אירוע דליפת אמוניה במתחם בז"ן

ארובות בתי הזיקוק בזן

במסגרת העבודה השוטפת במתחם בז"ן  התרחש אירוע של דליפה במיכל אמוניה קטן, המגודר בתוך מתחם בטון ממוגן. כך נמסר מהחברה. עוד נמסר כי האירוע נמצא בשליטה מלאה, ודווח לרשויות ומטופל כעת ע"י כל הצוותים המקצועיים הרלוונטיים של הקבוצה. האירוע אינו מהווה סיכון סביבתי.

עדכון: האירוע טופל מיידית ע"י צוותי בז"ן והסתיים תוך זמן קצר מאוד

לא ניתן להגיב