ההפיכה המשטרית וזעם העם • פרופ' יוסי בן ארצי, אוניברסיטת חיפה

המחאה נגד הרפורמה המשפטית - חיפה 25/2/23 (צילום: דרור שמילוביץ)

הקרב על הדמוקרטיה

מאז הקמתה לא ידעה מדינת ישראל סערת הפגנות ומחאות הנמשכת 3 חודשים בנושא כלשהו. אפילו ההפגנות הגדולות, בענין השילומים מגרמניה, שהגיעו לידי זריקת רימון בכנסת, גם לא הפגנות ואדי סאליב בחיפה, הפנתרים השחורים בירושלים, או ההפגנות לאחר מלחמת יום הכיפורים, נגד המלחמה בלבנון ובעד השלום עם מצרים, המחאה החברתית ומחאת ערביי ישראל מדי כמה שנים.

כל אלה עוררו ציבורים מוגדרים, לעיתים גם קונצנזוס רחב יותר, אבל מעולם לא חשו כל אלה זעם כל כך עמוק, ובעיקר לא ביטאו חרדה קיומית.

החרדה לעצם קיומה של המדינה

הפעם – המשותף הגדול למאות אלפי המוחים, ברצף כזה ובכל רחבי הארץ, הוא אכן החרדה לעצם קיומה של המדינה ולמהותה, ובמילים אחרות – לגורלם ולעתידם במדינה שאינה מושתתת על ערכי יסוד מוסכמים ובראש כולם – החירות והדמוקרטיה.

דגל ישראל (צילום: ירון כרמי)

מגילת העצמאות

למרות שאין לישראל חוקה, נתפסו קובץ הערכים המגולמים בפיסקה אחת בלבד במגילת העצמאות כעין מוסכמת יסוד לקיום המשותף לציבורים מגוונים ומשוסעים כל כך במדינה:
"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות."

איזון בין שלושת הרשויות

מאחר שלא התהוותה חוקה ברת קיימא לדורות, כמו בארצות דמוקרטיות רבות בעולם, נוצר האיזון בין שלושת הרשויות המקובלות בעולם הדמוקרטי: המחוקקת, המבצעת והשופטת בעיקר באמצעות עליונות פסיקתו של בית המשפט לכל דרגיו, ובמיוחד עליונותו של בית הדין הגבוה לצדק, הבג"צ.

הבג"צ הגן בזכות זאת לא רק על הפרט, על זכויותיו, על מניעת הפגיעה בו או בציבורים שלמים שנפגעו מפעולות חקיקה ושלטון שונות, אלא יותר מכל הגן על המדינה עצמה, על ראשיה, שריה ומפקדיה.

כך הגנה מערכת המשפט על שלוחיה של ישראל בעולם

ביצורו של בית המשפט הישראלי הפך למופת למדינות רבות ולארגונים בינלאומיים.

הטיעון המרכזי של המדינה כנגד כל מהלך בין לאומי שמאיים לפגוע בה ובאזרחיה בעולם – הוא שכל עוולה המיוחסת לישראל נחקרת ונשפטת בישראל על ידי בית משפט עצמאי, חופשי ובלתי תלוי בשלטון עצמו.

כך מוגנים שלוחיה של ישראל בעולם, מפקדי הצבא, המוסד והשב"כ – ובפועל גם אזרחים רבים אחרים – מפני מעצרים ותביעות של גורמים התובעים את ישראל לפי חוקים מדינתיים שונים, אמנות בינלאומיות ועוד.

עצמאות המשפט, עליונותו ואופן פעולת הרשות השופטת בישראל, על כל החסרונות שבוודאי יש בה, היא הערובה לעצמאותה של ישראל ושל קיומה כמדינה דמוקרטית הנמנית על הקהילה הבינלאומית ושותפה לאמנות היסוד הבינלאומיות.

הסיבות לזעם הציבור

אז על מה יוצא הכעס הגדול שמזעיק המונים לרחובות מכל גווני החברה והקשת הפוליטית שלה?

