בזן פותחת את 2015 ברווח מפתיע!

05_-_בתי_הזיקוק_לנפט_בחיפה.jpg

בתי הזיקוק לנפט בחיפה
עמדה ירוקה
כפתור ופרח:
עובדיה עלי הגיע ובזן פותחת את 2015 ברווח מפתיע!

מזל של מתחילים. עובדיה עלי החל בראשית השנה את כהונתו השניה כיו"ר בזן. כפתור ופרח, התוצאות לא אחרו להגיע והפתיעו א תהמשקיעים. בזן סיימה את הרבעון הראשון של 2015 ברווח מפתיע של 69 מילדולר. מחירי הנפט הנמוכים הורידו את הכנסות בזן ב- 38% , מ- 2,247 מילדולר ברבעון הראשון אשתקד ל- 1,431 מילדולר השנה. גם ההכנסות צנחו במקביל ב- 36% ל- 1.47 מיליארד דולר לעומת XXX מיליארד דולר אשתקד. למרות הירידה בתמורה הכספית, הצילו מרווחי הזיקוק את מאזנה של בזן, שהפתיעו לטובה בשינוי דרמטי מ- 0.4 דולר ברבעון אשתקד ל- 6 דולר בממוצע לחבית. כתוצאה מכך גדל הרווח התפעולי ב- 196% ל- 122.7 מילדולר, והרווח הנקי רשם שיפור שיא של 1,672% מ- 3.9 מילדולר ב- 2014 ל – 69.1 מילדולר ברבעון הראשון השנה. שיפורי העתק באחוזים במאות ואלפים בדוחות בז"ן נגזרים מהמספרים הקטנים בדוחותיה של בזן ברבעון דאשתקד. יחס הרווח הגולמי להכנסות צמח ל- 11.3%, בעיקר מהקיטון בהכנסות לצד הגידול ברווח הגולמי.

הוצאותיה של בזן בסעיפי המימון וההנהלה לא השתנו והסתכמו ב- 35 ו- 38 מילדולר בהתאמה. הוצאות המימון אינם בשליטת בזן, שחובותיה הפיננסיים מסתכמים ב- 1.465 מיליארד דולר. והוצאות ההנהלה מכסות על שכר והטבות שכר וקשה לצפות לפגיעה באלה.

ניצולת המתקנים עמדה על 91% לעומת 85% ברבעון הקודם. המסקנה, יתור ייצור ופחות שיפוצים והוצאות. את שיעור הייצוא של בזן לאין לראות בדוחות הרבעוניים, ולאלה צריך יהיה להמתין לדו"ח השנתי. מעניין לראות נתון זה, היות וצריכת מוצרי הדלק למיניהם גדלו בכ- 6%.

"השיפור נמשך", אומר מנכ"ל בזן. ויו"ר בזן מדבר על "גמישות גבוהה שאפשרה ניצול הזדמנויות שוק והפניית הייצור לאפיקים הרווחיים ביותר". מעט תמוה, כי רובם ככולם של הפרמטרים שגרמו לרווחי בזן ברבעון אינם בשליטתה. לא מחירי הגלמים, מחירי המוצרים ומרווחי הזיקוק.
.
נמתין ונראה.

בזן - חפאג/1200/ב

לא ניתן להגיב