"זיהום אוויר חזק ובלתי סביר" • צו מנהלי ל'כרמל אולפינים' בשל חריגות והפרות של תנאי היתר הפליטה

לפיד ענק בכרמל אולפינים צילום - חיים הויזר (ארכיון)

בעקבות חריגות והפרות של תנאי היתר הפליטה – צו מנהלי לחברת כרמל אולפינים (כאו"ל) מקבוצת בז"ן במפרץ חיפה וישקול נקיטה באמצעי אכיפה נוספים

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר לחי פה:
מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה הוציא באחרונה צו מנהלי מכוח סעיף 45 לחוק אוויר נקי לחברת כרמל אולפינים (כאו"ל) מקבוצת בז"ן שבמפרץ חיפה, בגין הפרת תנאי היתר הפליטה. הצו הוצא לאחר שהחברה לא התקינה אמצעים להפחתת פליטות תחמוצות חנקן בשלושת דודי הקיטור שבמפעל, ולא עמדה בערך הפליטה של תחמוצות החנקן, באופן שגרם לזיהום אוויר חזק ובלתי סביר.

מטרת הצו היא להפחית את כמות הפליטות ממתקני החברה באופן מיידי, ועל כן המשרד קבע במסגרת הצו ערכי פליטה מחמירים למזהם תחמוצות החנקן מתנורי הפיצוח של החברה וכן עמידה בקצב פליטה של 39 ק"ג/שעה מכלל מקורות הפליטה של החברה.

לפיד ענק בכרמל אולפינים. צילום – יצחק מירו

שני מקורות פליטת תחמוצות החנקן העיקריים של חברת כרמל אולפינים הם דודי הקיטור ותנורי הפיצוח. במסגרת היתר הפליטה נדרשה החברה להגיש תכנית ולהתקין אמצעים להפחתת הפליטות מדודי הקיטור עד ל-1 בינואר 2021, ואולם הדבר לא בוצע במועד. כמו-כן, נקבע קצב פליטה שעתי העומד על 47 ק"ג/שעה לכלל מתקני החברה והשימוש בתנורי הפיצוח הוגבל ל-8 מתוך 10 תנורים בכל עת. התקנת אמצעי הטיפול בדודי הקיטור הייתה אמורה להביא להפחתה משמעותית של תחמוצות החנקן.

החברה פנתה אל המשרד מספר פעמים בבקשה לדחות את מועד התקנת אמצעי הפחתת הפליטות של דודי הקיטור עד למאי 2022 בשל האילוצים הנובעים מהתפרצות הקורונה וכן מה שהגדירה כ"קשיים כלכליים" שאליהם נקלעה. לאחר שהמשרד דחה את בקשותיה, פנתה החברה ימים ספורים לפני מועד כניסת הדרישה לתוקף, והציעה כי במסגרת התקנת אמצעים להפחתת פליטות היא תבצע הפחתה משמעותית יותר של הפליטות מתנורי הפיצוח (תחת ההפחתה הצפויה מדודי הקיטור).

יצוין כי אחד הנימוקים היה שהפחתת תחמוצות החנקן מתנורי הפיצוח (בנוסף להפחתה הצפויה מדודי הקיטור החל ממאי 2022), תביא לכך שפליטות תחמוצות החנקן ממתקני החברה יצומצמו בכמות משמעותית עד לתום תוקף היתר הפליטה בשנת 2023, ואף יהיו נמוכות יותר מאלה אשר היו צפויות על פי דרישות היתר הפליטה.

השרה גילה גמליאל (צילום: ציביה קצמן, לעמ)

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל:

לא נאפשר כל חריגה או הפרה של תנאי היתר הפליטה לאוויר שניתנו למפעלים, ונפעל כדי להפחית את הפליטות באופן מיידי. לא נהסס לנקוט בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי להבטיח סביבה נקייה ממזהמים למען בריאות הציבור

המשרד בחן את הצעת החברה ומצא כי לא ניתן להסתפק באמצעים אלה, וכי בנוסף לכך יש להוריד את קצב הפליטה השעתי לכלל מתקני החברה בהתאמה.

לאחר שנמצא כי החל מה-1 בינואר 2020 החברה הפרה את תנאי היתר הפליטה בכך שלא התקינה את האמצעים הנדרשים, שלח מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה לחברה התראה והזמנה להעברת טיעונים בכתב בדבר כוונת המשרד לנקיטת אמצעי אכיפה בגין הפרות אלו.

בשל אי העמידה בתנאי ההיתר, המשרד שוקל לנקוט נגד החברה אמצעי אכיפה נוספים, מעבר להוצאת הצו, ובכלל זה הטלת עיצום כספי.


