3.2 מיליון שקל – עיצום כספי נוסף הוטל על מפעילי אסדת לוויתן | "החברה תצטרך להפיק לקחים"

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל ואסיף איזק, ראש מועצת חוף הכרמל. (צילום_:דני שלומי, עמותת אקואושן)

נובל אנרג'י-שברון ממשיכה לשלם על הפרות ההיתרים

המשרד להגנת הסביבה הטיל על נובל אנרג'י עיצום כספי בסך 3.2 מיליון שקל לאחר שהפרה את תנאי היתר הפליטה לאוויר של אסדת הגז לוויתן.

עיצום זה מצטרף לעיצום קודם שהטיל המשרד להגנת הסביבה לפני כחודש על החברה, בסכום של 3.8 מיליון שקל, בגין הפרת תנאי היתר ההזרמה לים של אסדת הפקת הגז, לוויתן.

המשרד להגנת הסביבה הטיל על חברת נובל אנרג'י מדיטרניאן (שנרכשה על-ידי שברון) עיצום כספי בסך של 3,218,950 שקל, בגין ארבע הפרות של תנאי היתר הפליטה לאוויר שביצעה אסדת הפקת הגז לוויתן, בהתאם לחוק אוויר נקי.

חמש חריגות תוך חודשיים

אסדת הגז לוויתן החלה בהפעלה חלקית בדצמבר 2019, וקיבלה היתר פליטה לאוויר כחוק לכל פעילויותיה. מבדיקות שערכו אנשי אגף איכות אוויר ושינוי אקלים של המשרד להגנת הסביבה, נמצא כי במשך החודשים ינואר-פברואר 2020, נמדדו חמש חריגות מערכי הפליטה לאוויר בארובת המחמם בטווח של בין 120% ל-180% מערך הפליטה המרבי המותר בהתאם לתנאי היתר הפליטה שניתן לחברה, וכן התגלה כשל בחיווי (סיגנל) זיהוי תקינות להבות הפיילוט בלפידים, המהווה הפרה של תנאי היתר הפליטה.

חה"כ והשרה להגנת הסביבה גילה גמליאל (צילום: לשכת השרה להגנ"ס)
חה"כ והשרה להגנת הסביבה גילה גמליאל (צילום: לשכת השרה להגנ"ס)

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל:

חברת שברון תצטרך לעשות שיעורי בית ולהפיק את הלקחים מההפרות הבוטות של נובל אנרג׳י. נמשיך לפעול מתוך העיקרון של ׳המזהם משלם' ונפעל להמשך פיקוח הדוק על מפעלים, על מנת לוודא קיום וציות מלא לתנאי היתר הפליטה למען בריאות הציבור והסביבה.

אמצעי הפיקוח החשוב באסדה – תקול

בנוסף, בעקבות פיקוח הדוק של גורמי המשרד, נמצא כי מד הספיקה – אמצעי הפיקוח החשוב באסדה שבאמצעותו ניתן להסיק על פעילות בלפידים – היה תקול מתחילת פעילותה המסחרית של האסדה. זאת, בניגוד לטענותיה של החברה במשך חודשים ארוכים כי הוא תקין. אי-תקינות מד הספיקה מהווה הפרה חמורה.

אסדת לוויתן. (צילום: פרד ארזואן, המשרד להגנת הסביבה)
אסדת לוויתן. (צילום: פרד ארזואן, המשרד להגנת הסביבה)

החברה לא דיווחה

בנוסף לכל אלה, חברת נובל אנרג'י לא דיווחה על תקלה במתקני האסדה שגרמה לאירוע הפעלת לפיד ה-LP, וזאת בניגוד לנדרש בהיתר. לפידים HP ו-LP, כפי שהוגדרו בהיתר הפליטה, נועדו לשריפת גז פחמימני (ביעילות של 98%) במצבי חירום, תקלה או תחזוקה בלבד, והפעלתם מחויבת בדיווח מידי לגורמי הפיקוח במשרד להגנת הסביבה.

לאחר שנבחנו כלל טענות החברה בעניין, החליט מנהל אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה, ד"ר צור גלין, להטיל על חברת נובל אנרג'י עיצום כספי בסכום של 3.2 מיליון שקל.

עיצום זה מצטרף, כאמור, לעיצום קודם שהטילה היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה לפני כחודש על החברה, בסכום של 3,783,276 שקל, בגין הפרת תנאי היתר ההזרמה לים של אסדת הפקת הגז לוויתן.

בתמונה_ יבגני מלכין, המשרד להגנת הסביבה, על אסדת לוויתן. (צילום: המשרד להגנת הסביבה)
בתמונה_ יבגני מלכין, המשרד להגנת הסביבה, על אסדת לוויתן. (צילום: המשרד להגנת הסביבה)


המשרד רואה את ההפרות בחומרה ומדגיש כי נדרשת מצד החברה שקיפות, היענות וציות מלא לתנאי היתר הפליטה, בהתאם לחוק אוויר נקי.

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית" הגיב להודעה על הטלת קנס כספי על שברון בגין הפרת היתר הפליטה של אסדת לוויתן:

אנחנו שמחים לראות כי המשרד להגנת הסביבה הצטרף לשומרי הבית ונוקט ביד קשה כלפי הפרות ההיתרים הרבות שמבצעת שברון-נובל אנרג'י, מהן חששנו ועליהן התרענו תקופה ארוכה. אסדת גז, שהינה מפעל פטרוכימי מזהם ומסוכן, אינה אמורה להיות ממוקמת בסמוך לריאותיהם ולמקורות השתיה של תושבי הארץ הזו. משכך הוחלט, יש לנקוט ביד קשה כלפי כל הפרה והפרה. לצערנו, התרחשו עשרות רבות של הפרות מתחילת פעילותה המסחרית של אסדת לוויתן. אנחנו שמחים לראות כי המשרד להגנת הסביבה נוקט בגישה השמה את טובת האדם במרכז, לפני טובת ההון. זוהי גישה מרעננת אליה חתרנו ואנו מברכים עליה.

תגובת שברון:
שברון קיבלה הודעה מהמשרד להגנת הסביבה ותגיב לאחר שתלמד את הנושא לעומק. שברון מחויבת לעמוד בכל דין, לרבות בדרישות כל ההיתרים השונים שהוענקו לה על ידי המשרד להגנת הסביבה.

לא ניתן להגיב