יפה נוף למשרד התחבורה: “העבירו את 45 מיליון השקלים לפרויקטים במימון משרד התחבורה”

יפה נוף דורשת ממשרד התחבורה העברת כ-45 מיליון שקלים עבור הפרויקטים הממומנים ע”י המשרד

מנכ”לית חברת יפה נוף, סאלי גליצנשטיין, פנתה למנכ”ל משרד התחבורה עופר מלכה, לסגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר, עדי חכמון, ולסגן בכיר לחשב הכללי במשרד, יובל רז, בנושא העברת תשלומים בגין ביצוע עבודות חודש אוגוסט 2020.

במכתב אותו שלחה גליצנשטיין, היא מציינת כי פנתה בחודש אוקטובר לחשב המשרד, רונן לוי, וביקשה את התייחסותו למצב הדברים, בו תקציבי החברה בפרויקטים השונים הממומנים ע”י משרד התחבורה הוקפאו ללא הודעה מוקדמת, כך שנבצר מהחברה לשלם לספקים השונים.

למרות תזכורות שנשלחו בעניין הפנייה, טרם נענתה ובימים אלו הגיע מועד פירעון תשלום ביצוע חודש אוגוסט.

גליצנשטיין מבקשת מהמשרד את העברת התשלומים ללא דיחוי, בגין כ-45 מיליון שקלים.

ממשרד התחבורה טרם נמסר תגובה.

הגיבו כאן לכתבה