קרב של הרגע האחרון על מועד קיום ישיבת הדחת סגני ראש העיר | קליש מנסה מהלך טכני

קרב הישרדות

קליש מנסה, החל מאתמול בערב (ג’ 13/7/21) לדחות את הדיון על הדחת הסגנים, בטענה כי לא הוצג הסכם קואליציוני בין חברי מועצת השינוי. זהו מהלך טכני שמטרתו לדחות את תחילת פירוק הנהלת העיר ולהרוויח עוד קצת זמן. במכתב ששיגרה אמש מזכירת העיר, נטען כי על חברי מועצת השינוי חובה על הגשת הסכמים קואליציוניים ביניהם, עד היום (ד’, 14/7/21) בשעה 12:00, על מנת שהישיבה תתקיים.


המכתב אותו שיגרה הערב מזכירת העיר חיפה למועצת השינוי

לכבוד חברי המועצה,

הנדון: זימון לישיבה שלא מן המניין בנושא הפסקת כהונה של סגני ראש העיר.

מתוקף תפקידי כמזכירת המועצה הריני לפנות אליכם כדלקמן:
מחר, מועד 14.07.2021, אמורה להתכנס ישיבת מועצה מיוחדת לבקשת 17 חברי מועצה אשר חתמו על בקשת הזימון.

הובא לידיעת העירייה, בין היתר באמצעות כתבה שפורסמה בעיתון כלבו כי חברי המועצה שפנו בבקשת הכינוס חתמו לכאורה על הסכם/תקנון המסדיר עניינים שונים ביניהם ועולה לכאורה כדי הסכם פוליטי בכתב.

הריני להביא לידיעתכם כי בהתאם לסעיף 45א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ״ה 1965, קיימת חובה להניח הסכמים פוליטיים כמוגדר בהוראות הסעיף, כולל בעניין מינוי סגן ראש רשות.

בהתאם לאמור בסעיף זה חובה על הצדדים למסור את נוסחו המלא של ההסכם בתוך שלושה ימים מיום החתימה למזכיר הרשות.

לפיכך, הינכם נדרשים להעביר עד מחר בשעה 12:00 את ההסכם המלא על מנת שיהיה ניתן להניחו על שולחן המועצה.

ככל ולא יועבר הסכם זה תידחה ישיבת המליאה ליום ראשון 18.07.2021 בשעה 18:00 וזאת על מנת שכל המעוניין בכך יוכל לעיין בהסכמים אלו ובין היתר יוכל להביאם במסגרת שיקול דעתו.

יובהר, כי פרסום הסכמים פוליטיים הינו חובה מכוח הדין והפסיקה ואי קיומה עולה לכאורה לכדי הפרה של הדין על כל המשתמע מכך.

בברכה,

עדנה הררי-אברהם | מזכיר מועצת העיר, ועדות וממונה מכרזים

מועצת השינוי מיהרה להגיב ושגרה מכתב משלה למזכירת העיר, בתגובה | להלן המכתב:

עדנה שלום,
נבקש לראות את חוות הדעת המשפטית מכוחה כתבת את מייל זה שהרי איננו מעלים על הדעת שאת עסקת בפרשנות משפטית בניגוד לחוק הרשויות המקומיות ( ייעוץ משפטי) הקובע שרק היועמשית רשאית לתת חוות דעת.

על פי ייעוץ משפטי שקיבלנו ממספר עורכי דין מומחים בתחום, פרסום הסכמים קואליציוניים לפי ס’ 45א לחוק הבחירות הוא במקרים הללו: 45א. (א) נעשה הסכם בכתב בין סיעות, בין חברי מועצה מסיעות שונות או בין חבר מועצה לבין סיעה, בקשר לאחד מאלה:
(1) בחירת ראש רשות מקומית;
(2) הרכבה הסיעתי של מועצת רשות מקומית;
(3) צירוף חברי מועצה אחרי כינון המועצה;
(4) מינוי סגן ראש המועצה,

בין חברי המועצה האופוזיציה לא נחתם כל תקנון, וממילא אם ייחתם, הוא לא יכיל כל הוראה שמהווה הסכם קואליציוני. משכך ברור שלא ניתן להציג הסכם שלא קיים ואם יש בידיך תקנון אחר (וכמובן שלא ייתכן כי אין כזה) אנא הציגי, שאם לא כן, לא ברור לנו על מה את מסתמכת בבואך לדחות את הישיבה שזומנה כדין-על בסיס שמועות?