על שלושה אלה:

 • על עצם השינויים הכלולים בהצעות החוק.
 • על אופן הובלתם הדורסני, הכוחני והבהול.
 • על הכפשתו והדרתו של ציבור מפגינים שהוא הוא בעצם לוז העם, בונה המדינה והמגן עליה.
צעדת המחאה מהאודיטוריום לחורב (צילום רחפן: עומרי רוזנברג)
צעדת המחאה מהאודיטוריום לחורב (צילום רחפן: עומרי רוזנברג)

מה הם השינויים העיקריים ומה משמעותם המשפטית גרידא:

 • שינוי הוועדה לבחירת שופטים: הוועדה מורכבת עתה מ-3 נציגים מטעם הממשלה, מול 6 שמייצגים את לשכת עורכי הדין והרשות השופטת, כאשר הרוב הדרוש למינוי שופט עליון הוא 7.
  ההרכב המוצע ברפורמה המשפטית כולל 7 (!) נציגים מטעם הממשלה, מול 4 נציגים שאינם מטעמה. הרוב הדרוש למינוי שופט עליון – 6 נציגי וועדה… נחשו מי ייבחר – מועמד/ת חופשי/ת או מטעם הממשלה?
 • פסילת חוקים ופיסקת ההתגברות: כוחו של בית המשפט כיום אינו מוגבל לפסוק לפי שיקול דת ולפי מידת הסבירות של המקרה המובא בפניו.

  ההפיכה המשטרית מבקשת לקבוע כי כדי לפסול חוק של הכנסת תידרש החלטה פה אחד של 15 שופטי בג"ץ, דבר בלתי סביר במקרים של חילוקי דעות עקרוניים ומהותיים.

  אם לא די בכך, הרי שלפי ההצעת החוק החדשה, הכנסת תוכל לחוקק מחדש חוק שבג"ץ פסל, אם תשיג רוב של 61, והרי כל קואליציה (כמעט) יכולה לגייס רוב כזה לכל דבר וענין ולהפוך את הרשות המחוקקת והמבצעת הנשלטות ממילא על ידי הקואליציה כעליונה על הרשות השופטת.
  במילים אחרות: דיקטטורה של קואליציה במקרה ה'טוב' – ושל אדם אחד במקרה הרע.
 • ביטול עילת הסבירות: שופטים לא יוכלו לפסול החלטות של הממשלה ושל רשויות מקומיות, שב"ס, צה"ל, ביטוח לאומי וכל רשות אחרת למעשה, בנימוק שהן לא סבירות.

  המשמעות היא שאין הגנה על הפרט, על ציבורים בעם ועל גופי המגזר השלישי מפני שרירות ליבו של השלטון/השליט.
  הדבר נכון לכל היבט של חיינו! חוקי תכנון ובניה, הגנה על הסביבה, על הטבע, על קיפוח זועק ועוד.
 • שינוי סמכותם של היועצים המשפטיים: ההפיכה מציעה כי חוות דעת משפטית של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה ובכלל, לא תחייב את הממשלה לנהוג לפיה והיא תישאר במעמד של ייעוץ בלבד.
  היועצים המשפטים ימונו על ידי השרים עצמם כעין משרת אמון, כמו מנכ"ל, ולא יזכו לעצמאות מחשבתית.

במשפט אחד ניתן לסכם את המהות המשפטית המובנת לכל בשפה פשוטה:

השינויים המוצעים יחלישו את מערכת המשפט ותיפגע ההגנה על זכויות אדם וקבוצות מיעוט, ייפגעו אורחות החיים בצורה חסרת תקנה, וייווצר שלטון דיקטטורי הלכה למעשה.

אם התוכניות האלה ,תתקבלנה ותחוקקנה תהיה לנו למעשה רק רשות אחת – ראש הממשלה, משום שבית המשפט יחדל למלא את תפקידו בחברה דמוקרטית, ואת מקומו תתפוס עריצות השלטון, כולל החלטות כגון: אי קיום בחירות!

