תקנות חדשות לחג סוכות והארכת תקופת סגר הקורונה

נתוני תחלואת הקורונה ממשיכים לזנק • הממשלה האריכה את תקופת התקנות בחגים עד ליום רביעי, 14/10/2020 והוסיפה מגבלות חדשות

הגבלות סוכות

להלן ההגבלות לתקופה זו:

 • יציאה מהבית – חל איסור לצאת מהבית למרחק של מעל 1,000 מטר מלבד מקרים חריגים. יודגש כי גם בטווח זה, חל איסור לשהות במקום שאינו מקום המגורים למעט המקרים שהוגדרו בתקנות.
 • יציאה מתחומי היישוב – חל איסור לעבור בין יישובים, גם אם מדובר בפעילות חיונית, אלא אם כן לא ניתן לבצעה בתחום היישוב.
 • קבלת קהל – חל איסור לפתוח עסקים לקבלת קהל מלבד שירותים ומוצרים חיוניים. מקומות עבודה – חל איסור על מעסיקים לאפשר הגעה של עובדים למקום העבודה, למעט מקומות עבודה שנקבעו ככאלה המספקים שירות קיומי או חיוני, ולמעט כניסת עובדים שנדרשים לשם המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה.
 • פעילויות חינוכיות – מערכת החינוך כולה סגורה למעט מסגרות בהן הותר המשך פעילות כמו מסגרות החינוך המיוחד. אם מתאפשרת למידה מרחוק – ניתן לקיימה.
 • יציאה מהארץ – יציאה למטרת נסיעה לחו"ל מותרת לכל מי שרכשו כרטיסי טיסה עד לתאריך 25/09/2020. הרוכשים מעבר למועד זה לא יוכלו לממש את כרטיס הטיסה שירכשו, אלא אם כן קיבלו היתר מיוחד ממשרד התחבורה.
 • התקהלות – במקומות בהם מותרת השהייה – עד 20 איש בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה.
 • תפילות – ניתן לקיים תפילות בשטח פתוח בלבד וברדיוס של עד 1,000 מטר מהבית, בכפוף למגבלת ההתקהלות של עד 20 איש ולשמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.
 • הפגנות – ברדיוס של עד 1,000 מטר מהבית, בכפוף למגבלת ההתקהלות של עד 20 איש ולשמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם. – תוקף הנחיה זו עד ל-7.10.2020.
 • חג סוכות – אין לעשות סוכות משותפות לאנשים שלא גרים באותו מקום מגורים. סוכה תשמש אך ורק אנשים הגרים באותו מקום מגורים, ללא אורחים. אין להקים סוכות משותפות גם בבניין משותף. – תוקף הנחיה זו עד ל-12/10/2020.
 • ארבעת המינים – חל איסור על פתיחת שווקים והפעלת דוכנים. ארבעת המינים יוכלו להימכר בחנויות חיוניות או בחנויות שמוכרות את ארבעת המינים בלבד.
 • תחבורה ציבורית – פועלת באופן מצומצם.

פירוט לגבי ההגבלות:

הגבלות על יציאה מהבית

ההגבלה הבסיסית היא על יציאה מהבית. נאסר על אדם לשהות במקום שאינו מקום מגוריו, למעט הפעולות הבאות (היציאה אינה כרוכה בהצגת אישורים):
יציאה למרחק של עד 1,000 מטר ממקום המגורים
ניתן לצאת למרחק של עד 1,000 מטר ממקום המגורים. במסגרת זו ניתן לשהות בין היתר במקומות הבאים:

