תמונת היום בחיפה: חורף-אביב-קיץ 13.03.16

תמונת חרציות חורץ-אביב-קיץ 13.03.16
מזג האוויר השתגע
תמונת_היום.jpg

לא ניתן להגיב