בתי הספר הנוצריים בארץ ובחיפה דורשים ממשרד החינוך תקציב מלא

מאות תלמידים, מורים ואנשי דת הפגינו מול משרד החינוך בירושלים בדרישה לתקציב מלא וזאת במטרה להקל משמעותית על ההורים ולבטל את הצורך בתשלום עבור דמי השירות בבתי הספר הנוצריים.

002-מפגינים.jpg

כידוע בארץ קיימים עשרות מוסדות חינוך נוצריים, מתוכם שישה בחיפה ובהם לומדים 33,000 תלמידים. מדובר במוסדות חינוך שנוסדו ברובם לפני קום המדינה, נבנו ופותחו מכספי תרומות מחו"ל. מוסדות החינוך הנוצריים סיפקו במשך השנים רמה לימודית גבוהה ותרמו להישגים גבוהים לתלמידיהם ולא פעם התברגו בצמרת בתי הספר בארץ במדדים שפרסם משרד החינוך מעת לעת. מאחר ואותם בתי ספר מסונפים לאגף המוכר שאינו רשמי של משרד החינוך הם מקבלים תקציב חלקי והשאר ממומן מדמי שירותים שנגבים מההורים. אתמול (ד') הפגינו תלמידי בתי הספר הנוצריים, הורים, מורים אנשי דת (כמרים, נזירות וראשי מנזרים) ביניהם ראש הכנסיה היוונית-קתולית בחיפה, ארכיבישוף ג'ורג' בקעוני, ודרשו תקציב מלא.

הארגון המייצג את בתי הספר טוען, כי משרד החינוך קיצץ בעשר השנים האחרונות כ45% מתקציב בתי הספר הנוצריים. דבר שהכריח את בתי הספר להעלות את דמי השירותים הנגבים מההורים לרמה שמכבידה עליהם במיוחד שמדובר בהורים מהמגזר הערבי שממוצע ההכנסה במגזר זה נמוכה מהממוצע הארצי. בשנה שעברה אף הגביל משרד החינוך את האפשרות לגבות מההורים דמי שירות, ושילוב של שני הדברים (הקיצוץ והאיסור על גבייה) משמעותם גזר דין מוות על בתי ספר אלה.

יש לציין כי הארגון המייצג את בתי הספר הנוצריים ניהל מו"מ במשך 8 חודשים עם משרד החינוך . האחרון הציע לבתי הספר הנוצריים להפוך לבתי ספר רשמיים – דבר שמשמעותו מבחינת בעלויות בתי הספר (כנסיות, מיסדרים וכו') סיום מפעל חינוכי ערכי נוצרי זה, ואף פגיעה אנושה במיעוט הנוצרי בארץ. אשר על כן- הודיעו בתי הספר הנוצריים על הפסקת מו"מ זה. בעלויות בתי הספר ברחבי העולם (בוותיקאן, בגרמניה, באנגליה, בצרפת, בסקוטלנד ובארה"ב) מודעים למשבר ורואים זאת בדאגה.

ממשרד החינוך טרם נמסרה תגובה.

003-_מפגינים_בתי_ספר.jpg

דו קיום בחיפה

לא ניתן להגיב