הישג משמעותי נוסף במאבק כנגד אתגרי הגז | תחנת ניטור יבשתי תוקם צפונית בעתלית

תחנת ניטור לאסדת הגז (צילום: מערכת חדשות חי פה)

לפני כשבועיים הודיע ראש המועצה האזורית אסיף איזק, כי לאחר דיונים עם המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים כרמל מנשה והיזם נובל אנרג’י, נעתר היזם להסדיר מערכת ניטור רציף על האסדה שתהיה בבקרה רציפה של איגוד ערים, זאת מעבר להיתר הפליטה שהנפיק המשרד להגנת הסביבה.

אסיף איזק -(צילום – ירון כרמי)

איזק: עצם הסדרת מערכת ניטור רציף על האסדה תהווה ביטחון נוסף לתושבי האזור כולו.

השבוע, נרשם הישג משמעותי נוסף במאבק כנגד אתגרי הגז, והוא הקמת תחנת ניטור צפונית בעתלית. הקמת עמדת ניטור צפונית נוספת באה בהמשך ישיר למליאת המועצה שהתקיימה בחודש ספטמבר בה הציג סגן ראש המועצה, קובי ציטר ,את מערך הניטור היבשתי ואת כוונת המועצה לדרוש נקודה צפונית. תחנה זו תוקם כבר בשבועות הקרובים ותהיה זמינה לצפייה בנתוניה באתר איגוד ערים.

לאחר סיור מקצועי שנערך במהלך ספטמבר בשיתוף איגוד ערים שרון כרמל ובתיאום המשרד להגנת הסביבה הוחלט למקם את תחנת הניטור היבשתי הצפונית בעתלית. תחנה זו תוקם כבר בשבועות הקרובים ותהיה זמינה לצפייה בנתוניה באתר איגוד ערים. תחנות ניטור נוספות הוצבו זה מכבר, בקיסריה, בנחשולים, מעין צבי. בהמשך תוקם תחנה נוספת גם בבת שלמה לטובת ניטור אתר חגית.

תחנת ניטור לאסדת הגז


 בתוך כך, המשרד להגנת הסביבה הוציא עדכון לתושבי האזור, בעדכון ציין כי בתגובה לפניות, בשל מידע שגוי ומטעה שמועבר לציבור ברשתות החברתיות בחוסר אחריות בידי גורמים שונים, המשרד להגנת הסביבה את הציבור בדבר הדרישות השונות שהוטלו על חברת נובל אנרג’י, מפעילת אסדת לוויתן עבור פעולות ההרצה והסטטוס הנוכחי. 

כפי שכבר דיווח המשרד להגנת הסביבה, אסדת לוויתן נמצאת כעת בתקופת הרצה. כמקובל במתקנים חדשים, בתקופת ההרצה כל המערכות לרבות מתקני הטיפול בפליטות – נכנסות לפעילות באופן הדרגתי. לפי הצהרות נובל, במשך תקופה זו ייפלטו מהאסדה עד 3,203 טון מתאן; 49 טון NMVOC (חומרים אורגניים נדיפים שאינם מתאן); ו-154 ק”ג בנזן. פליטה זו תתרחש בשבועות הקרובים.

תחנת ניטור לאסדת הגז

המשרד בדק את תכניות החברה עבור תקופת ההרצה, ואף במקביל, ביצע מודל פיזור מזהמים במצבים סינופטיים שונים, וממצאיו מראים כי לא צפויה חריגה מערך היעד לבנזן בקו החוף, ובפרט במועדי הנישובים המהותיים. בתקופת ההרצה יש שני מועדים עיקריים של נישובים לאוויר – כלומר, פליטות לאוויר ללא מתקני הפחתת פליטות שאף הם נמצאים בהרצה ואינם פעילים מטעמי בטיחות. בכל אחד משני מועדים אלה ייפלט באסדה, לפי הצהרות נובל אנרג’י, עד 1,551 טון מתאן; עד 24 NMVOC; ועד 76 ק”ג בנזן. בשל העובדה שערך הבנזן לא יוביל לחריגה מערכי היעד, נחדד כי אין כל הנחיה מיוחדת לתושבים. 

עוד ציין המשרד כי, כמו בכל מפעל בישראל, בהתאם להוראות חוק אוויר נקי, חלה על בעל מקור הפליטה חובת הגשת הנתונים וצפי הפליטות במסגרת הבקשה להיתר פליטה. המשרד להגנת הסביבה מבקר, דורש אסמכתאות ומודלים להוכחת אמיתות הנתונים השונים. המשרד להגנת הסביבה דרש כבר בעת אישור תוכנית ההרצה מחברת נובל אנרג’י בכל אחד משני מועדים מהותיים אלה של הנישוב, להודיע לציבור לפחות 24 שעות לפני התחלת התהליך. כמו-כן, המשרד הורה לחברה לבצע בדיקה של כיוון, מהירות הרוח ומצב היציבות האטמוספרית

הגיבו כאן לכתבה

תודה על המשוב. לאן תרצו להמשיך מכאן?

  1. להגיב לכתבה
  2. לדף הבית של חי פה
  3. למדור חדשות חיפה
  4. סגור והמשך בכתבה זו