תמונת היום בחיפה: 01.01.16

תמונת היום בחיפה: בין סופה, הפסקת חשמל, ניתוק כבל חשמל, אנטנות שנפלו, כבל רכבל, ברד גם שמש היתה והתוצאה …

Screen_Captures71.jpg

לא ניתן להגיב