המשמעות של הפגיעה בעצמאות ובעליונות המשפט בישראל:

קשה להגזים במשמעות השלילית של השינויים האלה.
אין כמעט תחום אחד שלא ייפגע אנושות מהמהלך בו תיתפס ישראל כמדינה לא דמוקרטית על ידי תושביה הם ועל ידי העם היהודי ואומות העולם.

ראשית, השינויים האלה יחולל קרע בלתי ניתן לאיחוי בחברה הישראלית והחוסן החברתי שלה ייפגע אנושות. חוסן פנימי הוא הערובה גם לעוצמה החיצונית, הוא לוז האגוז שמעליו מתרקמת קליפתו. צבא חזק יכול להגן על מדינה רק אם חוסנה הפנימי שומר על עוצמתו – אחרת יקרוס גם הוא פנימה.

הערך העליון עליו מושתתת ההסכמה החברתית בישראל, הם אותם ערכי מגילת העצמאות דלעיל – הוא היותה מדינה חופשית ודמוקרטית, המוגנת על ידי מערכת משפט עצמאית ובלתי תלויה.

התחושה הקשה המלווה את ריבואות המפגינים, המגיעים מכל שכבות החברה ומגזריה, היא שערך יסוד זה, בלעדיו לא נוכל להתקיים ולחיות כאן – עומד בסכנה ונתון יהיה למשיסת ליבם של שרים וחכ"ים קיצוניים, המתעלמים מכל תמרורי האזהרה בזחיחות דעת מופרכת ומנותקת מציאות מובילים אותנו ביגון שאולה, ושסדר יום של מיעוט זה הוא שיכריע את אורחות חייו של הרוב.

הבריחה מישראל

הקרע הזה, והתחושה שכאן לא מקומנו, יגרום לבריחתם של יוצרים, חוקרים, מדענים, רופאים, מהנדסים, הייטקיסטים, יזמים וכל שאר בוניה של העוצמה הישראלית – לנטישת כוחות שכל ישותם מבוססת על חירות, שוויון וחופש לכל סוגיו: דיבור, תנועה, יצירה , ביטוי אמנותי ואחר. המשבר הצפוי מתנועת הגירה כזו יהיה עצום מכל נקודת מבט של בטחון לאומי.

חמור יהיה גם מצבה של ישראל בקרב העם היהודי בתבל:

ישראל מגדירה עצמה כמדינת העם היהודי, וכל קימומה בא להצלת היהודי מגורלו בגולה במשך מאות בשנים.

אמנם יש סתירה בעצם ההגדרה של המדינה הדמוקרטית, כמדינה של עם אחד, שיש לו זהות כפולה-לאומית ודתית, אבל לפשרה כזו יש הסכמה רחבה, ולכן אנו חיים עם האוקסימורון 'יהודית ודמוקרטית' ומוכיחים שזה אפשרי, כל עוד יישמר המרכיב הדמוקרטי שמבוסס על הפרדת רשויות ועליונות זו השופטת.

העם היהודי בתפוצות, התומך בצורה בלתי מסויגת בישראל, יפסיק את תמיכתו האוטומטית, לא יוכל להזדהות איתה, לא יפעל למענה בכל מדינות המערב, כדי להגן עליה ויפסיק לראות בה את בבת עינו ומקור גאוותו.

תיפגע תמיכתו הכלכלית, המדינית והמוסרית גם יחד – והוא לא ירצה לראות בה יעד ומושא חפץ. נאומה החריג וחוצב הלהבות של ראש ועד הקהילות באיטליה מוכיח כי אנחנו כבר שם.

אובדן ההגנה של ארה"ב ושאר מדינות המערב:

מדינות אירופה, יחדלו מלהכיר בה כמדינה דמוקרטית. בסיס השיתוף והתמיכה איננו גיאו-אסטרטגי בלבד. הוא מושתת על עולם ערכים משותף שהעליון בו הוא הדמוקרטיה על כל היבטיה.

