צו הפסקת פעולות הייצור למפעל הביטומן של בז”ן במפרץ חיפה (מפעל לייצור אספלט לכבישים)

בז"ן - בתי הזיקוק לנפט • בתחתית התמונה: קרקעות הצפון • ברקע: העיר חיפה על הכרמל (צילום: מרום בן אריה)

בעקבות גרימת זיהום אוויר חריג והפרת הוראות היתר הפליטה: המשרד להגנת הסביבה הוציא לחברת בז”ן ממפרץ חיפה צו להפסקת פעולות הייצור, האחסון וניפוק הביטומן, המשמש לייצור אספלט כבישים ולאיטום

משרד הגנת הסביבה הוציא צו סגירת פעילות למפעל הביטומן, אחד המפעלים של בז’ן והמפעל היחיד בארץ שמייצר אספלט ליריעות ביטומניות לאיטום.

בצו נקבע שניתנו למפעל אזהרות וכיוון שבז’ן לא עמדו בדרישות ייסגר המפעל עוד 3 חודשים כדי שהמשק יוכל להיערך לקראת הסגירה.
יש להזכיר שביום שישי (10/01/20) בלילה פרצה שריפה במתקן הזה עקב תקלה באחד האטמים.

למשרד הועברה עמדת משרד התחבורה, כי משמעות סגירת המפעל היא הפסקת ייצור האספלט בכל המדינה ופגיעה בלתי מתקבלת ברמה הלאומית, וכן הבהרה ממשרד הכלכלה כי הביטומן חיוני למשק ובתי הזיקוק הם הספק היחיד בישראל *לאור זאת, ניאות המשרד לתת אורכה להיערכות המשק. יחד עם זאת, בשים לב לחומרת החריגות – אין באפשרות המשרד לתת אורכה מעבר לתקופה מצומצמת בלבד של לכל היותר שלושה חודשים, והסגירה תתבצע עד ה-16 באפריל 2020

זאב אלקין השר להגנת הסביבה (צילום: חיים צח / לע"מ )
זאב אלקין השר להגנת הסביבה (צילום: חיים צח / לע”מ )

השר להגנת הסביבה, ח”כ זאב אלקין:

לצערי הרב, קבוצת בז”ן – ולא בפעם הראשונה – לא עומדת בדרישות הסביבתיות של המשרד להגנת הסביבה. מתקן ייצור הביטומן של בז”ן מזהם את האוויר, לא עמד בדרישות המשרד ולא עמד בלוחות הזמנים שהצבנו להתקנת מתקנים להסדרת הפליטות. לכן, המשרד להגנת הסביבה מודיע היום על הפסקת הפעילות של המתקן בתום 3 חודשים של היערכות, עד שהמפעל יעמוד בכל הדרישות של המשרד ויתקין את כל המתקנים הנדרשים לשם כך. המשרד להגנת הסביבה לא יאפשר חריגה מהדרישות המחמירות הנדרשות בהיתר הפליטה שהוגדרו באופן ברור ושקוף. עמדת הדרג המקצועי שהוצגה בפניי, הייתה חד-משמעית בנושא, וכהרגלי אני נותן להם גיבוי מלא. אני מקווה שהדבר יהיה תמרור אזהרה ברור גם לקבוצת בז”ן לגבי מתקניה האחרים וגם לגבי כל המפעלים המזהמים במשק. לא נהסס בעתיד כשנידרש לפעול בנחישות מול מי שיזהם ולא ניתן לפגוע בבריאות התושבים והסביבה
שרפה במתחם בתי הזיקוק כובתה על ידי צוות המפעל (צילום: ילנה - נווה יוסף)
שרפה במתחם בתי הזיקוק כובתה על ידי צוות המפעל (צילום: ילנה – נווה יוסף)
מנכ"ל משרד להגנת הסביבה גיא סמט צילום: חיים צח / לע"מ
מנכ”ל משרד להגנת הסביבה גיא סמט צילום: חיים צח / לע”מ

גיא סמט, מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה: “עתיד תעשיית הדלקים במדינת ישראל הוא נושא השרוי במחלוקת. עמדת המשרד להגנת הסביבה ידועה, ולפיה הגיע הזמן לסיים את זיקוק הדלקים בישראל וכי על הממשלה להיערך עד 2030 לכל המאוחר לסגירת המתחם הפטרוכימי בחיפה. יחד עם זאת, כל עוד מפעל בז”ן פועל, אנחנו נדאג שיפעל בתנאים המיטביים, שלא יגרמו לזיהום אוויר במפרץ חיפה. המשרד מפקח על המפעלים בצורה הדוקה, וגם בעתיד, בכל פעם שיתגלו חריגות, נפעל להפחתת הזיהום – בחיפה, ובכל מקום בארץ”

