לימודים בבתי הספר • מתווה החינוך לפי רמזור הקורונה | מהיום – חמישי 11/3/21

הממשלה עדכנה את הצבעים במפת הרמזור, שלפיהם מתקיימים הלימודים מהבוקר, חמישי 11/3/2021, וקבעה הקלות המאפשרות לקיים לימודים בכיתות י״א-י״ב

להלן ההנחיות החדשות, הכפופות לאישור הממשלה:

  • ביישובים ירוקים, צהובים וכתומים – יתקיימו לימודים במסגרות לגיל הרך, בכיתות א'-י"ב, וכן בשטח פתוח בחוגים ובתנועות נוער.
  • ביישובים אדומים – מיום ראשון, 14/3/2021, הלמידה במסגרות הללו תתקיים מרחוק. הגעה למוסד החינוכי תתאפשר לשם קיום מפגשים בשטח פתוח בקבוצות של עד 20 משתתפים.

בנוסף, נקבעו הקלות חדשות לפיהן כיתות י"א-י"ב יוכלו ללמוד ביישובים בכל הצבעים, בהתאם לפירוט הבא:

  • במוסדות בהם 90% לפחות מהתלמידים בכיתה מחוסנים או מחלימים – הלמידה תתקיים במסגרת הכיתה הרגילה.
  • במוסדות בהם 75% מהתלמידים מחוסנים או מחלימים – הלמידה תתקיים בחלוקה לקבוצות קבועות.

דגשים מיוחדים:

פתיחת הלימודים נקבעת בהתאם לצבע היישוב שבו ממוקם בית הספר. עם זאת, ייתכן שייקבע סיווג לשכונות או רובעים בתוך עיר, כדי לאפשר בהם פעילות של מסגרות החינוך בהתאם למדד התחלואה. במועצות אזוריות, הלימודים בבתי הספר מתקיימים בהתאם לצבע המועצה האזורית, בעוד שהפעילות במסגרות החינוך עד גיל 6 מתקיימת בהתאם לצבע היישוב.

הצבע השבועי שנקבע לכל יישוב או רשות מקומית, רלוונטי להנחיות לשבוע שלאחר מכן. כלומר רק רשות שנקבעה בממשלה בסיווג ירוק צהוב או כתום מוחרג, תוכל לממש את הקלות הממשלה לפעילות מסגרות החינוך ביישובים עם רמת תחלואה נמוכה החל מיום ראשון העוקב למשך שבוע, בעוד שרשות שנקבעה בסיווג של כתום או אדום לא תוכל לקיים אותן למשך שבוע. במהלך תקופה זו לא צפויים לחול שינויים בהנחיות לרשות אם היא תשנה את צבעה, למעט מקרים חריגים.

הצבעים בתוכנית הרמזור ומשמעותם

במסגרת תוכנית הרמזור, כל רשות מקומית מסווגת בצבע, שמבטא את מצב התחלואה ביישוב, בהתאם לפירוט הבא:

ירוק  רמת תחלואה נמוכה (עד 4.5 במדד התחלואה).
צהוב רמת תחלואה בינונית (בין 4.5 ל-6 במדד התחלואה).
כתום רמת תחלואה גבוהה (בין 6 ל-7.5 ברמת התחלואה).
אדום רמת תחלואה גבוהה מאוד, 7.5 ומעלה ברמת התחלואה.

לא ניתן להגיב