הודעה חשובה לציבור העסקים בחיפה: פטור מלא מארנונה ל-3 חודשים עקב משבר הקורונה

הודעת עיריית חיפה

עיריית חיפה מאמצת את תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס’ 2), התש”ף – 2020, שנחתמו על ידי שר הפנים ופורסמו ביום 21/4/2020, ולאורן יוענק פטור מלא מארנונה, לתקופה שמיום 1/3/2020 ועד ליום 31/5/2020 לציבור מחזיקי הנכסים הזכאים על פי התקנות.

בהתאם להוראות התיקון לתקנות ההנחה, מחזיקי נכסים, שאינם משמשים למגורים, ומתקיימים בהם מלוא תנאי התקנות, יזוכו בפטור מלא מארנונה (הנחה בשיעור של 100%) בגין התקופה שמיום 1/3/2020 ועד ליום 31/5/2020.

הפטור יוענק על ידי העירייה באופן יזום לכלל מחזיקי הנכסים הזכאים ללא צורך בהגשת בקשה להענקתו.

קובץ התיקון לתקנות ופרטים מלאים אודות תנאי הזכאות לקבלת הפטור, לרבות רשימת החריגים שלא יזוכו בפטור, מובאים, לנוחיותכם במסמך המצורף:באפשרותכם לפנות אל מוקד הארנונה לשם קבלת מידע מפורט ומענה לכל שאלה בנושא הפטור, לרבות בנושא רשימת הזכאים לפטור, גובה הזיכוי, אופן קבלת יתרת הזכות בעקבות עדכון הפטור ועוד:

 • פנייה טלפונית אל מוקד הארנונה בטל’ מס’: 1-700-700-060
 • המוקד יפעל בימים: א’ – ה’ בין השעות 07:30 – 14:30
 • ניתן לערוך פנייה אל מוקד הארנונה באמצעות הדוא”ל לכתובת: gvia@haifa.muni.il
 • וניתן להעביר פניות בנושא הפטור גם באמצעות הפקס למס’: 04-8356035

לתשומת לבכם:

 1. הזכאות לפטור הינה לכל מחזיק בנכס שמתקיימים בו מלוא התנאים המנויים בתקנות, למעט מחזיק שחדל מלהחזיק בנכס עד ליום 29.2.2020.
 2. הפטור הינו לתקופה תחומה שתחילתה ביום 1.3.20 וסיומה ביום 31.5.20.
 3. בהתאם להוראות התקנות, זכאי לפטור שלא יפרע במלואה, ועד ליום 31.12.20, את יתרת הארנונה שהוטלה עליו בשנת הכספים 2020, הפטור שיוענק לו יבוטל וחיוב ארנונה לתקופת הפטור יתווסף ליתרת חוב הארנונה ויועמד לפירעון מיידי.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בנושא הפטור
לשירותכם,
רוני בן חיים
גזבר עיריית חיפה

הגיבו כאן לכתבה

3 תגובות
 1. אביגיל אמר/ה

  גם למי ששילם מראש את כל השנה ?

 2. אביגיל אמר/ה

  שמחתי כי אין משכורת ואני פנסיונרית אז זה מקל תודה.לעיריית חיפה

 3. מיכל רבינוביץ אמר/ה

  מתי יפתחו את החוף?
  כמובן עם פיקוח..
  עבר שם היום, אבל לשמחתי הציבור מושמע , ומלבד עורבים ודוכיפת לא היו רוחצים או צועדים..

  נשמח לשיפור החוף להתקין לוקרים . ההצעה הועברה לראש העיר הקודם שטען שאין מצלמות בחוף. כרגע הכל מרושת ונשמח ללוקרים למפתח ומגבת… בתל אביב קיימים לוקרים שמשרתים בעיקר את הציבור הוותיק שמגיע בגפו ולא יכול להשאיר חפצים אלה ללא השגחה.

הגיבו כאן לכתבה