רויטל גולדשמיד במסיבת העיתונאים של צוות מחקר סביבתי (צילום: חי פה)
רויטל גולדשמיד במסיבת העיתונאים של צוות מחקר סביבתי (צילום: חי פה)

הודעת מרכז מחקר סביבתי חיפה בעקבות צו סגירה למתקנים בבז”ן • ד”ר רויטל גולדשמיד:

אנו מברכים את המשרד להגנת הסביבה על צעד אמיץ לסגירת מתקן דולף אשר גורם לפגיעה סביבתית בחומרים מסרטנים. עם זאת אנו רואים בכך רק צעד ראשון בשרשרת פעולות אכיפה שצריכות להתבצע במתחם בז”ן בכללם טיפול מיידי בדליפות הבנזן החריפות מאזור גדיב.

בשבועות האחרונים אלפי תושבים פנו לשר להגנת הסביבה בעקבות קמפיין אזרחי של ארגוני הסביבה בחיפה (הקואליציה לבריאות הציבור, מרכז מחקר סביבתי חיפה וסביבתית) בדרישה לסגור מתקנים דולפים בבז”ן.

אנו רואים בצעד שנעשה היום ניצחון של המאבק האזרחי הלגיטימי בחיפה לאוויר נקי.

המשרד להגנת הסביבה הוציא היום ה (16/01/19) לחברת בז”ן (בתי זיקוק לנפט) ולמנהליה צו מנהלי לפי סעיף 45 לחוק אוויר נקי, להפסקת פעילות הייצור ביטומן (אספלט לכבישים). זאת, בשל הפרה מתמשכת של הוראות היתר הפליטה, ובהן אי-שדרוג מתקן (סקראבר) המטפל בפליטות מערך ייצור, ואחסון וניפוק ביטומן במפעל בז”ן באופן הגורם לחריגה מערכי הפליטה בארובת מתקן הסקראבר במזהם חומרים אורגניים נדיפים (המבוטא כ-TOC).

חברת בז”ן, הפועלת במפרץ חיפה, נדרשת לפי הצו שעליו חתום מנהל מחוז חיפה, שלמה כץ, להפסיק את פעולת הייצור, האחסון וניפוק הביטומן, עד לא יאוחר מ-16 באפריל 2020, עד לעמידת החברה בערכים שנקבעו לה בהיתר הפליטה. כבר כעת, הורה המשרד, לחברה להודיע לאלתר ללקוחותיה על הצו האמור ועל כך שעליהם להיערך בהקדם האפשרי.

בעקבות הליך השימוע ובהיות מפעל בתי הזיקוק ספק הביטומן היחיד בארץ, הודיע המשרד להגנת הסביבה למשרדי הממשלה הרלוונטיים, כי נשקלת אפשרות הוצאת צו להפסקת השימוש למתקן הביטומן, לאלתר, על מנת להפסיק את ההפרה החוזרת והנשנית והמתמשכת של הוראות החוק וגרימת זיהום אוויר חזק ובלתי סביר.

שרפה במתחם בתי הזיקוק כובתה על ידי צוות המפעל (צילום: ילנה - נווה יוסף)
שרפה במתחם בתי הזיקוק כובתה על ידי צוות המפעל (צילום: ילנה – נווה יוסף)

בתגובה, הבהיר משרד הכלכלה, כי מתקן הביטומן בבתי הזיקוק חיפה הוא הספק היחידי של ביטומן למשק הישראלי בהיקף של כ-250 אלף טון בשנה. כמו-כן, ציין כי מוצר זה הוא הכרחי למשק, המשמש הן את תעשיית האיטום של מבנים, גגות ומבנים תת קרקעיים והן את ענף התשתיות.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הבהיר כי המפעל הוא חיוני ביותר, וכי כל תהליך ייצור האספלט במדינת ישראל תלוי בו. משרד התחבורה הוסיף כי משמעות סגירת המפעל היא הפסקת ייצור האספלט בכל המדינה ובכך יצירת פגיעה בלתי מתקבלת ברמה הלאומית מבחינת פיתוח כלל מערכת הכבישים ואחזקתם. שני המשרדים ביקשו שלא לסגור את המתקן, ולאפשר לו להמשיך ולפעול במתכונת הנוכחית, עד להקמת מתקן הטיפול בסוף שנת 2020.

