משרד הבריאות מפרסם נייר עמדה בנושא התחלואה במפרץ חיפה

משרד הבריאות קושר בין הזיהום לבין תחלואה במפרץ חיפה ומפרסם הבוקר (ג') נייר עמדה המתייחס להליכי התכנון במפרץ חיפה, על מנת לשמש תשתית לעמדת המשרד כפי שהוצגה בדיוני ועדות הערר הנוגעות לתוכניות "קרקעות הצפון" ו"אסדרת בז"ן".

09_-_האגן_המזרחי_של_מפרץ_חיפה_נמל_עיר_תחתית_קריית_הממשלה.jpg

עיקרי הדברים של נייר העמדה שפרסם משרד הבריאות בנוגע לזיהום בחיפה והשפעתו על בריאות הציבור:

1. המסמך נועד לספק למקבלי ההחלטות בסיס מדעי רחב ככל האפשר על מנת לבחון את הידע הקיים לגבי תחלואה שעלולה להיות מוסברת על ידי זיהום אוויר במפרץ חיפה.
2. על פי ארגון הבריאות העולמי וארגוני בריאות בינלאומיים אחרים – זיהום אוויר חוץ מבני הוכח באופן ודאי כגורם לתחלואה ותמותה במחלות לב וכלי דם, מחלות דרכי הנשימה, ומספר סוגים של סרטן.
3. באזור נפת חיפה ישנה תחלואה עודפת בהשוואה לממוצע הארצי: במחלות לב, במחלות נשימה, ובכלל זה החמרה של אסטמה בילדים; בסרטן בקרב מבוגרים יהודים וערבים.
4. מחקרים אפידמיולוגיים בנפת חיפה מצאו אינדיקציה ראשונית לקשר בין זיהום אוויר תעשייתי ותחבורתי לתחלואה נשימתית, תחלואה קרדיווסקולרית וסרטן. מחקרים אילו מוגבלים באיכותם ובהיקפם, אך הממצאים בהם היו עקביים.
5. לפי מרשם פליטות לסביבה (מפל"ס) במפרץ חיפה נפלטים חומרים אורגניים נדיפים שאינם מתאן (NMVOC) בשיעור הגבוה בארץ. עם זאת, תמונת הניטור של חומרים אורגנים נדיפים אינה מספקת על מנת להעריך את החשיפה של האוכלוסייה באזור לחומרים אלו ויש צורך בהרחבת הניטור והדיגום של חומרים אלו באזור ע"מ לקבלת תמונת מצב מדויקת ומעודכנת.

המלצות ברמת המדיניות:
1. יש להמשיך ולפעול לצמצום זיהום האוויר באזור מפרץ חיפה. מומלץ לגבש תוכנית אשר תתייחס להיבטים הבאים:
2. יש להמשיך לאסוף נתונים שוטפים וכן להרחיב את הידע האפידמיולוגי באמצעות ביצוע מחקרים ברמה אינדיווידואלית.

התייחסות לתוכניות המיועדות לביצוע באזור מפרץ חיפה:
משרד הבריאות תמך בהחלטת הוועדה המחוזית לאשר את תכנית חפאג 1139/א (תכנית "קרקעות הצפון") וחפאג 1200/ב' (הסדרת והרחבת בז"ן) בכפוף להסתייגויות שמטרתם שמירה על בריאות הציבור ולכל הפחות מבלי לגרום להרעה של המצב כיום. משרד הבריאות הציג בפני וועדות הערר את עמדתו המקצועית, אשר נתקבלה בדיונים. המערערות (חברת בז"ן ותש"ן) ביקשו להותיר את אישורה של התכנית אך ללא התנאים אשר נועדו לשמור על בריאות הציבור. לאור הממצאים שהוצגו בדו"ח זה אין להסכים לכך. ולצורך כך משרד הבריאות הציג בפני וועדות הערר את עמדתו המקצועית.

לאור נתוני התחלואה החריגה כולל המחקרים האפידמיולוגיים באזור מפרץ חיפה ובכלל זה נתונים ומחקרים שפורסמו לאחר החלטות הוועדה המחוזית ובהתאם לידע הקיים בספרות הרפואית, משרד הבריאות סבור כי לאור מספר התוכניות באזור מפרץ חיפה שהנן בעלות פוטנציאל השפעה משמעותי על בריאות הציבור אנו ממליצים כי תהיה ראייה מתכללת של התוכניות השונות. כמו-כן, יש לעמוד בערכי היעד בסביבת האוכלוסייה הקרובה במזהמים בהם אין חריגה היום, ולגבי מזהמים בהם לא ניתן לעמוד בערכי היעד עקב רמות הרקע הקיימות, אין לאשר עליה נוספת בזיהום, ובוודאי שאין לעבור את ערכי הסביבה.

הורד.jpgבעקבות פרסום נייר העמדה של משרד הבריאות, ראש עיריית חיפה יונה יהב דורש מממשלת ישראל לאמץ את נייר העמדה ולפעול באמצעות וועדת שרים בראשות ראש הממשלה להכנת תכנית מקיפה ומתוקצבת ליישום המלצות המשרד.* בתוך כך, על הממשלה לפעול מיידית:

• לעצור את התפשטות התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה.
• להקפיא לאלתר את כל הדיונים במוסדות התכנון על תכניות הרחבת בז"ן, קרקעות הצפון וחוות גפ"מ
• לסלק גורמים מזהמים בבעלות המדינה כגון "חוות המיכלים".
• להוציא לפועל במהירות ונחישות הבטחה שלטונית להעתקת "מיכל האמוניה" אשר הינו פצצה מתקתקת המהווה סכנת חיים ממשית למאות אלפים.
• למנוע כניסת קונדנסטים למפרץ חיפה
• להזמין מחקר אפידמיולוגי ע"י צוות חוקרים בינלאומי בלתי תלוי.
• לגייס משאבים ממשלתיים להעמקת הניטור והרחבת והפיקוח על המפעלים המזהמים ולקבוע תכנית עבודה לצמצום הפליטות עד שיעמדו בערכי היעד המחמירים ביותר.

תחלואה חריגה בחיפה

הגיבו כאן לכתבה