התקדמות בהנגשת פארק הקישון לנכים

אחרי התכתבויות ושיחות לאורך שנים, יש באמצע 2016 התקדמות משמעותית בהנגשת פארק הקישון. סימנו חניות נכים וסללו שביל אספלט לרחבה המרכזית של הפארק, אך יש עוד מה לעשות.

P6030827.JPG
חניות מותאמות לנכים – פארק הקישון

חלק מההערות שהיו עד ביצוע ההנגשה באמצע 2016 מתועדות בדף על מעגן הדיג ופארק הקישון. ב- 2013 רשות נחל הקישון קיימה כנס בנושא "הנגשת בעלי מוגבלויות לפארק" בשיתוף עיריית חיפה וארגונים (כולל "נגישות ישראל"). דו"ח סיכום הפעילות לשנת 2014 של רשות נחל הקישון כולל תוכניות הנגשה. בדצמבר 2015 עיריית חיפה הכריזה על שיקום ושדרוג פארק הקישון, כולל הנגשה.

כפי שניתן לראות בתמונות מתחילת יוני 2016, נוספו 2 חניות נכים על משטח אספלט שמחובר בשביל אספלט לתוך הפארק. הפרויקט בוצע בשיתוף פעולה בין הנהלת הפארק לבין עיריית חיפה.
מה שחסר עדיין זה שירותי נכים תקניים במקום נגיש מהכניסה לפארק. בעת כתיבת שורות אלה יש שירותים ניידים במרחק גדול מהכניסה במגרש כורכר. נאמר לנו שיש כוונה להקים מבנה שירותים ב- 2017.

שירותים_כימיים.JPG

שרותים מונגשיםההנגשה הנוכחית היא תוצאה של התכתבויות רבות בין "נגישות ישראל", בעיקר מנהלת נגישות ישראל צפון-נ.י.צ. ד"ר רויטל שורץ-סבירסקי לבין עיריית חיפה, רשות נחל הקישון וגורמים אחרים.

תודה לגב' שרון ניסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון, על המאמצים להנגיש למרות ההתנגדויות והקשיים התקציביים. תודה גם למר דוד לוריא, ראש מחלקת התפעול בעיריית חיפה וכן לאדריכל אמיר בלום.

נגישות לנכים בחיפה

לא ניתן להגיב