ישראל לא תוכל לצפות שארה"ב, שעצם קיומה מבוסס על ערך החופש, החירות והחוקה היא הדבר עליו נשבעים תושביה וחייליה, תמשיך ותגן עליה באופן אוטומטי באו"ם, בבית המשפט הבי"ל בהאג, בארגונים בי"ל אחרים, ואפילו לא במאבק מול איראן. ללא כל אלה ישראל תהפוך למדינה נטולת מעצמה תומכת – עקרון יסוד בתורת הבטחון הלאומי של ישראל מרגע הקמתה!

במילים אחרות, הממשלה והעומד בראשה מהווים למעשה סכנה לבטחון הלאומי של ישראל על כל מרכיביו של המונח. וכל זאת – בשל רצונם בהפיכה שלטונית שתאפשר להם לעשות ככל העולה על נפשם ולהביא לסופה של הדמוקרטיה באמצעות שינויים חוקתיים שיפרקו את ישראל מערכיה הבסיסיים והמוסכמים.

ומה רצונם האמיתי של מחוללי ההפיכה?

גם על כך יוצא זעמו של הציבור הרחב, שכן הוא מבין כי לא רק החלשת בית המשפט היא המניע האמיתי להפיכה, ולא רק 'נקמה' בבג"צ, אלא שיש למרכיבי הקואליציה הנוכחית סדר יום עתידי לגבי אופייה ומהותה של מדינת ישראל.

מאחר שעליונות המשפט היא השכבה המגינה על המהות המוסכמת של ישראל, אז המהלך הראשון הוא באמת פגיעה בעליונות המשפט, ויצירת מצע חופשי לפעולה להגשמת מטרות מרחיקות לכת יותר מהחלשת בית המשפט.

המהות האמיתית אליה חותרים חלק ממרכיבי הקואליציה היא הפיכתה של ישראל למדינת הלכה המובלת על ידי תקנות וחוקים הנובעים מהעולם הרבני ומחוקי הדת שייקבעו על ידי רבנים לסוגיהם, והחלק השני של הקואליציה חותר להנצחת המצב בשטחי יו"ש ובלימת כל ניסיון לפתרון מדיני של סוגיית היחסים עם העם הפלסטיני.

אנשי הליכוד

בין החרדים, החותרים למדינת הלכה ושימור נבערותם של בוחריהם ובין קיצוני המתנחלים המאמינים במדינת אפרטהייד בשטחים, שני יסודות לא ציוניים ולא דמוקרטיים מעצם מהותם, נמצאים אנשי הליכוד – מפלגה ציונית שורשית, שרבים מתומכיה מצטרפים מדי יום למחאה הגדולה ברחובות שכן לא להפיכה שלטונית זו נישאו עינם כאשר הצביעו עבורה.

אנשי הליכוד לכודים בצבת נוראה של היותם חלק מהרקמה החברתית של המחאה – בד בבד עם רצונם להגן על שלטונם הפוליטי שמושג רק בעזרת הגופים הלא ציוניים והלא דמוקרטיים השותפים להם בשלטון הזה. גם הם לא היו רוצים במדינת הלכה, ואפילו לא בהנצחת המצב בשטחים בתצורתו הנוכחית, אבל הם במלכוד שרק מנהיגים אמיצים מתוכם יוכלו לחלצם ממנו. בינתיים אין כאלה, למרבה הכלימה.

ולמה המחאה כל כך זועמת?

ואם לשוב לתחילת הדברים, הרי שהמחאה הנוכחית עוצמתית כל כך, נמשכת זמן רב כל כך, כרוכה בזעם עצור ובגיוון של עשרות גופים ועמותות, לא אחידה ולא מונהגת על ידי גורם פוליטי, רק משום שהציבור חש בחושיו החדים לא רק את המשמעויות המשפטיות, המדיניות, הכלכליות והחברתיות של ההפיכה, אלא מבין היטב את סדר היום הצפוי בעקבותיה, והוא מרגיש כאילו חייו הולכים ונתלשים מהקרקע הבטוחה עליה התנהלו עד כה, ומה גודל האסון שיבוא על ישראל כדי עצם קיומה הפיזי.

