הנחיות הקורונה לאחר סיום הסגר השלישי | מערכת החינוך, עסקים, קבלת קהל וטיסות • 7/2/21

הסגר השלישי הסתיים הבוקר, 7/2/21, בשעה 07:00. ועדת השרים להתמודדות עם נגיף הקורונה אישרה מספר הנחיות והגבלות שיהיו תקפות לימים הקרובים

ההנחיות העדכניות, מיום ראשון 7/2/2021

 • אין הגבלות על יציאה מהבית ובוטל האיסור על שהייה בביתו של אדם אחר.
 • מקומות עבודה – הגעת עובדים ללא הגבלה ועל פי כללי התו הסגול להעסקת עובדים, וללא קבלת קהל.
 • מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם – יכול לקבל קהל במתכונת של “אחד על אחד”, כולל מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה.
 • מתן שירות במרחב הפרטי והציבורי – בהתאם להגבלות ההתקהלות.
 • שיעורי נהיגה- ניתן לקיים בהתאם להנחיות נסיעה ברכב פרטי המפורטות בהמשך.
 • טיול מאורגן – ניתן לקיים בהתאם להגבלות על ההתקהלות המפורטות בהמשך.
 • “טייק אווי” – ניתן לבצע איסוף עצמי ממסעדות ומבתי קפה.
 • ספרייה – לצורך השאלת ספרים בלבד.
 • מקום להשכרת ציוד צלילה וספורט ימי – לצורך השכרת ציוד בלבד.
 • צימרים – ניתן להפעיל עד 6 יחידות אירוח, ללא הפעלת שטחים משותפים (בריכה, חדר אוכל וכדומה). בכל יחידת אירוח יתארחו אנשים המתגוררים באותו מקום מגורים בלבד.
 • שמורות טבע, גנים לאומיים, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, אתרי עתיקות ואתרי מורשת וכן פארק או שטח פתוח בעל אופי דומה למקומות האמורים המשמש לתיירות – יכולים לקבל קהל באוויר הפתוח, ובלבד שלא תופעל בהם אטרקציה תיירותית.

הנחיות נוספות לתקופה זו (מ- 7/2/21)

 • מסגרות חינוכיות – לא ניתן לקיים לימודים בכל מוסדות החינוך למעט במסגרות שהותרה פעילותן. 
 • התקהלות – ככלל יש להימנע מכל התקהלות. מותרת התקהלות של עד 5 אנשים במבנה ושל עד 10 אנשים בשטח פתוח. כל זאת למעט לוויה, חתונה או טקס דתי לציון ברית או טקס דתי דומה בדתות אחרות, בהם מותרת התקהלות של עד 10 אנשים במבנה ועד 20 בשטח פתוח, של קרובי משפחה מדרגה ראשונה בלבד.
 • תפילות – ניתן להתפלל בבית תפילה ולקיים טקס ברית ובר מצווה או בת מצווה, ללא הגשת מזון ובהתאם להגבלת התקהלות של עד 5 אנשים במבנה. תפילה בשטח פתוח ניתן לקיים בהגבלת התקהלות של עד 10 אנשים.יציאה מהארץ – חל איסור על יציאה מהארץ, למעט אזרח שאינו אזרח ישראלי ואינו תושב ישראל או באישור ועדת חריגים. 
 • כניסה לישראל – ניתן להיכנס לישראל באישור ועדת חריגים בלבד ובהצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה עד 72 שעות לפני מועד ההמראה, או אישור החלמה, או תעודת חיסון. כל הנכנסים לישראל מחויבים לשהות במלונית בידוד, למעט מקרים חריגים.
 • נסיעה ברכב -נסיעה ברכב פרטי מותרת ל- 3 אנשים (כולל הנהג) לכל היותר ולמעט אנשים המתגוררים באותו מקום שהגבלה זו אינה חלה עליהם. ברכב פרטי הכולל יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל. במקרה של צורך חיוני ניתן להסיע מעל 3 נוסעים.
 • תחבורה ציבורית – קווי התחבורה הציבורית פועלים בתפוסה של עד 75%. 

פירוט הנחיות הקורונה למערכת החינוך

סגירת מערכת החינוך תימשך (למעט החריגים המאושרים כיום) בשלב זה ביומיים נוספים עד ליום שלישי, ה-9/2/21 בשעה 07:00.

– ביטול חובת הישארות התלמידים בפנימייה למשך 30 ימים לפחות.
– ביטול איסור הגעת תלמיד לפנימייה במידה ושהה בבית מגורים אחר.
– תותר הגעת עובדים למוסדות החינוך.

תיקון בתקנות התעופה של משרד הבריאות המגבילות הפעלת כלי טיס

לפי התיקון, בתקופת תוקפן של תקנות הכניסה והיציאה מישראל ואליה (עד יום 20.2.21), אדם לא יפעיל כלי טיס הנושא נוסעים לישראל או אל מחוץ לישראל אלא אם:

1. כל הנוסעים רשאים לטוס לפי תקנות הכניסה והיציאה מישראל.
2 הטיסה היא לצורך פינוי חירום רפואי או שמנכ”ל משרד התחבורה, החוץ, הביטחון, הבריאות או נציגיהם, אישרו את הטיסה לצורך מתן מענה לנוסעים הרשאים להיכנס לישראל או לצאת מישראל, באופן שיאפשר חזרתם של נוסעים שמרכז חייהם בישראל בהקדם האפשרי תוך ויסות הגעתם לפי שיקולי בריאות הציבור.

