דיון בהפקדת תכנית פארק נחל הקישון בוועדת המחוזית 20.06.16

היום התקיים דיון בוועדה המחוזית של משרד הפנים לאישור הפקדת התכנית להרחבת פארק נחל הקישון לשטח שלא יפחת מ-590 דונם.

image.jpegהחלטת_ועדה_מחוזית_פארק_הקישון.docx

בדיון בראשות המתכננת המחוז ליאת פלד השתתפו נציגים ממשרדי הממשלה, רשות מקרקעי ישראל, חנ”י, ראשי רשויות, ראש העיר חיפה וצוותו וקהל נוכחים רחב.

התכנית הוגשה על ידי רשות נחל קישון. בעקבות התנגדותו של נציג חנ”י לתכנית מן הטעם שאין בסמכות רשות נחל קישון לתכנן בשטחים החורגים מהשטחים המוגדרים בסמכותה, הודיע ראש העיר חיפה על כי עיריית חיפה מצטרפת לתכנית הרשות כיזם מינהלי.

image.jpeg

בדיון הוזכר הצורך לאתר לחנ”י שטחים חלופיים ובהתייחס לכך, לראשונה נאמר על ידי יו”ר הוועדה כי הוסכם על קרקע חלופית באזור קריית אתא שתחליף את שטחי חנ”י בפארק הקישון וכן במקום שטח בקרקעות הצפון (288 דונם) שיועדו לאחסון חומ”ס.

נציג משרד התחבורה הודיע בשם המנכ”ל כי יש לדחות הדיון ואילו נציגת רשות מקרקעי ישראל התנגדה לתכנית.
יו”ר הוועדה דחתה את הפניות לדחיית הדיון.
לאור הסכמה גורפת בין חברי הוועדה, הועברה התכנית להפקדה.

הגיבו כאן לכתבה