עד כמה מרוצים המטופלים מחדרי המיון בחיפה?

סקר חווית המטופל בחדרי מיון

במהלך החודשים מאי-נובמבר 2021 ערך משרד הבריאות מדידה רביעית של סקר חווית המטופל במחלקות לרפואה דחופה – מיון (מלר"דים). הסקר מבוצע אחת לשנתיים מאז 2015, כחלק מתכנית לאומית ענפה של סקרי חווית המטופל שמוביל אגף השירות במשרד.

סקר חווית מטופל חדרי מיון ארצי

בסקר השתתפו מטופלים שביקרו במחלקות לרפואה דחופה (חדר מיון) ושוחררו או עברו לאשפוז במחלקות. נדגמו כל סוגי המיונים, פרט למיון קורונה, מיון פסיכיאטרי, מיון נשים ומיון יולדות. זוהי המדידה הראשונה שנערכה מאז פרוץ מגפת קורונה.

בסקר רואיינו קרוב ל-8,000 מטופלים מ-29 בתי חולים כלליים ברחבי הארץ. בכל בית חולים רואיינו מטופלים ממיון מבוגרים וממיון ילדים (במקרה של קטינים הריאיון בוצע מול אחד ההורים המלווים). הריאיונות בוצעו בשפה המועדפת על המרואיין (עברית, רוסית, ערבית או אנגלית). ובתוך תקופה של עד שבועיים ממועד הביקור במיון (בתנאי שכבר לא היו מאושפזים במחלקות). אחוז ההיענות עמד על 58%.

במשרד הבריאות מסבירים כי חדרי המיון, בהיותם שער הכניסה לבתי החולים, הם סביבה טיפולית בעלת קשיים ייחודיים אובייקטיבים. המטופל מגיע כואב, מודאג וחסר אונים, ונכנס לסביבה המתאפיינת בעומס רב, חוסר ודאות וזמני המתנה ממושכים. על כן כמענה לקשיים הקיימים בחדר המיון, קידם המשרד לפני פרוץ המגפה תוכנית לאומית רחבה ומקיפה לשיפור איכות הטיפול וחווית המטופל. התכנית כללה טיפול בחלופות הפניה למלר"ד, שיפור תהליכי תפעול, פתרונות טכנולוגיים, קביעת סטנדרטים, הוספת כוח אדם והטמעת תפקידים חדשים (כגון: עוזרי רופא ומנהלני תפעול), שיפור תשתיות פיזיות ועוד.

סקר חווית המטופל בחדרי מיון

שיפור של 9% מהמדידה הראשונה שבוצעה בשנת 2015

על פי נתוני הסקר 75% מהמרואיינים הביעו שביעות רצון באופן כללי מחדרי המיון במדידה האחרונה – שיפור של 9% מהמדידה הראשונה שבוצעה בשנת 2015. כאשר אנו מחלקים את שביעות הרצון לפי בתי החולים ובודקים את בתי החולים בחיפה. ברמב"ם הביעו המרואיינים 70% בשביעות הרצון – ירידה של 2%. בכרמל 81% מהמרואיינים הביעו שביעות רצון – עלייה של 6% ובבני ציון 82% מהמרואיינים הביעו שביעות רצון – עלייה של 5%.

עלייה ניכרת בציון המסכם

כשאנחנו בודקים את שביעות הרצון מחדרי המיון של המבוגרים בבתי החולים בחיפה, אנו מגלים כי ברמב"ם 66% הביעו שביעות רצון – ירידה של 1%. בכרמל 79% עלייה של 7% ובבני ציון 79% עלייה של 5%. בקטגוריה זו בבתי החולים כרמל ובני ציון נרשמה עלייה ניכרת בציון המסכם.

כשאנחנו בודקים את שביעות הרצון מחדרי מיון הילדים בבתי החולים בחיפה, אנו מגלים כי ברמב"ם 85% הביעו שביעות רצון – ירידה של 7%, בכרמל 87% – ירידה של 3% ובבני ציון 93% -עלייה של 5%. גם בקטגוריה זו בבית חולים בבית חולים בני ציון נרשמה עליה ניכרת בציון המסכם.

שיפור ביחס וכבוד למטופל

עוד עולה, כי על פי המדד בבית החולים רמב"ם יש שיפור בכל הקשור ביחס וכבוד למטופל ובתנאים הפיזיים. בשאר הפרמטרים: זמני המתנה, הסברים ומתן מידע, והרצף הטיפול חלה ירידה. בבתי החולים כרמל ובני ציון נרשם שיפור בכל הפרמטרים.

חוץ בית חולים כרמל (צילום: דוברות בית חולים כרמל)
חוץ בית חולים כרמל (צילום: דוברות בית חולים כרמל)

מבית חולים כרמל נמסר לחי פה: "ביה"ח כרמל ממשיך את מסורת המצויינות והבולטות בשירות. אנו גאים להיות ביה"ח שעמד בכל מדדי משרד הבריאות בציון 10 וממשיכים להיות מצטיינים בשירות בחדרי המיון ובשאר מחלקות ביה"ח. אנו גאים בתוצאות ונמשיך להעניק לתושבי חיפה והצפון את השירות המסור של צוותי כרמל באיכות ובמקצועיות הגבוה ביותר".

סקר חווית מטופל חדרי מיון מבוגרים ארצי
סקר חווית מטופל חדרי מיון ילדים ארצי
סקר חווית מטופל רמב"ם
סקר חווית מטופל כרמל
סקר חווית מטופל בני ציוןהגיבו כאן לכתבה