על אף החשש שהביעו המשרדים ולאור החומרה הסביבתית, עמד המשרד על כך שיש להפסיק את החריגות. לאחר בחינת עמדת משרדי הכלכלה והתחבורה והבטיחות והדרכים כי מפעל זה הוא מפעל חיוני, בשל היותו ספק יחיד של הביטומן, ולאור חיוניות הביטומן למשק, כחומר אשר בלעדיו יופסק ייצור האספלט בכל המשק, דבר שעלול ליצור פגיעה קשה בפיתוח כלל מערכת הכבישים ואחזקתם, המשרד יהיה מוכן לתת אורכה להיערכות המשק. יחד עם זאת, בשים לב לחומרת החריגות, אין באפשרות המשרד לתת אורכה מעבר לתקופה מצומצמת בלבד של לכל היותר שלושה חודשים ולא מעבר לכך.

הרחבה בנוגע להפרות:

בהיתר הפליטה של חברת בתי הזיקוק, נדרשה החברה לשדרג את מתקן הטיפול בפליטות לאוויר ממערך הייצור, האחסון וניפוק הביטומן באופן שיביא לעמידה בערכי הפליטה.

על אף זאת, בדיגומים שנערכו לגזים הנפלטים לאוויר מארובת הסקראבר, נמדדו חריגות מערך הפליטה המרבי המותר עבור המזהם הנקרא “כלל חומרים אורגניים נדיפים” (TOC) – שחלקן היו חריגות משמעותיות, של מאות ואלפי אחוזים מערך הפליטה שנקבע למזהם.

לחברה נשלחו מספר התראות על חריגות אלה, כולל הוראה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להפסקת החריגות מערכי הפליטה – גם על-ידי צמצום תפוקת הייצור והפסקת תהליכים.

לאור העובדה שהחריגות נמשכו, ב-26 בדצמבר 2019 התקיים שימוע לנציגי חברת בז”ן בפני מנהל מחוז חיפה, ובמהלכו הודו נציגי החברה כי אין באפשרות החברה לעמוד בערכי הפליטה מארובת סקראבר ביטומן, עד להתקנת מתקן חדש שיפעל בטכנולוגיה טרמית (RTO), וכי הצפי להקמת מתקן זה עד לסוף שנת 2020.

המשרד הבהיר לחברת בז”ן בצו כי ידעה כבר בשלב הנפקת היתר הפליטה בספטמבר 2016, כי עליה לשדרג את מתקן הסקראבר – זאת, על-מנת לעמוד בערכי הפליטה של מערך ייצור וניפוק הביטומן, לרבות עמידה בקצב הפליטה למזהם TOC, עד לא יאוחר מספטמבר 2018 ואף התריע בפניה על כך עם קבלת תוצאות דיגום בסוף שנת 2017. ואולם, החברה לא פעלה לשדרוג מתקן סקראבר הביטומן לצורך עמידה בערכים אלה עד למועד הנדרש בהיתר הפליטה, ועד היום, על אף התראות ודרישות מהמפעל.

לאור ההשפעות הבריאותית והסביבתית של פליטת חומרים אורגניים נדיפים, ולאור עמדת החברה כי לא ניתן להפחית את הפליטות אלא באמצעות הקמת מתקן טיפול, המשרד הוציא היום (ה’) צו זה.

בשימוע בדצמבר 2019 נדון נושא נוסף, הנוגע גם לבז”ן וגם לחברת גדיב תעשיות פטרוכימיה, בגין חשד להפרת תנאי היתר הרעלים והוראות חוק המים הנוגעים לתחזוקת קווי הצנרת החוץ מפעלית לשינוע חומרים מסוכנים. מדובר בסיכון סביבתי ובסיכון מקורות מים כתוצאה מליקויי תחזוקה של מערכת ההגנה הקתודית נגד קורוזיה על צינורות חומ”ס (דלק) תת-קרקעיים שבבעלות בז”ן וגדיב.

המשרד להגנת הסביבה סבור שהחברות בז”ן וגדיב התרשלו בטיפולן בפגמים שנתגלו בעטיפות הציפוי של הצינורות. יחד עם זאת לאור העובדה שמדובר בפגיעה מעטפת הצנרת ולא בצנרת עצמה, ניתנת לחברות בז”ן וגדיב שהות של חודשיים מהיום להשלים את הליך הוצאת היתרי חפירה ולהתחיל את פרויקט השיקום של עטיפת הציפוי לאורך כל קווי הדלק המדוברים, כך שעבודות השיקום יסתיימו עד 31 במאי 2020 לכל המאוחר – או לחלופין, להעביר “מולוך” חכם לבחינת עובי דופן הצנרת עד ל-31 במרץ 2020, כאשר המשרד שומר לעצמו את הזכות לנקוט צעדי אכיפה נוספים בנושא זה במידת הצורך.

