למה טסתי 15 שעות כדי לדעת את המציאות הפשוטה? • פרשת השבוע וזמני הדלת נרות ויציאת השבת

על רקע בניין 770 בלוס אנגל'ס המשמש כבית ספר לבנות

על מה התווכחו רב יצחק ורב נחמן ואיך זה קשור למציאות החיים שלנו? טור לפרשת השבוע 'ויחי' ודברי הגמרא כי "יעקב אבינו לא מת"

הדלקת נרות בחיפה 16:07
צאת השבת 17:16

אין סיפור טוב יותר מהחיים עצמם

השבוע מצאתי את עצמי עולה על טיסה ישירה ללוס אנג'לס, חמש עשרה שעות טיסה ישירה. טיסה ארוכה ומייגעת בשביל לפגוש כמה אנשים ב-.L.A למען הרחבת הפעילות והמוסדות שלנו בחיפה.

בהזדמנות אשתף אתכם בסיפורים ותובנות, השגחות פרטיות ומה שראיתי כאן השבוע, אך כעת אשתף רק במשהו אחד קטן, אבל עוצמתי!

ביקרתי כאן בעשרה בתי כנסת של חב"ד! ולא התחלתי לגרד את הפעילות של הרבי שמתקיימת פה: בתי ספר וגנים, ישיבות וכוללים, מקוואות ומוסדות נוספים.

אלפי אלפי חסידים של הרבי – חלקם עברו להתגורר כאן, חלקם נולדו כאן וחלקם חזרו בתשובה כאן, והמעצמה הזו פשוט מתפתחת בעוצמה שאין לתאר.

ואם מותר… גם לקנא במעצמה הזו ולרצות שגם בחיפה בפרט ובארץ הקודש בכלל, הממשלה והעירייה תעזור כך לבנות מבנים של קדושה טוב וחסד!

ישבתי באחד מבתי הכנסת כאן וחיכיתי לפגוש מישהו, בינתיים פתחתי ספר "לקוטי שיחות" ולמדתי מתורתו של הרבי מלך המשיח על הפרשה.

על רקע בניין 770 בלוס אנג'לס המשמש כבית ספר לבנות (חב"ד)

בהשגחה פרטית מופלאה למדתי על שם הפרשה "ויחי יעקב", ודברי הגמרא כי "יעקב אבינו לא מת".

הגמרא במסכת תענית מספרת על רב נחמן ורב יצחק שישבו בסעודה. בזמן שאכלו, ביקש רב נחמן מרב יצחק לומר דבר תורה.

רב יצחק השיב לו בשם רבי יוחנן "אין מסיחין בשעת הסעודה שמא יקדים קנה לוושט ויבוא לידי סכנה", ורק אחרי הארוחה ענה לו דבר תורה "יעקב אבינו לא מת".

רב נחמן שואל אותו "והרי ספדו אותו וקברו אותו"? ורב יצחק משיב "את דבריי למדתי מהפסוק שמלמד כי 'מה זרעו בחיים – אף הוא בחיים'".

מה פשר הדו-שיח, ואיך באמת אפשר ללמוד מפסוק כי יעקב לא נפטר – היפך ההיגיון?

בהתוועדות מרתקת לפני כחמישים שנה ביאר הרבי כי הדו-שיח שלהם היה – כמה באמת התורה מתחברת ומתמודדת עם המציאות בשטח.

בכך שרב יצחק לא רצה לומר דברי תורה בסעודה ונתן טעם הגיוני "שמא יקדים קנה לוושט" – הבין רב נחמן כי כל דברי התורה צריכים להיות מותאמים למציאות הטבע והעולם, ולכן לא הבין איך יכול להיות שיעקב לא מת – היפך המציאות.

על כך ענה לו רב יצחק כי התורה היא זו שקבעה שקיום המצוות צריך להיות בגדרי הטבע, אבל באמת התורה עצמה היא מעל כל הגיון וטבע.

מה שרואים בפועל ובטבע ש"ספדו וקברו" את יעקב – לא שייך למציאות האמיתית בעולם שהיא נקבעת לפי התורה, שיעקב לא מת!

מדהים לראות את סיום השיחה, בה הרבי אומר שלא רק יעקב קיים לעולם אלא גם זרעו קיים לעולם. למרות שאנו מוקפים ב"שבעים זאבים" הרי עם ישראל קיים לעולם!

מדינה שכזו בה הפשע והרוע קיימים בכל מקום, וביחד עם זה לראות בה התפתחות לא הגיונית של פעילות חב"ד ושלוחי הרבי, מוכיחה מעל כל ספק ודמיון כי "ויחי יעקב", כי הרבי מלך המשיח חי בפועל וממשיך להנהיג את הפעילות והשלוחים, ולדאוג לכל יהודי בעולם שיהיה לו טוב בגשמיות וברוחניות.

ובכל זאת לא נסתפק בזה, וגם לא בסיום הפרשה שלנו וסיום ספר בראשית "חזק חזק ונתחזק" אלא שהקדוש-ברוך-הוא ירחם עלינו וישלח לנו את הגאולה השלימה על ידי הרבי משיח צדקנו בקרוב ממש!

שבת שלום ומבורך!


הגיבו כאן לכתבה

תגובה
  1. רפי רפול - חסון.חיפה,עיתונאי אמר/ה

    כל הכבוד לרב יהודה גינזבורב,רב חב"ד בכרמל צרפתי.יישר כוח ושבת שלום.אשמח לפגוש אותך לשיחת הכירות.

הגיבו כאן לכתבה