נחלים מזוהמים בצפון, שוב • אזהרה למטיילים

הירדן בזרימה – מבט מגשר אריק – ארכיון (צילום: ירון כרמי)

תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצעו לבחינת מצב הזיהום בנחלים אחדים בצפון הארץ, ומודיעים למטיילים ולרשויות המקומיות, כי הכניסה לנחלים אלה עלולה להיות מסוכנתכך דווח ממשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מודיעים לציבור המטיילים ולמועצות האזוריות והמקומיות, כי בבדיקות לחיידקים בדיגומים מיום 2 באוגוסט 2021 ו-4 באוגוסט 2021 נמצאו במספר נחלים בצפון תוצאות החורגות מהמלצות משרד הבריאות (400 קולי צואתי ב-100 מ"ל) – תוצאה המעידה על הימצאות זיהום במים. 

התוצאות שהתקבלו:

שניר (חצבאני): גשר רומי 1200; מורד תחנה הידרואלקטרית 1000; שפך לירדן 1200.
ירדן: גשר יוסף 800; גשר להבות 800; גשר החמישה 2200; גשר חורי 1800; מיצד עתרת 1900; גשר הדודות 900; גשר אריק 700.
יהודיה 500. זאכי 1,200. מג'רסה 550. משושים 900. גילבון: מפל דבורה 1,400. אל על מפל שחור 1,100. צלמון: ראש המעיין 2,500; בריכת החרוב 1,800; טחנת הקמח פלטה מכוסה (זיהום חמור). כזיב: עין צינור 520. געתון חניון החורבה 600.

לאור תוצאות אלה, הכניסה לנחלים הבאים עלולה להיות מסוכנת באופן זמני:

 • שניר – מהגשר הרומי ועד למפגש עם הירדן
 • ירדן – מגשר יוסף ועד גשר אריק
 • ג'לבון 
 • יהודיה
 • זאכי
 • מג'רסה
 • משושים: בריכת המשושים
 • נחל אל על המפל השחור
 • נחל צלמון: ראש המעיין, בריכת החרוב וטחנת הקמח
 • נחל כזיב – עין צינור
 • נחל געתון – חניון החורבה
נחל משושים (צילום: ירון כרמי) התמונה להמחשה בלבד
נחל משושים (צילום: ירון כרמי) התמונה להמחשה בלבד

פרט לנחל שניר, שבו נמדדו ערכים גבוהים כבר בנקודת כניסתו לישראל, המשרד להגנת הסביבה לא מצא מקור זיהום ידוע ביתר הנחלים. 

הדיגום לאיכות המים במספר נחלים בצפון מתבצע מדגמית אחת לשבועיים, בנקודות דיגום קבועות המייצגות מפל, בריכה או מקטע בנחל, באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים. 

משרדי הבריאות והגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב, ויעדכנו בהמשך ככל שיידרש.

הגיבו כאן לכתבה