כ-36% מהנפטרים מקורונה דיירי בתי אבות | דו”ח מבקר המדינה

מגן אבות ואימהות הנו ארגון במשרד הבריאות, המתכלל את פעילות מניעת הקורונה בקרב האוכלוסיה המבוגרת בישראל

מהנתונים אותם מסר “מגן אבות ואימהות” למשרד מבקר המדינה והתפרסמו בדו”ח המבקר אמש (ב’ 26/10/20) בנושא משבר הקורונה, עולה כי מיום 15/3/20 ועד ל-3/10/20, 619 מבין 1,710 הנפטרים מכלל האוכלוסייה היו אזרחים ותיקים השוהים במוסדות חוץ-ביתיים (דיירים בבתי אבות שונים).

האזרחים הוותיקים מהווים כ-36% מכלל הנפטרים, אף ששיעורם באוכלוסיה הוא פחות מ-1%.

גם שיעור הנפטרים מקרב דיירי בתי האבות גדול כמעט פי שישה מחלקם באוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

צפו בווידאו בהפקת משרד מבקר המדינה – קורונה בבתי האבות

טוב ורע | מבצעים מדי שבוע בדיקות של העובדים במוסדות אך אינם מוודאים כי כל העובדים נבדקים

בנושא הבדיקות לאיתור נשאי קורונה במוסדות, דו”ח מבקר המדינה מציין לחיוב את העובדה שמנהל “מגן אבות ואימהות” פעל לבצע מדי שבוע בדיקות של העובדים במוסדות. אולם לפי הנתונים המעודכנים לאמצע אוגוסט 2020, “מגן אבות ואימהות” אינו מוודא כי כל העובדים במוסדות שבאים במגע עם הדיירים נבדקים, ואין ברשותו תמונת מצב בעניין.

פערים במספר המיטות לחולי קורונה בבתי החולים הגריאטריים

לפי הנתונים המעודכנים ל-16/8/20 היו פערים ניכרים ביחס ליעד שנקבע בעניין מספר המיטות לחולי קורונה בבתי החולים הגריאטריים, והיקף המיטות עמד על 38% – 44% (440 מתוך יעד של 1,000 או 1,150 מיטות), ועדיין לא נקבע מועד להשגת היעד שנקבע לזמינות של כ-1,000 מיטות המיועדות לדיירי המוסדות שהם נשאים של קורונה.


העברת חולים קשישים מבתי החולים הכלליים לבתי חולים גריאטריים

אם האזרחים הוותיקים היו מועברים לאשפוז במחלקות הקורונה בבתי חולים גריאטריים, ניתן היה לפנות מיטות בבתי החולים הכלליים לאשפוז חולים בקורונה מהאוכלוסייה הכללית.

ניצול מיטבי של מחלקות הקורונה בבתי החולים הגריאטריים:
בכל אחד מהימים שבין 10/8/20 ל-24/8/20 היו מאושפזים בבתי חולים כלליים 45 אזרחים ותיקים בממוצע, אף שלהערכת הצוותים הרפואיים ניתן היה להעבירם לאשפוז בבית חולים גריאטרי. לו אותם אזרחים ותיקים היו אכן מועברים לאשפוז במחלקות הקורונה בבתי חולים גריאטריים, ניתן היה לפנות מיטות בבתי החולים הכלליים לשם אשפוז של חולים בקורונה מהאוכלוסייה הכללית.


המלצות המבקר:

 • יש לבצע מעקב אחר מידת ההשפעה של מספר הבדיקות המוקצה לבדיקת העובדים והדיירים במוסדות על התחלואה והתמותה מקורונה.
 • יש לבחון את הבידוד של הדיירים במוסדות בראייה כוללת.
 • יש לבחון את החסמים המונעים מעבר של אזרחים ותיקים חולי קורונה מאשפוז בבתי החולים הכלליים לאשפוז בבתי החולים הגריאטריים והסרתם.
 • בדיקות לאיתור נשאי קורונה במוסדות: משרד המבקר ממליץ שמשרד הבריאות יעקוב אחר מידת ההשפעה של מספר הבדיקות המוקצה לבדיקת העובדים והדיירים במוסדות על התחלואה והתמותה מקורונה של הדיירים במוסדות, ויבחן את האפשרות להגדיל את מספר הבדיקות הנלקחות מהדיירים והעובדים בסוף השבוע, ימים שבהם מספר הבדיקות המבוצעות בקרב האוכלוסייה הכללית היה קטן ביותר מ-50% משאר הימים, לפי הנתונים המעודכנים לאוגוסט 2020.
 • “מגן אבות ואימהות” יקבע סדר עדיפויות לבדיקת העובדים במוסדות בהתאם לרמת הסיכון הנשקף לדיירים, לרבות בהתאם לסיווג יישוב מגוריהם ב”מודל הרמזור”, וכי יוודא שהם אכן נבדקים.
 • מומלץ כי משרד הבריאות יבחן את האפשרות לקבוע עבור המוסדות הנחיות מחייבות לעניין התנהלות העובדים, וכי תובהר לעובדים החשיבות והחיוניות שבהתחברות ליישומון “מגן 2” וביכולתו שלו לסייע לקטוע את שרשרת ההדבקה, דבר שעשוי להגן על דיירי המוסדות, וכי משרד הבריאות יעודד את העובדים להתקין אותו.
 • המענים לאזרחים ותיקים נשאי קורונה במוסדות: מומלץ כי משרד הבריאות יבחן בראייה כוללת את המענים השונים לבידוד הדיירים במוסדות, תוך הבטחת התנאים למתן הטיפול הדרוש להם בהתאם לתרחישי התחלואה השונים, לרבות תרחיש של תחלואה גבוהה של שפעת וקורונה בחורף הקרוב.

קורונה – כל הכתבות

הגיבו כאן לכתבה

תגובה
 1. לימבו אמר/ה

  שם האוכלוסיה החלשה ביותר,
  סביר שהיו מתים גם משפעת או ווירוס אחר.
  ולהבדיל מעקיצת דבורה

הגיבו כאן לכתבה