אנו עומדים על קיומה היום ואין לך או לכל גורם אחר – סמכות לדחות אותה בניגוד לתקנון ישיבות המועצה בפקודת העיריות ונראה כי כל מטרת המייל שכפי הנראה הוכתב לך מגורם פוליטי, הינה לדחות את הישיבה באמתלה חסרת בסיס.

שימת ליבך לסעיף 7 לתקנון בדבר ישיבות המועצה, זימונן והנוהל בהן כקבוע בתוספת השנייה לפקודת העיריות (להלן :״התוספת״):

שינוי מועד ישיבה

7. (א) ראש עיריה רשאי, בהסכמת רוב חברי המועצה, לדחות ישיבה, לא יותר מפעם אחת, למועד אחר, והכל בתנאי שבאותו חודש תקוים ישיבה אחת לפחות ושלא יחלוף מועד שנקבע על פי דין לעניין שעל סדר יומה של הישיבה.
(ב) ראש עיריה חייב לדחות ישיבה למועד אחר, לא יותר מפעם אחת ולתקופה שלא תעלה על שבוע ימים, אם שליש לפחות מחברי המועצה דרש זאת בכתב, חמישה ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
(ג) הוראות סעיף 6(א) לתקנון זה לעניין ימי השבוע ושעות הישיבה יחולו גם על המועד הנדחה.
וישיבה הוגדרה בתוספת בפרק ההגדרות:

8. בתקנון זה –
“ישיבה” – ישיבה מן המניין וישיבה שלא מן המניין

משכך כל דחייה הינה בחוסר סמכות ובכוונתנו להשתתף מחר בישיבה גם אם תנסו לדחות אותה ללא סמכות כלשהי ובניגוד לדין.
בברכה,

שמשון עידו
אביהו האן
יעקב פיינגולד
תמי ברק
אלי בן דיין
איציק בלס
מוטי בליצבלאו
שרית גולן
סופי נקש
חדווה אלמוג
יוסי שלום
יעל שנער
הילה לאופר
תבור להט
אור ברק
צביקה ברבי
יואב רמתי


חברי מועצת השינוי אמרו לחי פה: “ההסכם היחידי שיש לנו הוא מול תושבי חיפה. אנו עומדים על קיום הישיבה מחר ואין לקליש או לכל גורם אחר סמכות לדחותה. דחייה זו היא עבירה בוטה של תקנון ישיבות המועצה”עוד אמרו ממועצת השינוי: “דחייה זו היא עבירה בוטה של תקנון ישיבות המועצה”

קליש בניסיון נואש אחרון לדחות את הדיון מחר שולפת הסכמים מפרי דמיונה.
מועצת השינוי: ״ההסכם היחידי שיש לנו הוא עם תושבי חיפה”

ערב ישיבת המועצה הדרמתית שכינסה מועצת השינוי לקביעת סדר עדיפויות חדש לעיר, קליש ואנשיה מפיצים שמועות על הסכמים שלא נחתמו מעולם. ״זה הניסיון הנואש האחרון של קליש לדחות את ישיבת המועצה” מסרו במועצת השינוי ואף מוסיפים: ״בין חברי המועצה לא נחתם כל תקנון או הסכם קואליציוני. ההסכם היחידי שיש לנו, הוא מול תושבי חיפה. אנו עומדים על קיום הישיבה מחר ואין לקליש או לכל גורם אחר סמכות לדחותה. דחייה זו היא עבירה בוטה של תקנון ישיבות המועצה”.

חברי מועצת השינוי הדגישו בפני קליש: ״חדלי עם העסקנות, אין בסמכותך לדחות את הדיון מחר על בסיס שמועות שקריות״.

הגיבו כאן לכתבה

13 תגובות
 1. רפי רפול - חסון.חיפה אמר/ה

  נקווה ,כי עינת אכן תצליח .כי סה”כ עינת פועלת למען תושבי חיפה. אישה מקסימה. לילה טוב

 2. יסמין עתמה אמר/ה

  יאללה תתפטרי כבר אין לך בושה הרסת את חיפה לא רטצים אותך כל יום תושבי חיפה מקללים אותך הרסת לנו את הפרנסה את הדו קיום את החיים הרסת לנו