תומר חזן, ״סביבתית״:

לאחר שבז״ן בזו למשרד להגנת הסביבה ובישרו לו שמתקן להפחתת פליטות מייצור הביטומן, שהיה צריך להיות מופעל לפני למעלה משנה יוקם רק בסוף השנה הנוכחית ואחרי שריפה שהתרחשה במתקן הביטומן רק בסוף השבוע האחרון, המשרד עושה סוף סוף את המוטל עליו וסוגר את המתקן תוך מתן פרק זמן סביר להסתגלות המשק. זהו שינוי מבורך בכללי המשחק ומהווה את הסנונית הראשונה המבשרת את סגירת בז״ן! החל מהיום המפעל חדל מהיותו מונופול בתחום הביטומן בארץ והחלופות שימצאו תמשכנה לשרת את המשק גם ביום שאחרי סגירה מלאה של המפעל.
תומר חזן, מנהל סביבתית (צילום: קואליציה לבריאות הציבור)
תומר חזן, מנהל סביבתית (צילום: קואליציה לבריאות הציבור)

רוית שטוסל, הקואליציה לבריאות הציבור ומנקים את מפרץ חיפה:

בז”ן התבלבלו לחשוב שהם מעל לחוק ולא שיערו שצו סגירת מתקנים אכן יגיע. אם לא הספיקו החריגות בפליטות לאוויר מאותו המתקן, הרי שבסוף השבוע האחרון התווספה גם השריפה שאחזה בו.
אני מחזקת את ידי המשרד להגנת הסביבה ומצפה כי בקרוב יתווסף צו סגירה נוסף למתחם להפסקת החריגות החוזרות ונשנות בבנזן.

תגובת קבוצת בזן לחי פה:
קבוצת בזן תמשיך לפעול, כמיטב יכולתה, באחריות ובהתמדה לאספקת המוצרים הנדרשים לכלכלה הישראלית, בשגרה ובחירום.

בזן תמשיך להשקיע משאבים משמעותיים במטרה לשמור על הסביבה, תוך עמידה בתקנים המחמירים ביותר בעולם המערבי. כפי שהצהיר המשרד להגנת הסביבה עצמו בחודש אוקטובר האחרון, השפעתה של בזן על הסביבה היא בין הנמוכות ביחס לכל בתי הזיקוק במערב אירופה. רק בשנת 2019 השקיעה קבוצת בזן כ-88 מיליון שקל באיכות הסביבה ותמשיך השקעה זו כדי להמשיך ולקיים תעשייה בטוחה, נקייה ואחראית.

הגיבו כאן לכתבה

4 תגובות
 1. מנדי אמר/ה

  בלה בלה בלה, קיבלו התרעה כבר ב 2016 עברו 4 שנים וממשיכים לתת התרעות אז עד מתי להאמין?

 2. ריי אמר/ה

  3 חודשים לתת להם להתארגן???? חוצפה ממדרגה ראשונה..תגידו אין לכם טיפת בושה????!!!!! אנשים מתים-מתים!!!!!!! מה לא ברור????. ואתם רוצים להקל ראש ולתת לבז״ן 3 חודשים להתארגן????? זה פשוט מזוכיזם לשמה!!!!!! בז״ן חייב אבל חייב להסגר כבר אתמול, כבר שלשום כבר לפני 20 או 30 שנים!!!!! על איזה 3 חודשים אתם מדברים??? חבורה של חלשי אופי שכמותכם. פשוט מדינה של פוליטיקאים מוצצנים בלי טיפת ראייה את האחר ולו טיפה! בושה וחרפה לחיות במדינה הזאת. יום אחד ילד חכם ואמיץ מהדור החדש יקום ויתבע את כל המפעלים האלו שהרגו ורצחו בדם קר אלפי אנשים בלי טיפת התחשבות כי הם היו צריכים 3 חודשים להתארגן על עצמם.

 3. אור כהן אמר/ה

  אף אחד לא מדבר על הפיל שבחדר…אלפי טונות של קונדנסט מסרטן ונפיץ ממאגר לויתן יזוקקו בבתי הזיקוק…
  עד 2030 בקצב הזה, ספק אם יישארו בחיים מספיק אנשים כדי לתבוע את בז”ן ואת המשרד להגנת הטייקונים !!!
  עלאק ,ממשלת ימין.גז נקי לערבים במצרים וירדן על חשבון הבריאות והחיים של עם ישראל !!!

 4. תמרה אמר/ה

  לסגור לאלתר! את הסיפור העצוב בחיי חיפה וסביבתה

הגיבו כאן לכתבה