המשרד להגנת הסביבה הוציא צו הפסקה מנהלי למפעל דור כימיקלים

המשרד להגנת הסביבה מחוז חיפה, הוציא צו הפסקה מנהלי למניעה וצמצום של זיהום אוויר ממתקן השבת ממסים במפעל דור כימיקלים, וזאת בעקבות ממצאי דו”ח סיור שנערך במפעל ביום 23.12.2014 ובמסמכים נוספים.

דור_כימיקלים.jpg

מהצו שנשלח אתמול (ב’) למפעל דור כימיקלים עולה, כי בסיור פיקוח שבוצע במפעל בתאריך 23.12.2014, שמטרתו ביצוע דיגום פתע בארובות המפעל, בהשתתפות נציגי המשרד להגנת הסביבה יחד עם צוות דוגמים ממעבדת א.ש שירותי מחקר, נמצא כי המפעל מפעיל את מתקן השבת הממסים, כאשר מערך השאיבה, האיסוף והטיפול בגזי הפליטה הנפלטים מהמתקן אינו תקין, וכי ישנו חשש ממשי כי גזי הפליטה מתהליכי הייצור, המכילים מזהמי אוויר שהם חומרים מסוכנים, נפלטים לסביבה בלי שעברו טיפול מוקדם והפחתה כנדרש.

עוד עולה, כי מתקן הטיפול להפחתת פליטת מזהמי אוויר מסוג סקרבר, אשר מחובר כיום למתקן השבת הממסים, ואשר אליו אמורים להיות מנותבים גזי הפליטה, לא פעל. כמו כן נמצא כי במתקן הטיפול התנקזו/הצטברו כמויות גדולות של מים (נוזל ספיגה), וכי משאבת סחרור המים של מתקן הסקרבר הייתה מנותקת ומתקן הסקרבר לא פעל כלל.

במשרד מציינים כי, נמצאו מחדלים חמורים בתפעול מערך הטיפול בגזי התהליך הנפלטים ממתקן השבת הממסים, שחומרי ההזנה העיקריים שלו הם פסולות נוזליות של חומרים מסוכנים כמו: ציקלוהקסאן, הפטאן, אתיל בנזן, קסילן וכלורובנזן, חומרים החשודים בפגיעה במערכת הרבייה או בעובר כדוגמת הקסן וטולואן, וחומרים החשודים כמסרטנים כדוגמת טטרה-הידרו-פוראן. העדר טיפול בגזים הנפלטים מביא בהכרח לפליטתם לסביבה ולגרימת זיהום מסוכן לסביבה ולבריאות.
לאור הממצאים החמורים ציווה המשרד להגנת הסביבה על מפעל דור כימיקלים להימנע מזיהום אוויר ממתקן השבת ממסים ולנקוט את האמצעים הדרושים למניעתו של זיהום האוויר שנגרם או שעלול להיגרם ממתקן זה והכל בהתאם לדרישות.

המפעל נדרש להשבית את פעילותו של המתקן החל ממועד כניסתו לתוקף של הצו 19.2.15 ועד לביצוע כל הדרישות.
1-הגשת תכנית לטיפול בגזים הנפלטים מהמתקן אשר תאושר ע”י המשרד.

2-התקנה והפעלה של מערכות שאיבה וחיבור אליהם של כל מקורות הפליטה הפוטנציאליים של אדי ממסים במתקן לרבות הוונטים של המכלים והריאקטורים.

3-ניתוב כל הגזים השאובים מהמתקן לעבר אמצעי לטיפול ולהפחתת מזהמי אוויר העונה על ההגדרה “הטכניקה המיטבית הזמינה”.

4-הפעלה אופטימלית ורציפה אמצעי הטיפול להפחתת מזהמים, כך שריכוז תרכובות אורגניות בגזי הפליטה בארובה מבוטאות כ – TOC לא יעלה על ערך הפליטה הקבוע בתנאי רישיון העסק או שייקבע בהיתר הפליטה שיוצא למפעל בהתאם לחוק.

5-התקנת מד ספיקת גז ומד ניטור TOC על ארובת אמצעי הטיפול והפחתת המזהמים כאמור לעיל, לצרכי בקרה ופיקוח, והפעלתם באופן רצוף, והכל בהתאם להוראות נוהל ניטור רציף בארובה.

6-העברת תוצאות המדידות של מד ספיקת הגזים ומד ניטורTOC בארובת אמצעי הטיפול באופן מקוון אל משרדי איגוד ערים חיפה לאיכות הסביבה.

יש לציין כי העונש המירבי על גרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר לפי חוק אוויר נקי או על הפרת הוראות צו שניתן, הוא שנתיים מאסר או קנס בסך 678,000 שקלים.

ממפעל דור כימיקלים לא נמסרה תגובה.

חומרים מסוכנים בחיפה

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.