כתבות נוספות בנושא

הזנת חול לחופים

כל הכתבות אודות הזנת החול לחופי חיפה בעקבות נסיגת החול