תחושות כאלה לא היו בישראל, אפילו בארוכה שבמלחמות, מלחמת הקוממיות שנמשכה שנה וחצי, אפילו לא במלחמה הנוראה ב 1973. אז וגם אז, ידע הציבור כי יהיה קשה וכי רבים לא יזכו לראות את קץ המלחמות, אבל ישראל תנצח ותיבנה ותקומם בכל פעם מחדש.

זאת הפעם, עומד הציבור בפני הקשה במלחמות שידענו, מלחמה על מהותה ודמותה של המדינה בה הוא רוצה לחיות ולהיות גאה שהוא נמנה עליה.

ועל כל אלה, נוסף זעם בלתי ניתן להסבר גם מבחינה אחרת, הנובע מהיחס כלפיו מצד השרים, הח"כים ודברי הקואליציה. הכפשתו כציבור נלעג של אנרכיסטים, סרבנים, 'שמאלנים', ואפילו 'טרוריסטים', מוציאה ממנו אמוציות כעס וזעם שרק מגייסות יותר ויותר שכבות לשורותיו.

הפגנה נגד הממשלה בחורב 1/3/23 (צילום: שרי קאדרי)
הפגנה נגד הממשלה בחורב 1/3/23 (צילום: שרי קאדרי)

אזרחים נאמנים ושומרי חוק

כל מי שמשתתף במחאה יודע ורואה מסביבו את מדינת ישראל ואת החברה הישראלית במיטבה. ציבור של מתגייסים, מתנדבים, לוחמים, חולמים ובונים, אזרחים נאמנים ושומרי חוק, שמעשה ידם האישי היה ועדיין מייצר את החוסן הכלכלי, הצבאי והמדיני של ישראל, בכל שטחי החיים.

זהו ציבור שלא מוכן שקואליציה של עבריינים, מושחתים, קיצוניים, משתמטים מגיוס ולא יצרנים, יגדירו אותו בהגדרות האלה. והפעם הוא אכן לא שותק יותר, ונראה שימשיך להילחם על המדינה אותה בנה עבור בניו ונכדיו, ולמען העם היהודי לדורותיו. הוא לא יחדל עד שתכונן אמנה חברתית חדשה המושתת על חוקה איתנה, המבטיחה את אופייה של ישראל כמדינה דמוקרטית וכחלק מאומות העולם הנאור, החופשי, ואת עליונות המשפט ושופטיו.

מחאה באדום – יום האישה בחיפה (צילום: יעל הורוביץ)

נקודת אל חזור

בכאב גדול יש להביט נכוחה ולהבין שאנחנו קרובים לרגע שהוא נקודת אל חזור – הרגע שבו הרמטכ"ל, המפכ"ל, ראשי המוסד והשב"כ, ראשי הרשויות המקומיות וכל אדם יידרש להכרעה בלתי אפשרית: למי הוא מציית?

הממשלה תחליט החלטה, בג"צ יפסול, הממשלה "תתגבר" עליו בעזרת רוב זעום אם בכלל, ואז את קולו של מי נכבד?
זהו הפחד האמיתי שקורע את הציבור, שמאיים על קיומנו ושמעורר את החרדות והזעם המופגן בחוצות.

אלוהים, אם יש, נצור את מדינת ישראל!

37 תגובות
 1. איל מ אמר/ה

  כמובן הביביסטים חסרי הסובלנות יש רצים להחרים. במקום הליכוד המקורי מפלגה שכללה את הליברלים צמחה כאן קבוצה חסרת סבלנות וסובלנות ששמחים לדרוך על כל מי שלא מסכים איתם

 2. ליאור אמר/ה

  עצוב נורא, חשוב ביותר, מאין יבוא עזרנו?

 3. תגיד פרופסור, אמר/ה

  למה האוניברסיטה שלך שונאת יהודים?