▪️ פארקים וגני שעשועים.
▪️ חופי הים לטובת פעילות ספורטיבית בלבד. חל איסור להגיע לחופי הים באמצעות רכב.
▪️ תפילה – בשטח פתוח בלבד ובכפוף למגבלת ההתקהלות של עד 20 איש, עטיית מסכה ושמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.
▪️ הפגנה – בכפוף למגבלת ההתקהלות של עד 20 איש, עטיית מסכה ושמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם. – הנחיה זו חלה עד ליום רביעי, 7.10.2020.
יציאה למרחק שעולה גם על 1,000 מטר ממקום המגורים
ניתן לצאת למרחק שעולה גם על 1,000 מטר ממקום המגורים במקרים הבאים, אך ורק בתחומי יישוב המגורים (מותר לצאת מהיישוב רק אם לא ניתן לבצע את הפעולה המותרת בתחומי היישוב):
▪️ הצטיידות במוצרים חיוניים ומזון (כולל לבע"ח), תרופות, מוצרי היגיינה, אופטיקה, מוצרים לתחזוקת הבית, תקשורת ומוצרים רפואיים, וקבלת שירותים חיוניים. בין התאריך 23/9/2020 ל-2/10/2020, ארבעת המינים ומוצרים ואבזרים המשמשים לבניית סוכה או לקיום מנהג כפרות נחשבים חיוניים.
▪️ הגעת עובד שרשאי להגיע למקום העבודה, לרבות עיתונאי ועובד מקצוע התקשורת, יציאת חייל לשם ביצוע תפקידו ויציאה של ספורטאי בין-לאומי לאימון. מידע על פעילות מקומות העבודה.
▪️ יציאה ממקום המגורים לפעילות ספורט של יחיד או עם אנשים המתגוררים אתו באותו מקום, שלא באמצעות כלי רכב ממונע.
▪️ יציאה של אדם עם מוגבלות שעקב מוגבלותו נדרש ביציאה למרחק העולה על 1,000 מטר ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד. ניתן לבצע זאת באמצעות כלי רכב ממונע.
▪️ סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה שדורשת סיוע.
▪️ טיפול רפואי, טיפול פסיכולוגי, יציאה למסגרות רווחה ולטיפול סוציאלי חיוני, טיפול אצל מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים, ספורטתרפיסטים, קלינאי תקשורת, תזונאים, קרימינולוגים קליני, פודיאטרים, פודיאטרים מנתחים וכירופרקטים.
▪️ יציאה לצורך פעילות מסגרת חינוכית שפעילותה מותרת כמפורט להלן (כגון חינוך מיוחד, נוער בסיכון, מסגרות לילדי עובדים חיוניים).
▪️ יציאה ממקום שהייה קבוע אחד לאחר – ממוסד חינוכי או טיפולי למקום המגורים וכן לשם מעבר דירה.
▪️ יציאת אנשים בעלי מוגבלות למסגרות רווחה, ביקורים אצל קרובי משפחה מדרגה ראשונה, וביקורים של בני המשפחה במסגרות רווחה של האנשים בעלי המוגבלות.
▪️ טבילת אישה במקווה.
▪️ תרומת דם.
▪️ השתתפות בברית או בהלוויה של בן משפחה קרוב (סבא, סבתא, הורה, בן זוג או הורה של בן זוג, אח או אחות וילדיהם, דוד ודודה)..
▪️ חזן שקיבל אישור לכך מהמשרד לשירותי דת, לצורך השתתפות בתפילות בימים הנוראים.
▪️ טיפול חיוני בבעל חיים.
▪️ הגעה לכנסת.
▪️ יציאה לטובת הליך משפטי.
▪️ יציאה לטובת טיסה לחו"ל עד 8 שעות ממועד הטיסה בתנאי שהזמנת הטיסה בוצעה עד לתאריך 25/9/2020.
▪️ העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני.
▪️ העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.

כללי התקהלות

בכל המקומות בישראל חלות מגבלות ההתקהלות, לפיהן מותרת התקהלות של עד 10 אנשים במבנה ושל עד 20 אנשים בשטח פתוח.
הגבלות ההתקהלות יחולו בכל מקום שבו מותרת שהייה, לרבות מקומות העבודה.
ככלל, יש להימנע ככל הניתן מהתקהלויות. בכל התקהלות שמקיימת יש להקפיד על מרחק של 2 מטרים מאנשים אחרים, עטיית מסכה ושטיפת ידיים בסבון ומים.

מה פתוח, מה סגור?

בהתאם לתקנות, כלל העסקים מקבלי הקהל, המסחר, התרבות, בילוי ופנאי, תיירות פנים – יהיו סגורים לקבלת קהל, למעט השירותים החיוניים הבאים:
▪️ בתי מרקחת.
▪️ מקום למכירת מזון (כולל מזון לבעלי חיים).
▪️ מכון אופטיקה.
▪️ חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה.
▪️ חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית ומכבסה.
▪️ שווקים – חל איסור על פתיחת דוכנים. תתאפשר מכירת מזון בלבד, אך ורק בחנות המצויה במבנה סגור. ארבעת המינים ומוצרים ואביזרים המשמשים את מנהג הכפרות יוכלו להימכר רק בחנויות חיוניות או בחנויות שמוכרות את המוצרים הללו.
▪️ מקום המשמש לפעילות הסגל הייצוגי של מדינת ישראל בענפי הספורט השונים וקיום משחקים בין לאומיים
▪️ מקומות עבודה מסוימים יכולים לתת שירותים חיוניים שלא ניתן לספקם מרחוק או באופן מקוון
▪️ חנות למוצרי תקשורת ושירותי תקשורת ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים.

דגשים נוספים:
▪️ העסקים החיוניים שפתיחתם מותרת יפעלו בהתאם לתנאי ה"תו הסגול" ולפי התפוסה המרבית המותרת (לפי יחס של אדם ל-7 מ"ר או עד 10 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח לפי המקל ביניהם, ובתנאי שניתן לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו מקום).
▪️ עסקים, לרבות מסעדות, יכולים להפעיל שירות משלוחים למקום מגורים או למבנה אחר ולהניח את המשלוח סמוך לפתח בית המגורים.
▪️ בתי מלון, צימרים ויחידות אירוח יוכלו להיפתח רק לצורך השכרת חדרים (לשם חלופת מגורים, אירוח מטופלים ובני משפחותיהם בסמוך למוסד רפואי ומלוניות בידוד והחלמה), ללא הפעלת שטחים משותפים כגון בריכה, חדר אוכל וכדומה.

