נדחתה התביעה הייצוגית אותה הגישו התאחדות הסוחרים והעצמאיים נגד נמלי חיפה ואשדוד

נמל חיפה • ברקע - נמל המפרץ ההולך ונבנה (צילום: ירון כרמי)

בית המשפט המחוזי בבאר שבע אימץ את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, ד”ר אביחי מנדלבליט, ודחה בקשה לאישור ניהול תובענה ייצוגית שהגישו התאחדות הסוחרים והעצמאיים וגורמים נוספים נגד נמלי אשדוד וחיפה, בגין נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו להם, לטענתם, כתוצאה מצעדים ארגוניים שאותם נקטו עובדי הנמלים במהלך השנים האחרונות.

בבקשה נטען, כי קיימת אחריות של הנמלים לנזקים שנגרמו לגורמים שונים כתוצאה משביתות, עיצומים ושיבושי עבודה שאותם נקטו עובדי הנמלים. לטענת המבקשים, הנמלים, שהם המעסיקים של העובדים אשר נקטו צעדים ארגוניים, לא עמדו בחובותיהם למנוע או לפחות לצמצם את נזקי השביתות והעיצומים שנגרמו לצדדים שלישיים, ועל כן הם חייבים באחריות לנזקים.

לאור חשיבות ההליך והשלכות הרוחב האפשריות, החליט היועץ המשפטי לממשלה, ד”ר אביחי מנדלבליט, להתייצב להליך מכוח סמכותו הייחודית, ובאמצעות פרקליטות מחוז דרום (אזרחי), הגיש לביהמ”ש את עמדתו, שלפיה מדובר בבקשה לאישור ניהול תובענה כייצוגית אשר אינה מתאימה להתברר ככזו בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות. זאת, לאור אופייה הכוללני והגורף של הבקשה, הנוגעת למספר גדול של צעדים ארגוניים אשר התקיימו בזמנים שונים ונשאו אופי שונה. היועמ”ש הוסיף, כי לאור השונות הרבה בין קבוצות המבקשים והעילות והטענות העובדתיות והמשפטיות שיש לברר על מנת לגבש הכרעה משפטית ביחס לכל קבוצה, הבקשה אינה צולחת את דרישות החוק ולכן יש לדחותה.

השופט גד גדעון אימץ כאמור את עיקרי עמדת היועמ”ש, וקבע בין היתר:

משקל השאלות המשותפות בתוך מכלול השאלות המתעוררות אינו מצדיק לסברתי, את אישור ניהול התובענה כתובענה ייצוגית ככלי דיוני, יעיל והוגן להכרעת המחלוקת. קיימת שונות רבה בין המבקשים השונים, וביחסיהם מול המשיבות, הן במישור העובדתי והן במישור המשפטי. כמו כן, התובענה מתייחסת לצעדים ארגוניים רבים, השונים זה מזה בזמנם, באופיים, בהיקפם ובתגובת המשיבות אליהם.

השונות המהותית נוגעת לעצם קיומן של עילות תביעה, ולעצם זכאותם של חברי הקבוצה לקבלת סעד, לצד שונות הנוגעת להיקף הנזקים השונים, ולגובה הפיצוי בגינם. השונות הנרחבת האמורה, צפויה להשפיע, כאמור, על עילות התביעה הרלוונטיות ועל קביעת היקף הנזקים השונים, ועל כן צפויה להצריך בירור פרטני, עובדתי ומשפטי, כלפי תתי-הקבוצות השונות המרכיבות את הקבוצה הנטענת, על מאפייניהם השונים.

בית המשפט חייב את המבקשים בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו”ד למשיבות, וכן הוצאות בסך 6,000 ₪ למדינה בגין התייצבות היועמ”ש.

כתבות נוספות בחי פֹּה - חדשות חיפה:

הגיבו כאן לכתבה

תגובה
  1. שמשון אמר/ה

    חחחחח.ועוד פעם חחחחח….עכשיו מספיק..הכל רקוב מהראש!!!מה ציפיתם?

הגיבו כאן לכתבה

תודה על המשוב. לאן תרצו להמשיך מכאן?

  1. להגיב לכתבה
  2. לדף הבית של חי פה
  3. למדור חדשות חיפה
  4. סגור והמשך בכתבה זו