  1. עמרי אמר/ה

   אין לו תשובה זה דור הביניים שעבר בסוף שנות ה-60 אינדוקטרינציה נגד המדינה על ידי מורים מהשמאל הקיצוני שחדרו לבתי הספר. והם כבר נכנסו לעמדות כח כדי לחרב משם עוד קצת = הנגיף הפוסט-ציוני והפוסט-יהודי אצלם בלתי ניתן לעקירה. הם למעשה מכים על חטא שהם כאן אבל הפנסיה התקציבית ועמדות הכח מנתבות אותם לעשות פוליטיזציה מזיקה וקיצונית..
   תחשבו אהוד ברק ואולמרט ומצנע ואיילון.. ורוב המרצים מהשבט הפריבילגי עוד גרועים מהם.
   מישהו צריך באמת לחקור את זה אקדמית..

 4. פרי אמר/ה

  עם כל הכבוד יוסי בן ארצי הכרתי אותו כאיש שמאל מפא"י או יותר שמאל בשבילו בגין היה פשיסט במילים שלו פוליטית מעולם לא סתם את הפה וכולנו ידענו את דעותיו . אנחנו בני אותו גיל ומכיר אותו עוד מהצופים והאונברסיטה.

 5. אייל אמר/ה

  א. אין שום חרדה לקיומה של המדינה
  ב. ההפגנות הן של מחנה שלא יודע מהי דמוקרטיה – כי לא מכבד הכרעות בחירות
  ג. אין שום סכנה לדמוקרטיה מהרפורמה ההכרחית להחזרת הדמוקרטיה והחזרת הפרדת הרשויות
  ד. מי שלא בטוח על מה המחאה – מחאת המגזר החילוני על הפחד שמשתלטים על מעוזיו (המעוז המשפטי) ונשאלת האלה מי החליט שאלו מעוזים שצריכים להיות בבלעדיות בידיו ולפי שיקוליו המוסריים/חברתיים/דתיים מה "נכון" למדינה?
  ה. אלו הרוצים מדינה "כל אזרחיה" "חילונית לא דתית" "נטולת זהות יהודית" – אין כאלו בעולם. הקומוניזם קרס לתוך עצמו.

 6. שמואליק גלבהרט אמר/ה

  הסבר פשוט וקולע, וזה עדיין רק חלק מהעניין. מי שעד היום לא בטוחים שהבינו על מה המחאה, מוזמנים לקרוא, ולהצטרף!

 7. דב אמר/ה

  בדמוקרטיה 3 רשויות מחוקקת מבצעת שופטת. המחוקקת נבחרת ע"י הציבור. כנסת
  הכנסת בוחרת גוף ביצועי הממשלה,
  הכנסת בחרה גוף שיפוטי לפיקוח על קיום החוק כלשונו!!!! ביהמ"ש תפקידו לפתור סיכסוכים ע"פ דין.
  אין בסמכותו לבטל חוקים שזו תפקידה של הכנסת המחוקק. וכן התערבה בעבודתו הממשלה.
  בכך השתלטה על שתי הרשויות
  הרפורמה באה להסדיר את היחסים בין הרשויות ומתווה את גבולות השיפוט של כל רשות.
  דמוקרטיה עממית פשוטה רגילה מובנת לכל אדם!!!

  1. אייל אמר/ה

   כן אבל לך תסביר לשמאל שמה שהיה עד כה בהפיכה שלטונית של אהרן ברק היה לא דמוקרטי?
   הרי זה שירת אותם לסנדל ממשלות באינסוף עתירות לאנשיהם בעליון ששלטו דרך יועץ משפטי על כל ממשלה.
   המניעים של השמאל לשמר מצב לא-דמקורטי בעליל כזה ברורים לחלוטין.
   והם עוד עושים לאותם מניעים תחפושת של "שמירה על הדמוקרטיה"

 8. ציוני אמר/ה

  כל העובדות נכונות לצערנו.
  לא נעים לימנים המתלהמים המגיבים להגיד לא למלך הזה פיללנו והם יקבלו את ביטול בג"ץ בול בפוני, אבל אפשר להרגע, לא תהיה מדינת הלכה, גם החרדים הנבערים יקלטו שאין צבא, אין כלכלה ואין רצון לפרנס פרזיטים.
  את פרופ' בן ארצי אני מכיר מהאוניברסיטה, היה אחד ממורי, איש ערכי ונבון משכמו ומעלה. כדאי קצת גם לבורים להתעמק בדבריו ולהגיב עובדתית ולא מהבטן

  1. קובי אמר/ה

   נבערים הם האנשים כמוך שחושבים שהם יותר טובים וחכמים מאחרים ומכלילים אוכלוסיה שלמה.
   כינוי נבער או אנטישמי הולם אותך יותר.

