כתב אישום הוגש נגד חברת דור כימיקלים בגין זיהום חוף ק.חיים

המשרד להגנת הסביבה הגיש לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד חברת דור כימיקלים ושניים ממנהליה בשל הזרמה של חומר מוסכן מסוג MTBE הידוע כבעל השפעות שליליות על בריאות האדם, לאזור חוף קריית חיים וגרימת זיהום ברשות הרבים.

חוף_קריית_חיים.jpg

חוף קריית חיים
מכתב האישום עולה כי, מחודש ינואר 2012 ועד פברואר 2012 הורגש ריח חריף באזור חלוצי התעשייה ובמועד סמוך לכך זוהתה ע"י נציגים מטעם המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים מפרץ חיפה, דליפה של חומר נוזלי מתוך צינור השייך לחברת דור כימיקלים. צוות הפיקוח שהגיע למקום סייר ובחן אם אכן היתה דליפה של חומר מוסכן מסוג MTBE ומצא כי בקרקע הסמוכה קיים MTBE בערכים גבוהים.

בהתבסס על הסיור, דרש המשרד להגנת הסביבה מחברת דור כימיקלים ומנכ"ל החברה חיים רוזנבאום, לבצע מספר פעולות בהן הגשת סקר היסטורי על צנרת ה- MTBE, דו"ח כולל לגבי קווי הצנרת והגשת דו"ח סטטוס בהתאם לתנאי רישיון וביצוע בדיקה לאיתור מוקדי דליפה נוספים. מאוחר יותר ערך צוות הפיקוח סיור נוסף באזור ומצא כי צינור ה- MTBE התת קרקעי של החברה בולט מעל פני השטח וחשוף לפגיעות חיצוניות. החברה והמנכ"ל העומד בראשה התבקשו לכסות את הצינור תוך 7 ימים. כשבוע לאחר מכן נלקחו דגימות נוספות מהקרקע ונתגלו עקבות של חומר MTBE באזור המוגדר כאזור מגורים באופן המהווה סיכון לציבור המשתמש בחוף.

בחודש מאי 2012 הוצא לנאשמים צו פינוי רעלים וצו שמירת ניקיון במסגרתו נדרשו הנאשמים לפנות באופן מידי ועד שבוע מיום הצו את הקרקע ברדיוס של 4 מ' ממקום הדליפה בעומק מי תהום/מי ים. כמו כן נדרשו לתחום את הזיהום ולפנותו תוך 30 יום. בסיורים שהתבצעו לאחר הוצאת הצווים והדרישות נמצא כי בוצעו שינויים בצינור, התווספו רצועות בטון והוחזרו כמויות חול גדולות אך באחד הסיורים הורגש ריח חריף של MTBE שנדף מערימות החול שנמצאו במקום.

MTBE הוא חומר הידוע כבעל השפעות שליליות על בריאות האדם, רעיל לריאות, מערכת העצבים ועוד.

מכתב האישום עוד עולה כי, חיים רוזנבאום אשר שימש כמנכ"ל החברה וארנולד בקלו, ששימש כמנהל התפעול במעשיהם ובמחדליהם, הפרו חובתם לפקח ולעשות כל שניתן לצורך תחזוקה ופיקוח הנחוצים למניעת דליפות לרבות דליפה של MTBE חומר הידוע כבעל השפעות שליליות על בריאות האדם, רעיל לריאות, מערכת העצבים וקרומים ריריים. מסוכן במקרים של מגע עם העיניים, בליעה שאיפה ומגע עורי. כמו כן נמנעו מכל פעולה מזהמת מים או עלולה לגרום לזיהום מים במישרין או עקיפין והשליכו למקור מים חומרים נוזליים, מוצקים וגזיים.

בנוסף, רוזנבאום ובקלו לא נקטו אפילו באמצעים הסבירים כדי למנוע או להפסיק את הפעולה המזהמת או העלולה לגרום לזיהום מים ובמעשיהם השליכו פסולת מסוג חומר מסוכן לרשות הרבים, נמנעו מלפקח ולעשות כל שניתן כדי למנוע עבירות לפי חוק שמירת הניקיון והזרימו פסולת לים ממקור יבשתי בלא היתר.

חברת דור כימיקלים מואשמת בזיהום מים, השלכת פסולת וחומר מסוכן ברשות הרבים ולכלוך רשות הרבים והזרמת פסולת לים. רוזנבאום ובקלו מואשמים בזיהום מים, הפרת חובת פיקוח על נושא משרה בתאגיד לפי חוק שמירת הניקיון והפרת חובת פיקוח על נושא משרה בתאגיד לפי חוק מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים.

גזר הדין יינתן ביום 16.6.14

לא ניתן להגיב