סדר היום לישיבת מועצת העירייה 2.6.2015, 18:00 – חיפה

03_-_ישיבת_מועצת_העיר_חיפה.JPG

ישיבת מועצת העיר חיפה

סדר היום לישיבת מועצת העירייה מן המניין מס’16 (6/15), שתתקיים ביום שלישי, ט”ו סיון תשע”ה (2.6.2015), שתתקיים בשעה 18:00, באולם מועצת העירייה.

על סדר היום:


1. הודעות ראש העיר.
2. שאילתות.
3. הצעות לסדר.
3.1 הצעה לסדר מס’ 40 מאת אינג’ טלי איטח -משולם וד”ר עינת קליש -רותם
חברי מועצת העירייה
בנושא: בתי ספר דגניה ורגבים בקריית חיים: העברת פעילותם באופן זמני
למקום מרוחק מחוות המיכלים.
3.2 הצעה מס’ 39 מאת ד”ר איתי גלבוע, חבר מועצת העירייה
בנושא: קוד אתי מחייב המסדיר את יחסי חברי מועצת העיר עם עובדי
עירייה הממונים לתפקידם
.
3.3 הצעה לסדר מס’ 41 מאת מר ירון חנן, חבר מועצת העירייה
בנושא: הקמת מטה חירום להפחתת הזיהום והסיכונים במפרץ חיפה.
3.4 הצעה לסדר מס’ 42 מאת מר אביהו האן, חבר מועצת העירייה
בנושא: הקמת יחידת איכות סביבה וקיימות בחיפה.
4. אישור הסמכת מנהל/ת המנגנון – הגשת קובלנות משמעתיות.
5. תיקון לחוק לחיפה )שילוט( התשנ”ו -1995.
6. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 27.5.2015.
7. אישור שינויים בוועדות .
8. אישור לאי קיום ישיבות מועצה מן המניין:
מועצה של חודש אוגוסט – תקופת החופשות.
מועצה של חודש אוקטובר – סמיכות לחגי תשרי.
*עם סיום ישיבת מועצה מן המניין –
תתקיים ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא: דו”ח ראש העיר על פעילות התאגידים
העירוניים לשנת 2013

מועצת עיריית חיפה

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.