החל מהשבוע תבצע תש"ן הזנת חול בחוף חוות המיכלים

החל מהשבוע תבצע חברת תש"ן (תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ), הזנה של חוף חוות המיכלים בקרית חיים, בחול ים במטרה לשפר את רוחב החוף הפנוי לשימוש הציבור מול גדר חוות המיכלים. עקב כך ייסגר קטע החוף להולכי רגל בעת ביצוע העבודות וייפתח מיד עם סיומן.

09_-_הזרמת_חול_לחוף_קריית_חיים.jpg

תמונת ארכיון – צילום: חיים נתיבבמסגרת העבודות ובהנחיית המשרד להגנת הסביבה, יפעיל קבלן עבודות ימיות מטעם החברה אניית מחפר ייחודית וסביבתית ((EDT SIMI, אשר יונקת מקרקעית הים באזור המפרץ חול ים נקי. החול שנטען על גבי האונייה, נשאב מאתר שנקבע מראש על ידי המשרד להגנת הסביבה.

בשלב השני, יועבר החול להטלה על חוף הים מאזור רחוב חלוצי התעשייה ועד הגבול הצפוני של טרמינל הדלק קרית חיים, כפי שקבעו אנשי המשרד להגנת הסביבה. בין 70,000 ל- 100,000 קו"ב של חול הים יפוזרו לאורך החוף באמצעות צינור ארוך הצף על פני המים, אשר קצהו יגיע קרוב ככל הניתן לחוף ועד עומק מים של כ-2 מטר. כמו כן יבוצעו העבודות בחוף בעזרת דחפורים לפיזור החול באופן שווה.

העבודות יתקיימו לאורך כל שעות היממה בשבוע, וצפויות להימשך עד לחודש ימים זאת בשל תנאי הים והסביבה. בתיאום עם עיריית חיפה והמשרד להגנת הסביבה וכן מטעמי בטיחות, ייסגר קטע החוף להולכי רגל בעת ביצוע העבודות וייפתח מיד עם סיומן.

נמל המפרץ

לא ניתן להגיב