חופי חיפה אינם נקיים על פי מדד המשרד להגנת הסביבה

"חופי חיפה מלוכלכים" – מאי 2016


09_-_החוף_הדרומי.JPG

החוף הדרומי בחיפה – לא נקי

המשרד להגנת הסביבה פרסם היום את מדד ניקיון חופי ישראל לחודש מאי 2016. בשני דיגומים שבוצעו בחיפה, אף אחד מחופי חיפה לא ענה להגדרה "חוף נקי", על פי הסטנדרטים של הממשרד להגנת הסביבה

מתוך אתר המשרד להגנ"ס – חופי חיפה מסומנים בירוק
ניקיון_חופי_חיפה.JPG

ניקיון חופי חיפה – מודגש בירוק.
פרסום: המשרד להגנת הסביבה
מהי תכנית חוף נקי?
תכנית חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה פועלת משנת 2005 במטרה לשמור על חופי הים הלא מוכרזים נקיים במהלך כל השנה.
"משמר החוף" היא הזרוע האחראית על חינוך והסברה בתוכנית. למידע נוסף והצטרפות: mishmarhof@gmail.com

מהו מדד חוף נקי?​
מדד חוף נקי הוא כלי המשמש להערכה אחידה ואובייקטיבית של מידת ניקיון חופי הארץ הלא מוכרזים, בים התיכון ובמפרץ אילת.
המדד מספק מידע שקוף ועדכני על מצב הניקיון בחופים אלו ומסייע לפעילות האכיפה של המשרד להגנת הסביבה, מול רשויות שלא מבצעות את חובתן בשמירה על ניקיון חופיהן.

מדד הבסיס
מדד הבסיס להערכת מצב הניקיון בחופים נערך בתחילת התכנית, ביוני 2005. בשנים הבאות נמדדו אחוזי הפחתת הפסולת ביחס לנקודת ההתחלה בכל קטע חוף נתון.
המדד שנקבע להצלחת תכנית חוף נקי הוא שחוף הים יימצא 70% מהזמן במדד "נקי" או "נקי מאד" ב-70% מהרשויות החופיות.

​תהליך הדיגום
מתוך סקרים שנערכו בשטח ועל סמך מידע מוקדם, עלה כי המרכיב העיקרי של פסולת בחוף הוא פלסטיק, המהווה לפחות 80% מסך כל הפסולת. לפיכך הוחלט כי הפלסטיק יכול לשמש כסמן טוב למידת הניקיון של החוף.

בתהליך הדיגום נספרים כל פרטי הפלסטיק הפזורים ביחידת שטח חוף נתון, החל מגודל של פקק של בקבוק ומעלה. כיוון שהפסולת אינה מפוזרת בצורה אחידה לאורך החוף, נבחרות מספר נקודות דיגום אקראיות בכל חוף שנבדק. מדד חוף נקי מתבצע אחת לשבועיים בכל חודשי השנה.

בחודש יוני 2015 הוחלט להוסיף ולספור במסגרת המדד גם את בדלי הסיגריות, שנמצאו כפריט פסולת נפוץ ומזהם מאד בחופי הארץ.

לא ניתן להגיב