כתבות נוספות בחי פֹּה - חדשות חיפה:
סדנת קישוטי סוכה במוזיאון טיקוטין (צילום: קסני קולסניק)
קישוטי סוכה במוזיאון טיקוטין (צילום: קסני קולסניק)

חג הסוכות

סוכה (מבנה ארעי המתוחם בצדדיו בדפנות מבד או מחומר אחר ומחופה בסכך או בחומר אחר) תשמש אך ורק אנשים הגרים באותו מקום מגורים, ללא אורחים.
חל איסור לעשות סוכות משותפות לאנשים שלא גרים באותו מקום מגורים. אין להקים סוכות משותפות גם בבית משותף.
עם זאת, בסוכות הממוקמות במרחב הציבורי שיש בהן עד מחצית מהדפנות, ניתן להתקהל עד 20 אנשים במרחק 2 מטרים האחד מהשני, גם אם אינם גרים יחד.
בסוכות שיוקמו במרחב הציבורי עם מעל למחצית מהדפנות, מותרת שהייה רק של אנשים שגרים באותו מקום מגורים.
תוקף הנחיה זו עד ליום שני, 12/10/20. הקנס על הפרת ההנחיה עומד על 500 שקל.

תפילות

תפילות יתאפשרו במרחב הפתוח בלבד, ברדיוס של עד 1,000 מטר ממקום המגורים ובכפוף למגבלת ההתקהלות של 20 איש, עטיית מסכה ושמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.

ספורט

▪️ מותר לצאת ממקום המגורים לפעילות ספורט של יחיד או עם אנשים המתגוררים אתו באותו מקום, למרחק שעולה על 1,000 מטר, ובלבד שלא באמצעות כלי רכב ממונע.
▪️ ספורטאי בין-לאומי רשאי לצאת לאימון ובלבד שהוא נמנה על אחד מאלו: הסגל הייצוגי של מדינת ישראל בענפי הספורט השונים, קבוצה הרשומה בליגה בישראל והמשתתפת במפעלים או בתחרויות בין-לאומיות, וקבוצה הרשומה במדינה זרה והמשתתפת בתחרות או במשחק מול קבוצה הרשומה בליגה בישראל במסגרת מפעל בין-לאומי או תחרות בין-לאומית.
▪️ חופי הים לטובת פעילות ספורטיבית בלבד. חל איסור להגיע לחופי הים באמצעות רכב.


קנסות על הפרת ההנחיות

הקנסות שנקבעו בגין הפרת ההנחיות:
▪️ הפרת חובת בידוד – 5,000 שקל.
▪️ הפרת הוראת רופא מוסמך לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה – 5,000 שקל.
▪️ הפרת איסור הגעה למקום בידוד בתחבורה ציבורית – 5,000 שקל.
▪️ חוזר מחו"ל שהפר הוראת נציג מוסמך לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה – 5,000 שקל.
▪️ הפרת חובת דיווח – 3,000 שקל.
▪️ סירוב להוראת שוטר להתפזר – 1,000 שקל.
▪️ יציאה ממקום המגורים למטרה שאינה מותרת – 500 שקל.
▪️ שהייה במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו לציבור נאסרה ושהייה של אדם בחוף הים או בבית מגורים שאינו מקום מגוריו ולמטרה שאינה מותרת, שהייה בסוכה או השתתפות בהפגנה או בתפילה בניגוד להנחיות – 500 שקל.
▪️ אי עטיית מסכה מחוץ למקום המגורים – 500 שקל.
▪️ המתפלל עם אדם אחר במבנה בניגוד לתקנות – 500 שקל.
▪️ שהייה בסוכה שאינה במקום המגורים או בסוכה משותפת בבית משותף – 500 שקל.
(תוקף הנחיה זו עד ליום שני, 12/10/20)

5 תגובות
 1. אהוד אמר/ה

  מסכה 1000 לא 500 תקנו את זה

 2. אבנר אמר/ה

  האם גם מי ש יוצא לספורט חייב לעטות מסכה

  1. יוני אמר/ה

   חייב להטות מסיכה וגם גרביים מצמר על העיניים.בהצלחה

 3. רפי רפול - חסון.חיפה אמר/ה

  אני קורא לכם תושבי חיפה לכבד את ההנחיות וזה הכל למען בריאותכם ,ובעיקר הבריאות.חג סוכות שמח.

 4. Mp אמר/ה

  היי ערב טוב ומועדים לשמחה. עד איזה תאריך יהיה הסגר לבינתיים?

לא ניתן להגיב