"אי סדר ותפקוד לקוי בוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה" • דרישה לבחון מחדש את סמכויות הוועדה

נציגים ממשרדי ממשלה מחכים לתחילת הישיבה. (צילום: מיכל ירון)

סיעת הירוקים פנתה למשרד הפנים על מנת להתריע על ליקויים בתפקודה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. הפנייה נעשתה במקביל לפרסומים על כך שיו"ר ועדת ערר מחוזית חיפה, עו"ד מיכל הלברשטם, כתבה בשאלון פנימי של משרד הפנים כי ישנה תחושה של אי סדר בוועדה המקומית בעיר וכי יש לשקול אם לאפשר לוועדה לשמור על מעמדה כוועדה עצמאית מיוחדת.

במדינת ישראל יש וועדות מקומיות לתכנון ובנייה, שחלקן הוסמכו כוועדה עצמאית מיוחדת. ההחלטה היא מורכבת ובעלת השלכות משמעותיות ומי שמכריע הוא היועץ המשפטי לממשלה, יושבי ראש הוועדות המחוזיות, המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין ועוד. כעת נשאלת השאלה האם ניתן להשאיר את תפקידה של הוועדה המקומית על כנו, או שבשל האופן בו היא מתפקדת לשקול לקחת ממנה מעמדה כוועדה עצמאית מיוחדת.

אביהו האן: "לבחון מחדש את הסמכויות של הוועדה המקומית"

"בשלוש השנים האחרונות ישנה הדרדרות חמורה בפעילות של מנהל ההנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובניה", אומר יו"ר סיעת הירוקים במועצת העיר אביהו האן. "אנו, חברי סיעת הירוקים החברים בוועדה, מתריעים תקופה ארוכה נגד החלטות שאינן חוקיות שמתקבלות בוועדה ובמנהל ההנדסה, החלטות שמתקבלות שלא על פי תקנות התכנון והבניה. למרות התרעותינו והעררים שהגשנו, מנהל ההנדסה ממשיך בשלו תוך סירוב לתקן את הדורש תיקון. בעקבות כך כתבנו מכתב חריף למנהל התכנון הארצי ובו דרישה לבחון מחדש את הסמכויות המוקנות לוועדה המקומית חיפה".

אביהו האן – יו"ר הירוקים של חיפה וסגן ראש העיר (צילום: ירון כרמי)

"אנו תקווה שבפעילותינו זו הגורמים האחראים על פעילות הוועדה, ראש העיר קליש, סגניה נחשון צוק ומיכאל אלפר, ומהנדס העיר וטרמן, יבצעו תחקיר עמוק והפקת לקחים תוך יישום רביזיה נדרשת בפעילות מנהל ההנדסה והוועדה המקומית".


יש לציין שבמקרים בודדים בלבד נלקחות סמכויות מהוועדה המקומית, אך מה שקורה בחיפה הוא שהרבה תוכניות שלא מקבלות את אישור הוועדה המקומית ועוברות לוועדת הערר מקבלות שם אישור.

קבלנים סיפרו לא פעם לחי פה כי במקרים רבים הם מביאים תכנית לוועדה המקומית ורק מחכים לקבל את הסירוב של הוועדה על מנת להמשיך הלאה ולהתקדם עם התוכנית. הדבר שמפריע להם הוא שפעמים רבות לוקח לוועדה המקומית זמן ארוך במיוחד עד שהם מגיעים בכלל לדיון בבקשה ולהחלטה לגביה, ובכל התקופה הזו היזם או הקבלן לא יכולים להיעזר בוועדת הערר כדי להפוך את ההחלטה. לטענת היזמים הם חשים ייאוש, כיוון שקשה לדעת האם הם עומדים לקבל אישור או לא ואין שום אינדיקציה לגבי התשובה שיקבלו. לטענתם היו גם קשיים עד לכניסתה של ראש העיר ד"ר עינת קליש רותם לתפקידה, אבל מאז שנת 2019 המצב הוא אפילו יותר גרוע.


שרית גולן שטיינברג: "ניהול הוועדה המקומית נעשה בכאוס מוחלט"

"חוות הדעת של יו"ר ועדת הערר המחוזית אודות תפקוד הוועדה המקומית איננה מפתיעה איש. אנו רואים זאת בכל דיון ודיון, כאשר בקשות מועברות אלינו ללא נתונים מספקים, מתחמים הדורשים תסקיר תחבורה שלא נעשה, תלונות על עיכובים משמעותיים בבקשות רבות שעניינן מרפסת או ממ"ד, ולעומת זאת בקשות שמקודמות בתוך חודשים ספורים ליזמים אחרים. התחושה היא שאין יד מכוונת מקצועית עם מדיניות ברורה. ראש העיר התגאתה במקצועה כאדריכלית. בפועל, ניהול הוועדה המקומית בכאוס מוחלט והדבר פוגע בכולם. לא רק ביכולת ההתפתחות העירונית אלא אנו חווים פגיעה כלכלית קשה ביותר בהיעדר הכנסות ממנהל התכנון. ספק רב אם הוועדה יכולה במתכונתה הנוכחית תחת ניהולו של נחשון צוק לקבל מעמד של ועדה עצמאית מיוחדת".

