנו האזרחים משלמים למשל יותר מיסים!
רמת החיים שלנו נפגעת. משפטים עשויים להימשך שנים ולהסתיים בעונש קל ובקנס כספי מגוחך, לעומת השוד הכספי הגדול של ״העבריינות השקטה״. אני סבור כי בצדק חושבים אזרחי מדינת ישראל כי השופטים תופסים עבירת צווארון לבן כקלה מדי ,לעומת עבירות ״צווארן כחול״ כמו שוד, הריגה, אלימות וכדומה.

החמרת עונשי המאסר

לדעתי, הפתרון צריך להיות בהחמרת עונשי המאסר והקנסות באופן משמעותי. החמרת הענישה, כפי שאני מציע, אמורה ליצור "לשון מאזניים" בקרב העבריינים הפוטנציאליים במשרות אמון בארגונים למשל. כך יידעו עברייני הצווארון הלבן ומי שמתעתד להיות שייך לחבורה מושחתת זו, כי הפשע לא משתלם למרות סיכויי התפיסה הנמוכים.

במידה שתוחמר הענישה, יגדל חוסר הכדאיות הכלכלית שבביצוע פשע כלכלי ששודד את קופת המדינה.
לדוגמא: מנהל שסרח, תוך לקיחת שוחד בסך 200,000 שקלים, יזכה לענישה משפטית ברמת קנס למשל פי שלושה שישולם לאוצר המדינה. כן תיגזר עליו תקופת מאסר ברף גבוה יותר במתחם הענישה ברמה של לפחות 60% מהעונש המכסימלי בחוק העונשין. דהיינו: תקופת מאסר של 3.5 שנים.

כדי שהעונש הכלכלי יהיה אפקטיבי, יידע כל עבריין צווארון לבן בפוטנציה, כי הצווארון הלבן שלו איננו לבן כלל והוא עלול להיפגע וכן לפגוע בבני משפחתו. אולי צעד כזה שמלווה כמובן בקמפיין קבוע ,יצליח לצמצם את התופעה של "יצר האדם רע מנעוריו״.

על העונש לשקף את הנזק שנגרם לחברה, כתוצאה מהעבירה. במקרה של עבירות הצווארון הלבן, הנזק הוא מוסרי וכלכלי ופוגע בציבור הרחב.

הקלון

אני ממליץ על:
1) השתת קלון על כל עבירת צווארון לבן, כדי להגדיל את הבושה (הקלון) שיחווה העבריין בציבור (השיימינג)
2) פיטורין מהעבודה של כל עבריין, על מנת שיתקשה למצוא עבודה אחרת – עקב הקלון
3) שלילת חלק מזכויותיו הנצברות, כמו חסכון כספי.

יידע כל עבריין צווארון לבן בפוטנציה כי "הצווארון הלבן" שלו עלול להיות בצבע אדום וימרר את חייו וחיי בני משפחתו. אולי צעד כזה, בתוספת בקמפיין בטלוויזיה והרדיו ושאר המדיות, יצליח לצמצם את התופעה של "יצר האדם רע מנעוריו".

ובעניין אחר – האזינו לפודקאסט שלי בנושא ביטחון בינלאומי

הגיבו כאן לכתבה

4 תגובות
 1. נפתלי בלבן-אוברהנד אמר/ה

  מעניין מאוד ומביא הרבה מידע בנושא.
  ההצעות שלך להחמרת הענישה מעניינות.
  תודה!

 2. רפי רפאל - חסון. עיתונאי בכיר אמר/ה

  קראתי בעיון רב את הכתבה שלך ד"ר יעקב רוב. לילה טוב

 3. אייל אמר/ה

  לא רק שצריך רפורמה משפטית – מי שאחראים לענישה הלא מרתיעה, להרס הפרדת הרשויות, לשימוש בחוקי יסוד כדי לטרפד ולבטל את בית המחוקקים – צריכים בעצמם לעמוד למשפט על ידי בית משפט מיוחד חיצוני בינלאומי.
  המקום של כנופיית אהרן ברק – בכלא.
  העל שפיט וכולנו שפוטים של מערכת קורסת במכוון, כדי לספק לעצמה אינסטף עבטדה, ארמונות משפט, אלפי תקנים מיותרים לדלת מסתובבת לפשיעה.. הם צריכים לעמוד לדין על הרס הבטחון במדינה.

  1. נפתלי בלבן-אוברהנד אמר/ה

   כך אתה כותב כאשר כמה מראשי הימין חשודים בעבירות צאוורון לבן חמורות?
   גם הראיס הנערץ שלכם בתוך כך.
   חוץ מזה זה לא המקום לתגובה כה ירודה.

הגיבו כאן לכתבה