"שנת הלימודים תיפתח במבנה הקיים" האסבסט בבי"ס ליאו באק בחיפה | קליש זומנה לשימוע בגין אי-עמידת העירייה בחוק

ביה"ס ליאו באק (צילום: ליאו באק)

במשרד להגנת הסביבה נטען כי עיריית חיפה אחראית להחלטה לקיים את שנת הלימודים הקרובה במבנה הקיים של ביה"ס ליאו באק, בעירייה טוענים שהודיעו כי יפעלו רק על פי צו מנהל המחוז של הגנת הסביבה וכי הקצו מבנה חלופי • מבולבלים? גם אנחנו.

סאגת הסרת האסבסט ממבנה ביה"ס ליאו באק בשכונת כרמל צרפתי מסרבת להסתיים. כזכור, במשך שנים כבר היה מדובר כי ייערך מבצע של הסרת האסבסט הפריך מהמבנה, עם החלת חוק להסרת אסבסט ממבנים ציבוריים לפני 10 שנים.

המשרד להגנת הסביבה: "ההחלטה על קיום לימודים במבנה בית הספר היא של העירייה. ככל שיהיה במבנה מצב של מפגע לפי החוק, שבו יהיה אסבסט פריך חשוף – מצב שאינו מתקיים כעת – המשרד יפעל בהתאם".

עיריית חיפה: "העירייה הנחתה את מנכ"ל ליאו באק לפעול על פי צו מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה! העירייה לא תסכים לכל הפרה של הצו. תהליך החלפת הגג התעכב לאור סירובם של חברי מועצת העיר מהאופוזיציה, לאשר את התקציב לפרויקט".

מועצת השינוי: "אנחנו דורשים תשובות בשם ההורים והתושבים לביצוע הפרויקט. לא רק שלא ניתן לנו כל מענה, הסתבר לה כי האומדן היה שגוי ונדרשים עוד שני מיליון שקלים שמועצת העיר מתבקשת לאשר, אבל מי שצריך יהיה להשלים הפער זה בית ספר לאו באק ולו אין את הכסף!! הזימון של משרד הגנת הסביבה לשימוע מוצדק מאין כמוהו. הודענו לראש העיר שכל עוד לא תשיב לשאלות שלנו כולל מענה למימון אמיתי נבקש לקיים דיין מסודר במועצה ולא ניתן אישור אוטומטי במייל (ישיבה כזו מתקיימת מחר 17/8/21, אבל לראש העיר לא היה חשוב להכליל את הנושא בסדר היום)".

כידוע, כבר לפני עשור, בשנת 2011, נחקק חוק בו נדרשה הסרת האסבסט הפריך ממבנים ציבוריים. לרשויות היו מאז כ-10 שנים לבצע את המשימה, אך במבנה של בי”ס ליאו באק בחיפה, נותר האסבסט כשהיה.

מטעם המשרד להגנת הסביבה אף הועבר תקציב של 5 מיליון שקלים המיועד למטרה זו, וכן נעשה ניסוי הסרת אסבסט בשטח מצומצם בביה"ס, שעבר בהצלחה. למרות כל זאת, ביצוע ההליך טרם החל.

לאורך תקופות ארוכות התנהלו בנושא דיונים על דיונים, חלקם הגדול ביוזמת הורים מודאגים, האחריות עברה שוב ושוב בין הרשויות השונות, להנהלת ביה"ס וגורמים נוספים, חששות ההורים ותושבי השכונה מהסיכונים שעלולים לחול על מי שימצא בסביבת ביה"ס במהלך ההסרה עלו, הפגנות ואי וודאות לגבי ההשלכות… כל אלה עצרו פעם אחר פעם את ביצוע המשימה.

כבר ניתנה ההחלטה לבצע את התהליך בזמן שהתלמידים נעדרו מביה"ס בתקופת הקורונה בשנה שעברה, לאחר שזה לא יצא אל הפועל, עלתה האפשרות כי הלימודים יועברו למבנים חלופיים בעת התהליך, עד כי לפני מספר ימים, ב-10 באוגוסט, החל המשרד להגנת הסביבה בהליכים מנהליים נגד עירית חיפה בשל אי עמידתו בתאריך היעד שנקבע לו מטעם המשרד לסיום תהליך הסרת האסבסט ממבנה ביה"ס ב- 4/8/21 (זאת עפ”י צו מנהלי שהוצא נגד עיריית חיפה והעומדת בראשה מטעם המשרד בתאריך 8/7/21)

לאחר כל זאת, יומיים לאחר שהודיע המשרד להגנת הסביבה על תחילת ההליכים המנהליים, ב-12/8/21 שיגר מנהל ביה"ס ליאו באק, הרב אופק מאיר, הודעה להורי התלמידים, בה הוא מבשר להם כי הוחלט כי שנת הלימודים (שכידוע, תחילתה בעוד כשבועיים), תפתח כסדרה במתחמי הלימודים הרגילים, זאת, הוסיף הרב מאיר, בהתאם לבדיקות מעבדה שנעשו במתחם החטיבה העליונה (המצורפות למכתב) המצביעות על כך שהמקום בטוח ונקי.