עו"ד שרית גולן
עו"ד שרית גולן שטיינברג – יו"ר איחוד ערים מפרץ חיפה (אלבום אישי)

הפרויקט בנגה 8 בכרמליה: ועדת הערר מעבירה ביקורת קשה על הוועדה המקומית

במכתבו של האן מוזכרים מספר פרויקטים, שבאמצעותם ניתן לראות בצורה ברורה את ההתנהלות הלא תקינה, כך עפ"י הכתוב, של הוועדה המקומית. אחד מהם הוא הפרויקט ברחוב נגה 8 בכרמליה. בפרויקט הזה דנה הוועדה בהיותו של המבנה מיועד לשימור, לאור ההקלות שהוענקו לאדריכל בשיפוצו. מדובר במבנה בעל ערך היסטורי ואדריכלי שתוכנן על ידי האדריכל הידוע לאופולוד קרקובר. המבנה אף נמצא ברשימת השימור העירונית. בנוסף, בקדמת הבניין הייתה שדרה של ברושים, ונשאלה השאלה מה חשוב יותר – לשמור על הברושים או לבנות מקומות חניה לבניין. עורך הדין יואל גולדברג טען כי הגיון כי דייר שיגיע מהעבודה בכל יום בשעה 18:00 לא ימצא לו מקום להחנות בו את רכבו. זאת ועוד טען גולדברג כי השימוש במכפיל חניות (שתי חניות אחת מעל השנייה), הינו מצג שווא, שכן בפועל נעשה שימוש בחנייה אחת בלבד, זו שבגובה הכביש ולא מפעילים את המכפיל כדי להשתמש בחנייה הנוספת.

ועדת הערר החליטה לקבל את הטענות, שכן, הבניין נמצא ברשימת השימור העירונית, ולכן חלות עליו ההגבלות שנקבעו. וועדת הערר קובעת בצורה ברורה, שהוועדה המקומית במקרה זה מנסה לאחוז במקל משני קצותיו. מצד אחד קבעה הוועדה המקומית שהמבנה ברחוב נגה 8 מיועד לשימור ובאותה נשימה נתנה ליזם הטבות שלא אמורות להיות מוענקות לבניינים המיועדים לשימור.

ואכן, במקביל להחלטת הוועדה המקומית לאשר ניצול תמריצים מכוח סעיף 14א להוראות התמ"א, מבהירה הוועדה המקומית בתשובתה למתנגדים במסגרת ההחלטה מושא הערר כי מדובר במבנה בעל ערכים אדריכליים ובהתאם קבעה תנאים בבקשה, שמטרתם עמידה בכללי התכנון והשימור שנקבעו על ידי יחידת השימור שבחנה את הבקשה.

ועדת הערר קבעה בצורה ברורה שהוועדה המקומית התעלמה בהחלטתה מהוראת סעיף 14א(ו) שקובע הקלות שלא ניתן להעניק לבניין המיועד לשימור ובכך ביטלה את החלטת הוועדה המקומית.

תגובת העירייה תצורף לכתבה כשתתקבל.

הגיבו כאן לכתבה

5 תגובות
 1. זלמן אמר/ה

  בְּסִיַּעְתָּא דִשְׁמַיָּא יש לאחרונה סדר בועדה לבנין ערים. ידוע בצורה מסודרת כמה משלמים ולמי. הכל לכאורה כמובן. גם הסדר.

 2. עמרי אמר/ה

  ממשיכים למחוק תגובות… מעניין מי משלם על המחיקה הסיטונאית
  אריאל ווטרמן הכושל בעצמו משלם?? או מטעם העירייה?

 3. גילי אמר/ה

  מקומם מה שנהיה מחיפה,עיר העבר שלי, עברנו בשכונת רמות רמז בחיפה, לא אגזים אם אומר שמטורפים אלה שקונים שם , אין ס"מ אחד בלי בטון,בניינים גבוהים או שכנים שחיים אחד בתוך השני במגדלים שמה שהיתה פעם שכונה שקטה עם שטח ירוק רחב סביב הבית . איך בנייה כזו מטורפת ללא יציאה נורמלית מהשכונה ,בטוחה שיש שם פקקי ענק, אין מערכת שירותים סופר בגודל אנושי שיספיק,מרפאה ועוד ועוד..לא מפתיע שוועדות הבנייה הביאו לזה -מניחה שההחלטה מה לבנות ואיפה זה בידיהם (

 4. אסון ווטרמן אמר/ה

  גילי חביבה רייך אזור אסון וממשיכים בהרס רמות רמז
  אריאל ווטרמן הוא כשלון מחפיר עם עשרות החלטות קטלניות גרועות
  גם סלאמס נבנה בנוה דווד. בנייני 30 קומות צפופים יחד זה אסון לילדים ולתושבים העתידיים ממש ממש סלאמס.

  1. זבל ווטרמן אמר/ה

   האם אנחנו קרובי משפחה?

הגיבו כאן לכתבה