בית המשפט הורה לעירייה להעביר את התקציבים לתיאטרון אלמידאן

IMG_2489.JPG

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל היום (ד') את עתירת מרכז עדאלה ותיאטרון אלמידאן נגד עיריית חיפה, אשר חדלה מהעברת התקציבים לתיאטרון בחודש מאי השנה, והורה לעירייה להעביר את התקציבים לתיאטרון. מנכ"ל התיאטרון ג'סאן אבו ורדה: "אני שמח שהתיאטרון תוקצב בסופו של יום, אבל עצוב שהיה צריך החלטה של בית משפט על מנת לממש זכות מהותית ובסיסית של חופש יצירה וחופש אומנות במדינה דמוקרטית".

השופטת ברכה בר זיו, קיבלה את העתירה של מרכז עדאלה ותיאטרון אלמידאן נגד עיריית חיפה, והורתה על העברת התקציבים לתיאטרון, כי במועצת עיריית חיפה לא התקבלה כל החלטה לשלול את התקציבים או לעכבם, וזאת למרות שאושרה תמיכה כחוק לשנת 2015 כולה.

ממרכז עדאלה, שהגיש את העתירה בשם תיאטרון אלמידאן נמסר: "מצער שעיריית חיפה תעביר את התקציבים רק בעקבות התערבות ביהמ"ש. מזה חודשים ארוכים ניתנה לעירייה האפשרות לחזור בה מצעדיה המפלים אשר פגעו בתיאטרון ובציבור הערבי. כעת אנו מצפים להחלטה במסגרת העתירה השנייה שהגשנו לבג"ץ נגד משרד התרבות והשרה מירי רגב בדרישה להחזיר את תקציב התיאטרון אשר הוקפא. לאור ההחלטה היום, אנו חוזרים וקוראים למשרד התרבות לחזור בו מיד מהחלטתו המפלה, אשר פוגעת בזכות לחופש ביטוי ויצירה, להחזיר את מלוא המימון לתיאטרון אלמידאן, למנוע המשך הפגיעה בתיאטרון ולחסוך צעדים משפטיים מיותרים".

"בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים אישר היום את עמדתנו הגורסת כי הקפאת התקציבים נעשתה באופן שאינו עומד במבחני המשפט המנהלי הבסיסיים: ללא מתן זכות טיעון ושימוע קודם לקיום הדיון במועצה, וללא מתן החלטה רשמית עם נימוקים, בניגוד למבחני התמיכות וללא תשתית עובדתית ראויה".

מנכ"ל תאטרון אלמידאן, ג'סאן אבו ורדה: "אני שמח ועצוב באותה מידה. שמח שהתאטרון תוקצב בסופו של יום, אבל עצוב שהיה צריך החלטה של בית משפט על מנת לממש זכות מהותית ובסיסית של חופש יצירה וחופש אומנות במדינה דמוקרטית".

תיאטרון אלמידאן

לא ניתן להגיב