תמונת היום • שקיעה סתווית בפתח חודש נובמבר 2020

לא ניתן להגיב