נמל הדלק נמחק מתכנית נמל המפרץ

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחקה היום 08.01.18 (ב’) בהסכמת חברת נמלי ישראל את תכנית נמל הדלק מתוכנית נמל המפרץ. בכך אימצו הוועדה  המחוזית וחנ”י את דרישת ראש העירייה יונה יהב, אשר השתתף בדיון יחד עם סגניתו מ”מ ראש העירייה חדווה אלמוג.

יש לציין כי דרישות העירייה מופיעות במסמך התנגדות לתכנית “נמל המפרץ” שהוגשה לוועדה לאחר שאושרה פה אחד ע”י ועדת המשנה לתכנון ובנייה חיפה בראשותה של מ”מ ראש העיר חדווה אלמוג. הוועדה המחוזית נענתה לדרישת העירייה כפי שנוסחה במסך ההתנגדות על פיה נמל המפרץ יהיה “נמל ירוק” ויכלול את כל האמצעים המתקדמים והעדכניים ביותר לצמצום זיהום, סיכון ומטרדים לרבות הכנת תשתיות חשמל שיאפשרו להפסיק את מנועי האניות העוגנות וחיבורן לרשת החשמל. כמו כן התקבלה דרישת העירייה כי הכלים המשנעים את המכולות בנמל יהיו חשמליים. בנוסף התקבלה גם דרישת העירייה לצמצום היקפי הבינוי המוצעים בתכנית לשליש המהווים כ10% משטח תכנית נמל המפרץ.

ראש העירייה יונה יהב, ברך על ההחלטה ואמר:

“לא נאפשר כל תוספת תשתיות אשר עלולה להגדיל את פעילותן של החברות המזהמות. נמשיך לפעול לשינוי המפרץ והבאתו למציאות סביבתית המתאימה לשנות האלפיים , עם מרכזי לוגיסטיקה, היי טק ותעסוקה נקייה – כך שמטרופולין חיפה ימשיך להיות המרכז התעסוקתי של הצפון, אך עם סביבה נקייה ומתקדמת”.

הגיבו כאן לכתבה