מצ"ב המכתב שנשלח להורי התלמידים ותוצאות בדיקות המעבדה :


הסרת אסבסט במוסדות חינוך בחיפה (צילום: אירה אלימלך השרד להגנת הסביבה)
הסרת אסבסט במוסדות חינוך בחיפה (צילום: אירה אלימלך השרד להגנת הסביבה)

לאור ההתנהלות עד כה ובהתאם לחוק שיצא לפני עשור בנוגע להסרת אסבסט במבנים ציבוריים ולאחר הסערות שלא שוככות סביב הנושא משך שנים ארוכות, ניתן היא שהסאגה הזו עדיין רחוקה מלהסתיים.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר לחי פה – תאגיד החדשות:

ממשיכה גרירת הרגליים של עיריית חיפה בנושא הסרת האסבסט מבית ספר ליאו בק בחיפה: המשרד להגנת הסביבה זימן לשימוע את ראשת העיר חיפה, בגין הפרה של החוק המורה על פינוי אסבסט פריך מותז ממבני ציבור ובגין הפרת הצו המנהלי שהוצא לעירייה.

שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה: "עיריית חיפה מפירה את החוק המורה על פינוי אסבסט פריך מותז ממבני ציבור. המשרד להגנת הסביבה העביר את ההתחייבות הכספית לעירייה כבר לפני יותר משנה, ועל אף זאת העירייה מתמהמהת. ככל שיהיה במבנה מצב של מפגע לפי החוק, שבו יהיה אסבסט פריך יהיה חשוף, המשרד יפעל בהתאם. נמשיך לפעול בכל המישורים שביכולתו על מנת להבטיח את בריאות הציבור והתלמידים".

שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה, זימן את ראשת העיר חיפה, ד"ר ענת קליש רותם, לשימוע, בגין אי-עמידת העירייה בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011. על-פי החוק, על העירייה לפנות את כל מפגעי אסבסט פריך מותז ממבני ציבור, בכללם מבנה החטיבה העליונה בבית ספר ליאו בק, עד לתאריך ה-4 באוגוסט 2021.

המשרד מבהיר כי אין בסמכותו לדחות את המועד להסרת האסבסט, כיוון שמועד זה נקבע כהוראה מחייבת בחוק וכי האחריות להסרת האסבסט היא של בעל הנכס – עיריית חיפה – ובאחריותה גם למצוא מבנים חלופיים לתקופת ההסרה ככל שיידרש.

ההחלטה על קיום לימודים במבנה בית הספר היא של העירייה. ככל שיהיה במבנה מצב של מפגע לפי החוק, שבו יהיה אסבסט פריך חשוף – מצב שאינו מתקיים כעת – המשרד יפעל בהתאם.

הזימון לשימוע נשלח לאחר שמנהל המחוז הוציא צו מנהלי לעירייה בשל החשש שזו לא תבצע את ההסרה בהתאם לתאריך שנקבע בחוק. העירייה לא העבירה כל התייחסות לצו, לא הסירה והטמינה את האסבסט עד למועד הקובע והמשיכה לעשות שימוש באסבסט הפריך.

ב-14 ביוני 2021 הגישה עיריית חיפה למשרד להגנת הסביבה תוכנית עקרונית לעבודות להסרת אסבסט פריך ממבנה חטיבה עליונה בבית הספר ליאו באק, שאף המשרד אישר עקרונית. ואולם העירייה טרם הגישה לממונה בקשה פורמלית להיתר עבודת אסבסט.

בשל הסיכון הגבוה מחשיפה לאסבסט ודחיפות הסרתו ממבני חינוך בכלל, העביר המשרד להגנת הסביבה למשרד החינוך תקציב של 10 מיליון שקל למטרה זו – מחצית מהסכום לבית הספר ליאו בק בחיפה. את התקציב ניתן היה לנצל לטובת ביצוע העבודות כבר בשנה הקודמת.

העירייה, שאחראית על פרסום מכרז לבחירת קבלן ביצוע, טרם פרסמה מכרז ולא בחרה בקבלן ביצוע, וממילא לא הוגשה תכנית סופית לממונה עם בקשה להיתר עבודת אסבסט שהיא תנאי מחייב לביצוע העבודות. בכל פעם, העירייה מציינת סיבה אחרת הגורמת לעיכוב ההליך – אף אחת מהן אינה מוצדקת בעיניי המשרד. האסבסט הפריך בבית הספר ליאו בק עודנו מצוי בשימוש בניגוד לחוק, והוא לא הוסר כנדרש, והדבר יוצר פוטנציאל לחשיפת התלמידים לאסבסט.

