נחל סעדיה: המשרד להגנת הסביבה דורש מעיריית חיפה ביצוע לפי לוחות זמנים

נחל סעדיה (צילום: ירון כרמי)

המאבק על ניקוי ושמירת נחל סעדיה – ממשיכים

המשרד להגנת הסביבה דורש מעיריית חיפה ביצוע תוכניות בלוחות הזמנים שנקבעו, עד להסרה מלאה של המפגעים וניקוי סביבת נחל סעדיה.

יוליה גינזבורג, מנהלת בפועל של מחוז חיפה, המשרד להגנת הסביבה:

אנחנו ממשיכים לפעול מול עיריית חיפה במטרה להביא בהקדם לטיפול במפגעים, ולהכנת תוכניות שיבטיחו את הפסקת הזיהום בטווח הקצר והארוך שתפעיל העירייה. המשרד מפקח אחר תהליך הטיפול שמבצעת העירייה, האחראית לכך, וימשיך ללוות את הטיפול במקורות הזיהום עד להסרה מלאה של המפגעים וניקוי סביבת הנחל.

אכיפה נגד עירייה חיפה

המשרד להגנת הסביבה העביר מכתב למנכ"ל עיריית חיפה, כחלק מהליך אכיפה שנקט המשרד כנגד העירייה בנושא טיפול במפגעים בנחל סעדיה וסביבתו. במכתב של מנהלת מחוז חיפה (בפועל) של המשרד להגנת הסביבה, יוליה גינזבורג, התייחס המשרד לפעולות ולתוכניות שהציגה העירייה כמענה להתראה שהוציא המשרד בחודש דצמבר 2021.

שתי התרעות מאז דצמבר 2021

במסגרת פעולות המשרד להגנת הסביבה להסרת מפגעים סביבתיים מנחל סעדיה וסביבתו, אשר באחריות העירייה, נשלחו לעיריית חיפה בחודשים אוגוסט ודצמבר 2021 שתי התראות מכוח חוק המים וחוק שמירת הניקיון ובהן דרישות להפסקת המפגעים, הסרתם והגברת הפיקוח והאכיפה למניעתם.

זאת, לאחר שבסיורי פיקוח ודיגומים שנערכו על-ידי נציגי המשרד, עלה כי זיהום נחל סעדיה וסביבתו מופו ונמצאו שלושה מקורות, אשר לעיריית חיפה אחריות על הסרתם ומניעתם:

 • שפכים וחומרים תעשייתיים ממערכת הניקוז העירונית שמנקזת את אזור התעשייה צ'ק פוסט לעבר הנחל.
 • תשטיפים שמקורם ב"הר הזבל" (אתר הפסולת הישן של העיר חיפה הסמוך לתוואי הנחל) שנאספים בתעלת איסוף הזורמת לעבר הנחל.
 • פסולת המושלכת ברשות הרבים על גדות הנחל.

בעקבות ההתראה, שלחה עיריית חיפה מענה מפורט ובו הצביעה על הצעדים שנקטה עד כה להסרת המפגעים, ובכלל זאת פינוי 1,300 טונות פסולת מגדות הנחל, פעולות למיפוי וזיהוי עסקים המזרימים את הביוב וניתוקם ממערכת הניקוז וחלופות לטווח הזמן המיידי ולטווח הזמן הארוך לכל אחד מהמקורות.

נחל סעדיה (צילום: ירון כרמי)
נחל סעדיה (צילום: ירון כרמי)

על אף הפעולות – ריכוז גבוה של קולי צואתי

המשרד להגנת הסביבה מצא, כי על אף פעולות שננקטו על ידי עיריית חיפה, בחלק ממקורות הזיהום לא פסקה הזרמת השפכים לנחל סעדיה. כך, בין היתר, עלה בדיגום נוסף שנערך על-ידי המשרד בתאריך 20 בינואר בתעלת הניקוז המאספת באזור צ'ק פוסט (בתקופה שלאחר ניתוק העסק שנמצא מחובר למערכת הניקוז על-ידי העירייה) שבו נמצא ריכוז גבוה של קולי צואתי, המעיד על זרימה של ביוב סניטרי בתעלה.

דרישות המשרד מעיריית חיפה

כמו-כן, מצא המשרד כי החלופות שהוצעו על ידי העירייה אינן כוללות תוכניות סופיות ומסוכמות עם לוחות זמנים מדויקים להסרת המפגעים.

לאור זאת, דרש המשרד להגנת הסביבה הצגת חלופה נבחרת לגבי כל אחד ממקורות הזיהום, ובכלל זאת נדרשו התוכניות הבאות:

 1. לעניין הזיהום הנגרם ממוצא מערכת הניקוז – תוכנית מפורטת לפעולות האיתור, מיפוי עסקים וגורמים פוטנציאלים להזרמת שפכים לתעלת הניקוז לרבות לוחות זמנים ליישומה. כמו כן, עד למציאת מקור הזיהום, נדרשת תכנית המצביעה על חלופה נבחרת לאיסוף ולסילוק קבוע של המים המתנקזים מקצה מערכת הניקוז, ויישומה עד לתאריך 1 במאי.
 2. לעניין תשטיפי הר הזבל – נדרשה תכנית לאיסוף, לשאיבת ולסילוק התשטיפים אל יעד פינוי וסילוק מתאים וליישמה עד לתאריך 1 במאי.
 3. לעניין מפגעי הפסולת על גדת הנחל – נדרשה תוכניות מפורטת לטיפול והגברת הפיקוח באזור, לרבות התקנת מצלמות והקמת מערך הבקרה והאכיפה שיופעל למניעת השלכות עתידיות.

בנוסף לכך, קרא המשרד להגנת הסביבה לעירייה לפעול להפסקת פעילות של עסק שלו מכולות שבהן מאוחסנת פסולת בניין בסמוך לגדת הנחל.

המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפקח על פעולות הטיפול שמבצעת עיריית חיפה בנחל סעדיה, במסגרת הליך האכיפה המתנהל מול העירייה.

נחל סעדיה (צילום: דודי מיבלום)
נחל סעדיה (צילום: דודי מיבלום)
הגיבו כאן לכתבה

תגובה
 1. אבי כהן אמר/ה

  כל כך מתבקש וכל כך מקומם. כדאי אולי לתבוע את מקבלי ההחלטות באופן אישי, על כך שאינם עושים מלאכתם. ביהמ"ש יוכל לברר מי האשם ומה הסיבה שאנו לא יודעים אותה.
  יוצר תחושה שיש סיבה נסתרת.. שעושים הכל כדי לפגוע בשמורת הטבע אולי כדי להקים שם משהוא אחר..

הגיבו כאן לכתבה