מועצת חוף הכרמל תקבל 600 אלף ש"ח במקום 10 מיליון ש"ח שדרשה מאנרג'יאן

חברת האנרגיה "אנרג'יאן" שמפתחת את מאגר כריש־תנין, נדרשה לשלם היטלים בסך 10 מיליון שקלים ע"י מועצת חוף הכרמל, בגין שימוש בשטח של 69 אלף מ"ר. החברה התנגדה, הגישה עתירה ובסופו של דבר הגיעו הצדדים לפשרה במסגרתה שילמה החברה רק 6% מהחוב הנדרש.

(הפרשה נחשפה, לראשונה, ביום ה', 6/1/22, על ידי הכתבת ענת רואה, בעיתון כלכליסט)


הפרשה החלה בדרישת מועצת חוף הכרמל מחברת האנרגיה "אנרג'יאן" כי תשלם לה היטלים בסך 10 מיליון שקלים על שימוש בשטח של 69 אלף מ"ר. החברה התנגדה לתשלום והגישה עתירה מינהלית לבית המשפט, בטענה כי היא משתמשת ב־5,700 מ"ר בלבד. מועצת חוף הכרמל לא הגישה כתב הגנה והצדדים הגיעו לפשרה שאושרה ע"י בית המשפט, ממנה עולה כי המועצה תסתפק ב-6% מהסכום המבוקש וכך קיבלה 600 אלף שקלים בלבד.

בהסכם הפשרה נטען כי דרישת התשלום לא מבוססת. מועצת חוף הכרמל דרשה מאנרג'יאן לשלם היטלים עבור שימוש בשטח של 69 אלף מ"ר, אולם אנרג'יאן טענה שהיא משתמשת בפועל רק ב־5,700 מ"ר והיתר הם שטחים חקלאיים שאין לחייב אותה בגינם וכי היא עושה בהם שימוש זמני בלבד.

ממועצת חוף הכרמל נמסר לחי פה:

אנרג'יאן חויבה בהיטלי סלילה ותיעול בסך כולל של כ-10.2 מיליון ₪. מרבית סכום ההיטל חושב בגין שטחי קרקע שהיקפם נקבע על פי הבקשות להיתרים שהוגשו. בבירור שנערך ועל פי מסמכים שהוצגו למועצה, התברר כי לאנרג'יאן זכויות במקרקעין בשטח קטן בהרבה מזה שחושב בתחילה. ביתר המקרקעין, שייעודם חקלאי, אין לאנרג'יאן זכויות בקרקע ואלה נמסרו לה בעבר לשימוש זמני לצורך הקמת שטח התארגנות.

בנוסף, אנרג'יאן העלתה טענות רבות נוספות כנגד החיוב, כגון טענה להעדרן של תשתיות עירוניות המשרתות את הנכסים (מדובר במתקנים המצויים במקומות מבודדים, נעדרי גישה לכביש סלול וכיו"ב). טענות אלו היו עשויות לאיין לחלוטין את חיוב היטלי הפיתוח. על יסוד כל זאת, נחתם הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, כי אנרג'יאן תשלם למועצה 600,000 ₪ בגין חיוב ההיטלים".

הגיבו כאן לכתבה