 3. ערן אמר/ה

  מועצת השינוי מנסה לעשות מהלך בילתי דמוקרטי בעליל. קליש נבחרה ברוב מוחץ… מי הם בכלל חברי המועצה שיחליטו שאנחנו נכנסים לטרלול של בחירות? הציבור אמר את דברו בקול רם וברור: רוצים את עינת קליש כראש עיר! עצוב שחי-פה מסקרים מהלך מלוכלך שכזה בטון כל כך אוהד ומחבק. נורא לראות את העיתונות מגוייסת כל כך, במקום לדאוג לדמוקרטיה, אפילו אם זה “רק” ברמה העירונית…

 4. אסתי אמר/ה

  קאליש וסגניה המשחק נגמר .
  את הנזק לעיר עשיתם כבר
  כעת צריך לרפא את השברים והנזקים שלכם
  כל הכבוד למועצת השינוי על נטילת אחריות אמיתית לעיר שלנו

 5. מוטי אמר/ה

  קאליש גוססת יחד עם כל העיר לכן תניחי את המפתחות ליותר מוכשרים

 6. זהבה אמר/ה

  בי הוק ובי קרוק המכשפה תשלם את המחיר על מחדליה אבל עד שתשלם תוציא לחיפאים את הנשמה. עופי כבר על המטאטא. מחכה לך!!!

 7. דין דין אמר/ה

  השאלה היא לא מה יקרה לקאליש כראשת עיר אלא מי יכול להחליף אותה בהצלחה.

 8. די אמר/ה

  קליש עופי! נמאסתם על כולם,את לא רצוייה ולא מתאימה!

 9. לודמילה אמר/ה

  קחי את המפתחות ולכי לדרכך, החיפאים יתלוננו גם על אחותם.
  העיר הזו לא שווה להיאבק עליה.
  תושבים בכיינים, ממורמרים, קמצנים וחיים בסרט רע שהמציאו לעצמם.

 10. מיכאל אמר/ה

  צעד ראשון לסילוק קליש, ראשת עיר כושלת, צרה שנפלה עלינו, אזרחיות ואזרחים תושבי חיפה. סילוקה של קליש ומינוי ועדה קרואה לחיפה, צו השעה !

 11. א.ק. אמר/ה

  עדיף כבר חזיר בר….

 12. אייל אמר/ה

  קליש נבחרה ברוב לתפקיד ראש העיר, על סמך הרבה הבטחות שלא קיימה.
  ואחרי שלוש שנים הצליחה להפוך את הרוב הקואליציוני למיעוט ואת חבריה לאופוזיציה.
  לציבור נמאס.
  גם כשנבחרה ברוב אישי, יש לזכור שלמועצת העיר, זכתה ב-4 מנדטים בלבד. הסיעות הגדולות ביותר היו סיעת הירוקים וסיעת יונה יהב וצעירי חיפה גם הן עם 4 מנדטים. ואחריהן הליכוד וחיפה מתחדשת עם עציוני עם 3 מנדטים כל אחת.
  כלומר מתוך 5 הסיעות הגדולות במועצה, כרגע 4 הן באופוזיציה.
  אז לכל מי שכותב שקליש זוכה לאמון הציבור, אם אין לה קואליציה אז לא, היא לא זוכה לאמון הציבור שהשתתף בבחירות.
  מי שלא נבחר אבל מנהל את העיר זה נחשון צוק ואני חושב שאיש לא בחר בו לנהל את העיר, גם זאת בעיה רצינית.
  כל בוחרי הסיעות הגדולות בחיפה גם לא בחרו ולא היו בוחרים במיכי אלפר לנהל את הועדה המקומית.
  גם זאת החלטה שערורייתית. ה-5% החרדים ינהלו את התכנון והבנייה ל-95%… איפה נשמע דבר כזה. בזיון

 13. הגיע זמן לבחירות חדשות אמר/ה

  יש נושא שחשוב להדגיש בדיון הזה:
  נעמה לזימי מסיעת קליש במועצה מספרת על מחדלי ניהול ולשכה בצורה ואטומה.
  דוד עציוני השותף הכי בכיר שלה להנהגת העיר פורש ומספר על מחדלי ניהול קשים ובלאגן בעירייה.
  מנכל העירייה הקודם התפטר אחרי שנה בהאשמות קשות על תפקוד ראש העיר.
  בואו נגיד את האמת לא מדובר באופוזיציה.
  מדובר באנשים הכי קרובים אליה שאומרים שהיא לא מתאימה.

הגיבו כאן לכתבה

תודה על המשוב. לאן תרצו להמשיך מכאן?

 1. להגיב לכתבה
 2. לדף הבית של חי פה
 3. למדור פוליטי
 4. סגור והמשך בכתבה זו