ציוני בתי הספר בחיפה המובילים והמתקשים: משרד החינוך

משרד החינוך השיק אתר המאפשר לבדוק את ההישגים של כל אחד מבתי הספר בארץ, מבחינת הישגים פדגוגיים ופרמטרים של אקלים בית ספרי.

עולים כיתה בהצטיינות:

ריאלי, ליאו באק, קריית חיים ואליאנס.

מדשדשים:

עירוני ג' ועירוני ה'.


מנתונים שפורסמו היום באתר משרד החינוך "שקיפות בחינוך" עולה כי בתי הספר הפרטיים בעיר מובילים על בתי הספר הציבוריים באחוז הזכאות לבגרות.

אחוז הזכאות לבגרות בבית הספר הריאלי עמד על כ-96%. פרמטר נוסף שפורסם באתר של משרד החינוך הוא אחוז תעודות הבגרות המצטיינות, שעומד בריאלי על כ-28%, בזכות 33 אחוז מהתלמידים שעשו 5 יח"ל מתמטיקה ו-84% שעשו 5 יח"ל אנגלית. גם בבית הספר ליאו באק היה השנה שיעור זכאות גבוה מאוד ביחס לממוצע הארצי 93.2%, אבל אחוז הבגרויות המצטיינות עומד על 14.2% בלבד.

העירוניים

בקרב בתי הספר העירוניים ניתן לראות הצלחה בבית הספר השש שנתי תיכון קריית חיים עם אחוז זכאות העומד על כ-85% (אבל 7.2% בגרויות מצטיינות) ובית הספר השש שנתי אליאנס, שאחוז הזכאים לבגרות בו עומד על 83.4% עם 18.5% בגרויות מצטיינות (כ-29% תלמידים עשו 5 יח"ל מתמטיקה). בית הספר חוגים השיג אחוז זכאות של כ-80% עם 10% בגרויות מצטיינות. בתי הספר, שהציגו נתונים פחות מרשימים הם עירוני ה' עם זכאות של כ-78% ו-14.6% בגרויות מצטיינות ועירוני ג' עם זכאות לבגרות של כ-74% בלבד.

 

בית הספר אולפנת צבייה ובית הספר האורתודוקסי הערבי הציגו שוב תוצאות מעולות. האורתודוקסי עם 98% זכאות לבגרות ו-37% בגרויות מצטיינות ואולפנת צבייה עם זכאות של כ-97% ו – 31 בגרויות מצטיינות. לא ניתן להתעלם מכך שמדובר בבית ספר קטן, שעל פי נתוני משרד החינוך לומדים בו כ-200 תלמידות בלבד.

עירוני ג' – נווה שאנן

אחוז זכאות לבגרות 74.2%
אחוז תעודות בגרות מצטיינות 12.5%
5 יח"ל מתמטיקה 21.1%
5 יח"ל אנגלית 50%
שיעור מעורבות באירועי אלימות 7%

יש לציין, שב-3 השנים האחרונות חלה ירידה בשיעור הזכאות לבגרות בבית הספר. בשנת 2014 שיעור הזכאות היה 80.5%, בשנת 2015 השיעור 88.6% ובשנת 2016 74.2% בלבד.

עירוני ה'

אחוז זכאות לבגרות 78.7%
אחוז תעודות בגרות מצטיינות 14.6%
5 יח"ל מתמטיקה 22.5%
5 יח"ל אנגלית 57.3%
שיעור מעורבות באירועי אלימות 9%

חוגים

אחוז זכאות לבגרות 80.3%
אחוז תעודות בגרות מצטיינות 9.9%
5 יח"ל מתמטיקה 11.8%
5 יח"ל אנגלית 53.3%
שיעור מעורבות באירועי אלימות —

אליאנס

אחוז זכאות לבגרות 83.4%
אחוז תעודות בגרות מצטיינות 18.5%
5 יח"ל מתמטיקה 28.5%
5 יח"ל אנגלית 68.2%
שיעור מעורבות באירועי אלימות 9%

ליאו באק

אחוז זכאות לבגרות 93.2%
אחוז תעודות בגרות מצטיינות 14.2%
5 יח"ל מתמטיקה 22.3%
5 יח"ל אנגלית 77%
שיעור מעורבות באירועי אלימות 6%

הריאלי

אחוז זכאות לבגרות 95.8%
אחוז תעודות בגרות מצטיינות 27.7%
5 יח"ל מתמטיקה 33.5%
5 יח"ל אנגלית 83.6%
שיעור מעורבות באירועי אלימות 4%

קריית חיים

אחוז זכאות לבגרות 85.2%
אחוז תעודות בגרות מצטיינות 7.2%
5 יח"ל מתמטיקה 14.4%
5 יח"ל אנגלית 41.2%
שיעור מעורבות באירועי אלימות

אולפנת צביה

אחוז זכאות לבגרות 96.9%
אחוז תעודות בגרות מצטיינות 31.3%
5 יח"ל מתמטיקה 18.8%
5 יח"ל אנגלית 65.6%
שיעור מעורבות באירועי אלימות

אורתודוקסי ערבי

אחוז זכאות לבגרות 98.1%
אחוז תעודות בגרות מצטיינות 37.3%
5 יח"ל מתמטיקה 36.1%
5 יח"ל אנגלית 62%
שיעור מעורבות באירועי אלימות 6%

לא ניתן להגיב