חובה לבצע בדיקה במהלך 72 השעות לפני העלייה למטוס לישראל תחול גם לגבי העלייה למטוס מישראל.

הגבלת טיסות – יציאה מישראל:

(ההגבלות בתוקף מיום 7.2.21 בשעה 7:00 ועד ליום שבת, ה-20.2.21)

לא ייצא אדם מישראל, למעט אלה:
(1) הוא אינו אזרח ישראלי ואינו תושב קבע;
(2) הוא יוצא מישראל למקום מגורים קבוע מחוצה לה ובלבד שהציג הצהרה ומסמכים המעידים על כך לוועדת החריגים ויש לו אסמכתה על הצגה;
(3) מי שוועדת חריגים אישרה את יציאתו מישראל.

הקריטריונים של ועדת החריגים בדבר יציאה מישראל:
(א) לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו;
(ב) לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;
(ג) לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במצוקה, ושאין ביכולתו להסתייע באדם אחר הנמצא באותה מדינה;
(ד) לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בעל מעמד בו, או נדרש להשתתף בו, ובתנאי שהשתתפותו מרחוק אינה מתאימה בנסיבות העניין;
(ה) לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או לצורך חיוני הנוגע לביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;
(ו) ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה השתכנעה שהגעתם לישראל חיונית;
(ז) לצורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המחייב יציאה מישראל.

הגבלת טיסות – כניסה לישראל:

לא ייכנס אדם לישראל אלא אם ועדת חריגים אישרה את כניסתו לישראל.

הקריטריונים של ועדת החריגים בדבר כניסה לישראל:
(א) לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו;
(ב) לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה ובכלל זה השתתפות בהלוויה של נפטר המובא לקבורה בישראל;
(ג) לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במצוקה, ושאין ביכולתו להסתייע באדם אחר הנמצא בישראל;
(ד) לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בעל מעמד בו, או נדרש להשתתף בו, ובתנאי שהשתתפותו מרחוק אינה מתאימה בנסיבות העניין;
(ה) אישה בשליש השלישי להריונה;
(ו) לצורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המחייב כניסה לישראל;
(ז) לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או לצורך חיוני הנוגע לביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;
(ח) הוא יצא כדין מישראל, לפי המגבלות שחלו בעת שיצא, ומקום מגוריו הקבוע בישראל.

מי שאינו אזרח ישראל או תושב קבע רשאי להיכנס לישראל  באישור ועדת חריגים, אם הוא מבקש להיכנס לצורך אחד מן המפורטים להלן, או שמתקיים בו אחד המפורטים להלן:

(א) לצורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המחייב כניסה לישראל;
(ב) לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל או מטעמי ביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;
(ג) ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה השתכנעה שהגעתם לישראל חיונית;
(ד) מי שזכאי למעמד עולה או לזכויות עולה ושלא ניתן לדחות את עלייתו.

מי שאינו אזרח ישראל או תושב קבע והוא בן זוג של אזרח ישראל או תושב קבע או הורה לילד שהוא אזרח ישראל או תושב קבע רשאי להיכנס לישראל באישור ועדת חריגים ובהתקיים הסייגים לגבי אזרח או תושב.

פניה לוועדת החריגים תתבצע באמצעות טופס מקוון שיהיה זמין באתרי משרד החוץ, הבריאות, רה״מ ורשות האוכלוסין וההגירה, בליווי מסמכים רלוונטיים.
ועדת החריגים תורכב מנציגי משרדי החוץ, הפנים, הבריאות, התפוצות והתיירות.
בראש ועדת החריגים תעמוד רשות האוכלוסין וההגירה ובראש ועדת ההשגות (ערעורים) יעמוד השר צחי הנגבי.
הוועדות תוכלנה לדרוש ממגיש הבקשה הצגת אישורים או מסמכים להוכחות פנייתו ולצורך הכרעתה.
מי שקיבל אישור יציאה/כניסה מוועדה קודמת שפעלה בעניין, לא צריך לבקש אישור נוסף.

הגיבו כאן לכתבה

3 תגובות
 1. חח אמר/ה

  אבל מה שאני לא מבין אתם מעלים כתבות ובינתיים מוכרים לנו כרטיבי טיסות באתר ישראייר שמןעד ההמראה שלה לא ידוע…

 2. מרינה אמר/ה

  מי שרשאי לחזור,חייב להגיע איכשהו לפרנקפורט או יש עוד דרכים?

 3. רפי רפול - חסון.חיפה אמר/ה

  בשעה טובה. שבוע טוב.

הגיבו כאן לכתבה

תודה על המשוב. לאן תרצו להמשיך מכאן?

 1. להגיב לכתבה
 2. לדף הבית של חי פה
 3. למדור חדשות חיפה
 4. סגור והמשך בכתבה זו