מעיריית חיפה נמסר בתגובה:

"העירייה הנחתה את מנכ"ל בית ספר ליאו באק לפעול על פי צו מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה! לצורך כך העמידה העירייה לפנים משורת הדין לרשות בית הספר מבנים חלופיים. העירייה לא תסכים לכל הפרה של הצו וככל שמנהל המחוז לא יסכים להאריך את מועד הצו יפתחו תלמידי בי"ס ליאו בק את שנת הלימודים במבנים החלופיים אותם העמידה העירייה כאמור לרשות בית הספר. למרבה הצער, כל תהליך החלפת הגג התעכב לאור סירובם של חברי מועצת העיר מהאופוזיציה, לאשר את התקציב לפרויקט. עד עצם הרגע הזה הם ממשיכים לשחק משחקים ונמנעים מלאשר את התקציב למטרה זו".

עו"ד שרית גולן מסרה תגובה בשם חברי מועצת השינוי:

"לפני חודש ראש העיר התבכיינה בפייסבוק שמועצת השינוי לא אישרה התקציב לפינוי האסבסט. באותו היום כמו בישיבה שקדמה לכך, הבהרנו שאנחנו דורשים תשובות בשם ההורים והתושבים לביצוע הפרוייקט. לא רק שלא ניתן לנו כל מענה (והיום אפילו ראש העיר שלחה אותנו להגיש שאילתא במקום להשיב לנו), הרי שהסתבר לה כי האומדן היה שגוי ונדרשים עוד שני מליון שקלים שמועצת העיר מתבקשת לאשר אבל מי שצריך יהיה להשלים הפער זה בית ספר לאו בק ולו אין את הכסף!!

הזימון של משרד הגנת הסביבה לשימוע מוצדק מאין כמוהו. שוב נכשלת ראש העיר בלטפל בפרויקט שמונח על שולחנה כבר שנה שלמה. הודענו לה היום שכל עוד לא תשיב לשאלות שלנו כולל מענה למימון אמיתי נבקש לקיים דיין מסודר במועצה ולא ניתן אישור אוטומטי במייל (ישיבה כזו מתקיימת מחר אבל לראש העיר לא היה חשוב להכליל הנושא בסדר היום)".


אסבסט פריך – הרחבה (המשרד להגנת הסביבה):

האסבסט הוכח כמסרטן לבני אדם. חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי, המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית. יש מופעים ושימושים שונים של אסבסט ולהם רמות סיכון שונות. המסוכן ביותר הוא האסבסט הפריך, שממנו מתפזרים בקלות סיבי האסבסט ומהווים סיכון לנחשפים אליהם.

אסבסט פריך שימש כחומר בידוד תרמי בתעשייה וכחומר לבידוד אקוסטי במבני ציבור. בשל הסיכון ממנו, קבע החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א-2011 חובה להסרה מלאה בפרק זמן של עד 10 שנים מכניסת החוק לתוקף – כלומר, עד 4 באוגוסט 2021. על-מנת לזהות ולאתר מבנים בהם קיים סיכון זה, נקבעה בחוק חובת ביצוע סקרים במבני ציבור אשר בנייתם החלה עד סוף 1984, באמצעות סוקר בעל רישיון.

מבני ציבור כוללים מבני חינוך, רווחה, תרבות, דת, מדע, ספורט, גן אירועים, מסעדה או פארק ציבורי ועוד. במבנים שבהם נמצא אסבסט פריך נקבעו חובות תחזוקה ודיווח עד להסרתו, והמשרד מפקח באופן הדוק על יישומן, במטרה לוודא שלא קיים סיכון לציבור מהמשך השימוש בו.

הגיבו כאן לכתבה

3 תגובות
  1. דן אמר/ה

    האים משהו מכול אותם שדואגים לבעיות האזבסט טורחים כאשר הם הולכים למסעדה או בית קפה להסתכל על הניקיון במטבח או לספור את מליוני החיידקים במנת האוכל שמוגשת להם הגזמתם ברמות תתחילו להיות נורמלים

  2. קובי אמר/ה

    מה הפלא שבחיפה לא הסירו אסבסט 10 שנים כבישים כבר לא סללו 50 שנה ויותר העיריה לא גוררת רגליים היא זוחלת העיר נותרה משנות ה70 אותו דבר גם בתי זיקוק ישארו כאן עוד שנים כל ערי המרכז מתפתחות ומתחדשות חיפה חוץ מהחזירים דבר לא השתנה

  3. רפי רפול - חסון.חיפסטבל פה אמר/ה

    שנת לימודים פוריה ומוצלחת לכל ילדי ישראל.

הגיבו כאן לכתבה