  2. אל תספר לנו מה לא נעים לנו, אמר/ה

   זה לא נעים לנו

 9. יהודה לשמן אמר/ה

  יוסי היקר,
  אני זוכר אותך כמ״מ נערץ בקורס מכי״ם והיה ממש קשה ואינטנסיבי איתך אבל תמיד ידעתי שאתה פועל מתוך אהבת הארץ ואמונה בצידקת הדרך שלך,
  מבקש ממך שתעזור לארגן התנגדות לא אלימה ולפי חוק אבל נחושה ותקיפה ביותר כיאה לאדם כמוך.
  הפעם אסור לוותר וצריך לפעול כל הזמן עד שחומת הרוע תקרוס,
  אני זמין לעזור בכל דרך!

 10. אלפא אמר/ה

  די עם ההפחדות, זו לא הרפורמה.
  זה הפחד של האליטא להפסיד את בסיס הכוח שלה.
  רק הרפורמה העמוקה ,תרפא את התחלואים/ וההרס של השמאל.
  יש לפרק את מפלגת הבג"ץ המושחת.

 11. דניאל אמר/ה

  חרדה של שמאל

 12. רפי רפאל - חסון.חיפה עיתונאי אמר/ה

  תיקון טעות: אני קורא

  1. לא שותקים יותר אמר/ה

   עוד תיקון טעות – אינטרסנטים. עכשיו אתה מבין מדוע לימודי ליבה זה דבר חשוב?

 13. רפי רפאל - חסון.חיפה עיתונאי אמר/ה

  אני קוראנ לציבור הרחב להפסיק עם ההפגנות האלה . מי שעומד מאחורי ההפגנות אנשים איינטרסטיים. לילה טוב ושבוע טוב

  1. עמנואל אמר/ה

   למה להפסיק את ההפגנות? נעצרה ה"רפורמה" במתכונתה הנוכחית?

 14. דן כרמי אמר/ה

  הפיכה משטרת הייתה מ1992,
  מאז שולטת כאן דיקטטורה שלא עמדה לבחירה, בעלת כח בלתי מוגבל, אפס אחריות ומאה אחוז חסינות.
  ההפגנות. הן תוצאה של פחדנים פריבלגי ששולטים בתקשורת המיינסטרים, באקדמיה ובמערכת החינוך הציבורי.הם מפחדים מחקירות שיגלו א. ערוותם.

  1. עמנואל אמר/ה

   הדיקטטורה משנת 1992-2023 עדיפה על פני הדיקטטורה שאתה אייל קובי תמרה סיון ומי ששכחתי בטעות מעוניינים בה. או שאולי עדיף שלא נחיה בדיקטטורה מה דעתכם? אפשר לעשות רפורמה בצורה אחרת.

  2. לא שותקים יותר אמר/ה

   מצחיק.. אנחנו במצב הזה בדיוק בגלל שראש הממשלה העבריין שלך מפחד מחקירות.
   בגלל מינוי פושעים מורשעים, אסירים לשעבר. בושה!

 15. אייל אמר/ה

  פרופ' בן ארצי מי שמך לרשום בשם העם "זעם העם.."?
  דיעותיך נראה לי מייצגות מיעוט בעם שהתקשורת מעצימה ונותנת לו רוח גבית ,סיקור מוטה,זמני מסך אדירים.
  לטעמי "רוב העם" הגם שהוא דומם,בעד הממשלה ופעולותיה ממתינים שהחוקים והתיקונים המשפטים יעברו קריאה שלישית.