מוטי בליצבלאו (צילום: ירון כרמי)
מוטי בליצבלאו (צילום: ירון כרמי)

מוטי בליצבלאו חבר המועצה מסיעת הירוקים של חיפה, מסר לחי פה:

אותנו זה לא מפתיע! מתברר כי כרמל אולפינים כבר זמן רב אינו עומד בהיתר הפליטה של הג"ס בחלק ממתקניו.
היתר הפליטה למפעל שמספרו 1429, ניתן עוד בשנת 2016, ונקבעו בו זמנים בהם המפעל היה צריך להתקין מתקנים למניעת פליטות מזהמות מדודי הקיטור ותנורי הפיצוח, כאשר תאריך היעד- סוף 2018. שנתיים עברו והתגלגלה טיוטה של היתר הפליטה לכרמל אולפינים: "שינוי תנאים בהיתר הפליטה לפי חוק אויר נקי". תיקוני היתר הפליטה של כרמל אולפינים פורסמו על ידי המשרד להגנת הסביבה במהלך יוני 2018 ומתברר כי התנאים בהיתר עומדים להרפות את הרגולציה ולהגביר את זיהום האוויר במפרץ חיפה וזאת בניגוד לתוכנית לצמצום זיהום אויר במפרץ חיפה של הגנת הסביבה. עתה, בעקבות פרסום הצו המנהלי ע"י המשרד, נחשף כי שינויי התנאים בהיתר "הזיזו" את תאריך היעד להקמת מתקנים להקטנת הפליטות המזהמות ל- 1/1/2021. גם תאריך זה עבר חלף. גם בתאריך יעד חדש זה, לא עמד המפעל.
 
משנת 2016, המפעל אינו עומד בדרישות היתרי הפליטה של הגנת הסביבה בחלק ממתקניו, דודי הקיטור ותנורי הפיצוח, למרות שההיתרים ניתנים לאחר משא ומתן בין הגנת הסביבה למפעל.
המשמעות ברורה – המפעל אינו עומד בדרישה להפחתת זיהום האוויר והקטנת הפליטות המזהמות ממתקניו.
הנה סיבה נוספת מדוע צריך לסגור את קבוצת מפעלי בז"ן לאלתר! הם אינם עומדים בהיתרי הפליטות לאורך שנים. וכול יום שעובר הסביבה ממשיכה להזדהם.
נו, עד מתי???

רוית שטוסל, 'מנקים את מפרץ חיפה' לחי פה: כפי שחשפנו כבר לפני כמה חודשים עם פירסום הדוח הרבעוני השלישי של קבוצת בז"ן לשנת 2020, החברה החליטה לדחות בשנה את הטיפול במתקני מפעל כרמל אולפינים מסיבות תקציביות ובכללן גם את התקנת מתקן הטיפול לדוודים לו נדרשו בהיתר הפליטה משנת 2016. זאת כבר לאחר דחיות רבות מהמועד המקורי בו היה עליהם לעמוד (דחיה ראשונה ל1/3/2018, ואז אורכה ל1/11/2018 ושוב אורכה ל1/1/2021 תוך שינוי סוג המתקן להפחתת הפליטות).

עפ"י דוח קבוצת בז"ן לשנת 2019 ועוד לפני תחילת משבר הקורונה, הרווח הנקי של בז"ן נחתך ב־45% ל־99 מיליון דולר והחברה הזהירה שהמשך הירידה בביקוש לדלקים עלול להביא "לפגיעה משמעותית בתוצאות פעילותה, לשחיקת ההון העצמי ולהרעה ביחסים הפיננסיים".

כל האמור מעלה לא הפריע לחברה לפעול לאישור מענק מיוחד בסך של 700,000 ש"ח, למר שלומי בסון עבור תקופת כהונתו כמ"מ מנכ"ל במשך שנה בנוסף לתפקידו כסמנכ"ל משאבי אנוש, בטיחות, איכות סביבה ובטחון.

קבוצת בז"ן מוכיחה שוב ושוב כי טובת הציבור ובריאותו אינם בראש מעייניה והיא ממשיכה להתנהל בשגרת הפרות היתרי הפליטה והקבוע בחוק תוך גרימת זיהום אוויר קשה ובלתי סביר.

אנו מחזקים את המשרד להגנת הסביבה בעמדתו הבלתי מתפשרת וקוראים לועדת המנכ"לים לקבל את ההחלטה היחידה הנכונה לטובת כמיליון תושבי מטרופולין חיפה והיא קביעת יעד לסגירת התעשייה הפטרוכימית המזהמת ומסוכנת במפרץ עד 2025 וקידום תוכנית 'מפרץ החדשנות'.
אין לנו זמן לחכות, הגיעה שעת נעילה.

2 תגובות
  1. רפי רפול - חסון.חיפה אמר/ה

    כל הכבוד לשרה גילה גמליאל. לכרמל אולפיניים אנא מכם תטפלו בזיהום. שבוע טוב

  2. אייל אמר/ה

    לא צריך לטפל בזיהום או לגלות חריגות במשחקי חתול ועכבר
    צריך להוציא את מוקד הסרטן והזיהום מחוץ לתחום מטרופולין חיפה.

לא ניתן להגיב