עדכון: מערכות המחשב של משרד התחבורה חזרו לפעילות מלאה

עדכון: מערכות המחשב של משרד התחבורה חזרו לפעילות מלאה, למעט מערכת מבחני הנהיגה העיוניים (תיאוריה). מעתה, ניתן לבצע את פעולות הרישוי בסניפי הדואר, בעמדות האוטומטיות ("רישיומט"), בשירותים מקוונים באינטרנט ובמוקד הטלפוני ובסניפי משרד הרישוי.עם תיקון התקלה, ניתן לקבל את השירות במגוון הערוצים שמשרד התחבורה מעמיד לרשות הציבור: אתר האינטרנט, עמדות השירות האוטומטיות, סניפי הדואר והמוקד הטלפוני 5678*. אם נדרש להגיע לסניפי משרד הרישוי מומלץ להזמין תור מראש באמצעות אתר האינטרנט.

עקב נפילת מתח במחשב המרכזי של משרד התחבורה, לא תתקיים קבלת קהל בכל סניפי משרד הרישוי ברחבי הארץ, עד להודעה חדשה. כמו כן, לא ניתן לבצע פעולות רישוי בסניפי הדואר, בעמדות האוטומטיות ("רישיומט") ובשירותים מקוונים באינטרנט ובמוקד הטלפוני. 

במסגרת זאת, לא ניתן להנפיק רישיונות נהיגה ורכב בסניפי הדואר ובשירותים המקוונים של משרד התחבורה ולא ניתן להעביר בעלות על רכב.  מבחנים מעשיים לרכב במכוני הרישוי מתבצעים כרגיל.

עם תיקון התקלה, ניתן יהיה לקבל את השירות במגוון הערוצים שמשרד התחבורה מעמיד לרשות הציבור: אתר האינטרנט, עמדות השירות האוטומטיות, סניפי הדואר והמוקד הטלפוני 5678*. אם נדרש להגיע לסניפי משרד הרישוי מומלץ להזמין תור מראש באמצעות אתר האינטרנט.

לא ניתן להגיב