  1. לא שותקים יותר אמר/ה

   ומה יקרה אחרי שהחוקים יעברו בקריאה שלישית?
   למי הצבא יקשיב? למי תקשיב המשטרה? השב"כ? המוסד? לבג"צ או לממשלה? חצי לכאן וחצי לכאן?
   אתה חי בסרט, אנחנו על סיפה של מלחמת אזרחים!

  2. אייל אמר/ה

   מיישרים קו לאט לאט עם השלטון. ועם רוב העם.איזה מלחמת אזרחים… רואה שחור שכמותך..יהיה טוב.
   חוץ מזה רוב המתנגדים הם שמאלנים מבוגרים עשירים מת"א ,רוב האזרחים בשאר הארץ מבינים שהרפורמה הכרחית. אז אל תבנה על מלחמת אזרחים.שתה מים כולנו אחים.הרפורמה חשובה לחיזוק הדמוקרטיה.

  3. עמנואל אמר/ה

   כולנו אחים צודק. חיזוק הדמוקרטיה – ברור גם לי וגם לאחי ואחותי שלא. אופטימיות במקומה – הרפורמה לא תעבור במתכונתה הנוכחית, אחרי זמן מה של תוהו ובוהו יהיה אפשר להקים ממשלת אחדות יותר נאורה ומאירה שמתאימה לעם הזה.

 16. תמרה אמר/ה

  ההפיכה המשטרית היחידה של מדינתנו
  נעשתה על ידי בג"ץ ב 1992. על ידי
  אהרון ברק בע"מ!
  כשהפר את האיזון בין הרשויות.
  אינו שופט על פי חוק אלא על פי מהותיות שתואמת את האג'נדה שלו.
  השתלט על הבחירות וביטל את תוצאותיהם
  עם טיעונים ומושגי סרק של סבירות מהותית. הקים אוגדה של בני משפחה וחבריהם מסביבו וטבעת חנק נגד העם הבוחר ומבטל חוקים שהכנסת מחוקקת! זו המהפכה!
  הלזה תקראו דמוקרטיה???
  תיקונים דרושים לישר את המשוואה.

 17. אא אמר/ה

  בול בפוני! חד וחלק ולעניין

 18. קובי אמר/ה

  משטרת דיעות זה כאן:
  חי פה פעם אחר פעם היום מעלה פרשנים ובעלי טור עם אג'נדת שמאל רדיקלי נגד הרפורמה החשובה.
  120 פרופסורים חתמו על עצומה בעד חשיבות ונחיתות הרפורמה המשפטית.
  כמעט 3 מיליון בעדה ובעד הממשלה.
  הצד הימני מודר ולא מאפשרים להם במה באתר הזה.

  1. קובי אמר/ה

   תיקון:אג'נדת שמאל.בלי רדיקלי.

 19. סיגל אמר/ה

  ההפגנות מוכיחות שהעם אומר את דברו …..לא תהיה פה דיקטטורהלעולם .ה.כי זוהי המולדת שלנו .פה נחייה ופה…

 20. צבי אמר/ה

  יישר כוח יוסי

 21. סיוון אמר/ה

  טוב, הגזמתם לגמרי, חי פה. אין לי עניין בעוד ערוץ תעמולה מוּטה שמעמיס עלי מכל כיוון את טורי הדעה ה"מלומדים" האלו ותופס צד חד משמעי. "תאגיד חדשות". שמענו.
  היה נחמד, מורידה עוקב.

  1. לא שותקים יותר אמר/ה

   אוי לא!! נתגעגע! לכי לערוץ 14, שמעתי שכייף שם.

  2. מתי אי פעם שתקתם אמר/ה

   תמשיך לקחת מאיתנו את חופש התנועה, הביטוי והבחירה ובו בזמן תגיד "אוי לא, נתגעגע",
   הצד השני מקשיב בסבלנות ויגיב בזמן ובעוצמה הנכונה.

  3. חיפאית אמר/ה

   צודקת, לא ידעתי עד עכשיו שזה הגוון של האתר

 22. טק אמר/ה

  הפחדות ופרשנויות, אפילו מעט הפרופסור, לא מייצגות את כל העם. רק את הקולניים שבהם.

לא ניתן להגיב